đề kiểm tra hình học 10 chương 1

     

Câu 1. Cho tđọng giác ABCD. Số các vectơ không giống vectơ–không có điểm đầu cùng điểm cuối là các đỉnh của tđọng giác bằng:

 A) trăng tròn B) 16 C) 12 D) 6

Câu 2. Xác định vị trí của 3 điểm A, B, C thoả hệ thức: AB = CA

 A) C trùng B B) ABC cân nặng C) A trùng B D) A là trung điểm của BC.

 
Bạn đang xem: đề kiểm tra hình học 10 chương 1

*
6 trang
*
ngôi trường đạt
*
*
21710
*
234Download


Xem thêm: Chỉ Ra Biện Pháp Tu Từ Trong Bài Tre Việt Nam, Biện Pháp Tu Từ

Bạn vẫn xem tư liệu "Đề đánh giá 1 tiết môn: Hình học tập lớp 10 chuẩn chỉnh - Chương thơm 1", để mua tài liệu nơi bắt đầu về sản phẩm các bạn cliông xã vào nút ít DOWNLOAD ngơi nghỉ trên


Xem thêm: Đại Nam Thực Lục - (Pdf) Dai Nam Thuc Luc And Chau Ban Trieu Nguyen

Trường THPT Trưng Vương ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT Môn : Hình học lớp 10 ChuẩnHọ thương hiệu học sinh : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lớp: .................................ĐiểmNội dung đề số : 001A. Phần trắc nghiệm: (4 điểm) Chọn câu vấn đáp đúng độc nhất vô nhị.Câu 1. Cho tứ giác ABCD. Số những vectơ khác vectơ–không có điểm đầu và điểm cuối là những đỉnh của tứ đọng giác bằng:A) 20B) 16C) 12D) 6Câu 2. Xác xác định trí của 3 điểm A, B, C thoả hệ thức: A) C trùng BB) DABC cânC) A trùng B D) A là trung điểm của BC.Câu 3. Cho hình bình hành ABCD. Đẳng thức nào sau đó là đúng:A) B) C) D) Câu 4. Cho DABC bao gồm trọng tâm G. M là 1 trong điểm tuỳ ý. Đẳng thức như thế nào sau đây là đúng:A) B) C) D) Câu 5. Cho 3 điểm A(1; 1), B(–1; –1), C(6; 6). Khẳng định làm sao sau đấy là đúng:A) G(2; 2) là trung tâm của DABCB) B là trung điểm của AC C) C là trung điểm của AB.D) ngược hướng.Câu 6. Cho nhị điểm M(8; –1), N(3; 2). Toạ độ của điểm P đối xứng cùng với điểm M qua điểm N là:A) (–2; 5)B) C) (13; –4)D) (11; –1)Câu 7. Cho nhì điểm A(4; 0), B(0; –8). Toạ độ của điểm C thoả: là:A) (–3; 7)B) (1; –6)C) (–2; –12)D) (3; –1)Câu 8. Cho nhì vectơ = (2; –4), = (–5; 3). Toạ độ của vectơ là:A) (7; –7)B) (9; –5)C) (9; –11)D) (–1; 5)B. Phần từ luận: (6 điểm)Câu 9. (3 điểm) Cho DABC cùng điểm M thoả hệ thức: .a) Chứng minh rằng:b) Hotline BN là trung con đường của DABC, I là trung điểm của BN. Chứng minch rằng: .Câu 10. (3 điểm) Cho DABC bao gồm A(3; 1), B(–1; 2), C(0; 4).a) Tìm điểm D để tứ giác ABCD là hình bình hành.b) Tìm trọng tâm G của DABC.====================Bài làm:A. Bảng vấn đáp trắc nghiệm:Câu 1Câu 2Câu 3Câu 4Câu 5Câu 6Câu 7Câu 8ABCDB. Phần từ luận: (Học sinch làm phần từ luận tức thì bên trên tờ giấy này, bao gồm cả trang sau)Trường THPT Trưng Vương ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT Môn : Hình học tập lớp 10 ChuẩnHọ thương hiệu học viên : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lớp: ................................ĐiểmNội dung đề số : 002A. Phần trắc nghiệm: (4 điểm) Chọn câu vấn đáp đúng nhấtCâu 1. Cho ngũ giác ABCDE. Số các vectơ không giống vectơ–không có điểm đầu với điểm cuối là các đỉnh của ngũ giác bằng:A) 20B) 30C) 25D) 10Câu 2: Xác xác định trí của 3 điểm A, B, C thoả hệ thức: A) C trùng BB) DABC cânC) A trùng BD) C là trung điểm của AB.Câu 3. Cho hình bình hành ABCD. Đẳng thức nào sau đó là đúng:A) B) C) D) Câu 4. Cho DABC tất cả trung tâm G. M là một trong những điểm tuỳ ý. Đẳng thức như thế nào sau đây là đúng:A) B) C) D) Câu 5. Cho 3 điểm A(1; –1), B(–1; 1), C(6; 6). Khẳng định làm sao sau đấy là đúng:A) G(2; 2) là trọng tâm của DABCB) B là trung điểm của AC C) C là trung điểm của AB.D) ngược hướng.Câu 6. Cho nhì điểm M(8; –1), N(3; 2). Toạ độ của điểm Phường đối xứng cùng với điểm N qua điểm M là:A) (–2; 5)B) C) (13; –4)D) (11; –1)Câu 7. Cho nhì điểm A(4; 0), B(0; –8). Toạ độ của điểm C thoả: là:A) (–3; 7)B) (1; –6)C) (–2; –12)D) (3; –1)Câu 8. Cho hai vectơ = (2; –4), = (–5; 3). Toạ độ của vectơ là:A) (7; –7)B) (9; –5)C) (9; –11)D) (–1; –5)B. Phần tự luận: (6 điểm)Câu 9. (3 điểm) Cho DABC và điểm M thoả hệ thức: .a) Chứng minh rằng:b) Call CN là trung con đường của DABC, I là trung điểm của CN. Chứng minc rằng: .Câu 10. (3 điểm) Cho DABC gồm A(3; 1), B(–1; 2), C(0; 4).a) Tìm điểm D nhằm tứ đọng giác ABDC là hình bình hành.b) Tìm giữa trung tâm G của DABC.====================Bài làm:A. Bảng trả lời trắc nghiệm:Câu 1Câu 2Câu 3Câu 4Câu 5Câu 6Câu 7Câu 8ABCDB. Phần tự luận: (Học sinch làm phần từ luận tức thì bên trên tờ giấy này, của cả trang sau)Trường trung học phổ thông Trưng Vương ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT Môn : Hình học tập lớp 10 ChuẩnHọ tên học sinh : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lớp: ..............................ĐiểmNội dung đề số : 003A. Phần trắc nghiệm: (4 điểm) Chọn câu vấn đáp đúng nhấtCâu 1. Cho lục giác ABCDEF. Số các vectơ không giống vectơ–không có điểm đầu cùng điểm cuối là các đỉnh của lục giác bằng:A) 36B) 30C) 42D) 15Câu 2: Xác xác định trí của 3 điểm A, B, C thoả hệ thức: A) C trùng BB) DABC cânC) A trùng BD) C là trung điểm của AB.Câu 3. Cho hình bình hành ABDC. Đẳng thức như thế nào sau đó là đúng:A) B) C) D) Câu 4. Cho DABC có trọng tâm G. M là 1 điểm tuỳ ý. Đẳng thức làm sao sau đây là đúng:A) B) C) D) Câu 5. Cho 3 điểm A(1; 1), B(–1; –1), C(3; 3). Khẳng định nào sau đấy là đúng:A) G() là trọng tâm của DABCB) A là trung điểm của BC C) C là trung điểm của AB.D) thuộc hướng.Câu 6. Cho hai điểm M(8; –1), N(3; 2). Toạ độ của điểm Phường. sao để cho M đối xứng với điểm N qua điểm P. là:A) (–2; 5)B) C) (13; –3)D) (11; –1)Câu 7. Cho nhị điểm A(–4; 0), B(0; 8). Toạ độ của điểm C thoả: là:A) (–1; 6)B) (3; –1)C) (–2; –12)D) (1; –6)Câu 8. Cho nhị vectơ = (–2; 4), = (5; –3). Toạ độ của vectơ là:A) (7; –7)B) (–9; 11)C) (9; –11)D) (–1; 5)B. Phần trường đoản cú luận: (6 điểm)Câu 9. (3 điểm) Cho DABC với điểm M thoả hệ thức: .a) Chứng minc rằng:b) call AN là trung tuyến đường của DABC, I là trung điểm của AN. Chứng minh rằng: .Câu 10. (3 điểm) Cho DABC gồm A(3; 1), B(–1; 2), C(0; 4).a) Tìm điểm D để tứ đọng giác ACBD là hình bình hành.b) Tìm giữa trung tâm G của DABC.====================Bài làm:A. Bảng trả lời trắc nghiệm:Câu 1Câu 2Câu 3Câu 4Câu 5Câu 6Câu 7Câu 8ABCDB. Phần tự luận: (Học sinch làm cho phần tự luận ngay lập tức trên tờ giấy này, kể cả trang sau)Trường trung học phổ thông Trưng Vương ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT Môn : Hình học tập lớp 10 ChuẩnHọ thương hiệu học viên : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lớp: ..................................ĐiểmNội dung đề số : 004A. Phần trắc nghiệm: (4 điểm) Chọn câu trả lời đúng nhấtCâu 1. Cho chén bát giác ABCDEFGH. Số những vectơ không giống vectơ–không có điểm đầu với điểm cuối là các đỉnh của chén bát giác bằng:A) 72B) 28C) 56D) 64Câu 2: Xác định vị trí của 3 điểm A, B, C thoả hệ thức: A) C trùng AB) DABC cânC) A trùng BD) A là trung điểm của BC.Câu 3. Cho hình bình hành ACBD. Đẳng thức làm sao sau đó là đúng:A) B) C) D) Câu 4. Cho DABC gồm trọng tâm G. M là 1 điểm tuỳ ý. Đẳng thức nào sau đấy là đúng:A) B) C) D) Câu 5. Cho 3 điểm A(1; 1), B(–1; –1), C(–3; –3). Khẳng định nào sau đây là đúng:A) G(–) là trung tâm của DABCB) B là trung điểm của AC C) C là trung điểm của AB.D) ngược hướng.Câu 6. Cho nhị điểm M(8; 1), N(3; 2). Toạ độ của điểm P đối xứng với điểm M qua điểm N là:A) (–2; 5)B) C) (13; –3)D) (–2; 3)Câu 7. Cho hai điểm A(–4; 0), B(0; 8). Toạ độ của điểm C thoả: là:A) (–2; –12)B) (1; –6)C) (–3; 7) D) (2; 12)Câu 8. Cho nhì vectơ = (–2; 4), = (5; –3). Toạ độ của vectơ là:A) (8; –2)B) (9; –5)C) (9; –11)D) (–1; 5)B. Phần trường đoản cú luận: (6 điểm)Câu 9. (3 điểm) Cho DABC và điểm M thoả hệ thức: .a) Chứng minc rằng:b) Gọi công nhân là trung con đường của DABC, I là trung điểm của công nhân. Chứng minch rằng: .Câu 10. (3 điểm) Cho DABC tất cả A(3; 1), B(1; –2), C(0; 4).a) Tìm điểm D nhằm tứ đọng giác ABCD là hình bình hành.b) Tìm trung tâm G của DABC.====================Bài làm:A. Bảng vấn đáp trắc nghiệm:Câu 1Câu 2Câu 3Câu 4Câu 5Câu 6Câu 7Câu 8ABCDB. Phần trường đoản cú luận: (Học sinc có tác dụng phần trường đoản cú luận tức thì trên tờ giấy này, bao gồm cả trang sau)ĐÁP. ÁN BÀI KIỂM TRA HÌNH HỌC 10 CHUẨNĐề số 001:A. Trắc nghiệm: Mỗi câu 0,5 điểm1 C2 D3 A4 B5 D6 A7 B8 CB. Tự luận: Mỗi câu 3 điểmCâu 9: a) Û (0,5 điểm)Û (0,5 điểm)Û đpcentimet.(0,5 điểm)b) (0,5 điểm)(0,5 điểm)Þ (0,5 điểm)Câu 10: a)(0,5 điểm)ABCD là hình bình hành Û (0,5 điểm)Û (0,5 điểm)Û Û D(4; 3)(0,5 điểm)b) Û Û G(1 điểm)==========================Đề số 002:A. Trắc nghiệm: Mỗi câu 0,5 điểm1 A2 C3 D4 D5 A6 C7 C8 DB. Tự luận: Mỗi câu 3 điểmCâu 1. a) Û (0,5 điểm)Û (0,5 điểm)Û đpcm(0,5 điểm)b) (0,5 điểm)(0,5 điểm)Þ (0,5 điểm)Câu 2. a) (0,5 điểm)ABDC là hình bình hành Û (0,5 điểm)Û (0,5 điểm)Û Û D(–4; 5)(0,5 điểm)b) Û Û G(1 điểm)==========================Đề số 003:A. Trắc nghiệm: Mỗi câu 0,5 điểm1 B2 D3 B4 C5 B6 B7 A8 BB. Tự luận: Mỗi câu 3 điểmCâu 1. a) Û (0,5 điểm)Û (0,5 điểm)Û đpcm(0,5 điểm)b) (0,5 điểm)(0,5 điểm)Þ (0,5 điểm)Câu 2. a) (0,5 điểm)ACBD là hình bình hành Û (0,5 điểm)Û (0,5 điểm)Û Û D(2; –1)(0,5 điểm)b) Û Û G(1 điểm)==========================Đề số 004:A. Trắc nghiệm: Mỗi câu 0,5 điểm1 C2 A3 A4 A5 B6 D7 D8 AB. Tự luận: Mỗi câu 3 điểmCâu 1. a) Û (0,5 điểm)Û (0,5 điểm)Û đpcm(0,5 điểm)b) (0,5 điểm)(0,5 điểm)Þ (0,5 điểm)Câu 2. a) (0,5 điểm)ABDC là hình bình hành Û (0,5 điểm)Û (0,5 điểm)Û Û D(2; 7)(0,5 điểm)b) Û Û G(1 điểm)==========================

Chuyên mục: