Đề kiểm tra giữa học kì 1 lớp 4

  -  

Đề thi giữa học tập kì 1 môn Tân oán lớp 4 là cỗ tổng thích hợp 65 đề thi thân học kì 1 lớp 4. Đề kiểm soát thân kì 1 môn Toán lớp 4 này vẫn là tài liệu tìm hiểu thêm xuất xắc góp các thầy cô gồm các đại lý ra đề soát sổ, giúp những em học viên gồm thêm đề rèn luyện nhằm mục tiêu củng vắt kỹ năng, sẵn sàng sẵn sàng cho bài bác thi giữa kì 1 lớp 4 tới đây.

Bạn đang xem: đề kiểm tra giữa học kì 1 lớp 4


Lưu ý: Nếu không tìm kiếm thấy nút ít Tải về nội dung bài viết này, các bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để mua về.

Đề thi giữa học tập kì 1 lớp 4 năm 2020

Đề khám nghiệm giữa học kì 1 môn Toán thù lớp 4 - Đề 1

Phần I: Khoanh tròn vào vần âm trước câu trả lời đúng.

Câu 1: Số 47032 phát âm là:

a. Bốn mươi bảy nghìn nhị trăm cha mươi.

b. Bốn mươi bảy nghìn cha trăm linch hai

c. Bốn mươi bảy nghìn không trăm tía mươi hai

d. Bốn mươi bảy nghìn bố trăm không mươi hai

Câu 2: Trong các số 678387 chữ số 6 ở hàng ……, lớp……

A. Hàng trăm nghìn, lớp nghìn

B. Hàng chục nghìn, lớp nghìn

C. Hàng nghìn, lớp nghìn


D. Hàng trăm ngàn, lớp đối chọi vị

Câu 3: Viết số phù hợp vào nơi chnóng của:

a. 5 tạ 8kg =…..kg

A. 500

B. 580

C. 508

D. 518

b. 2 phút 10 giây =………giây

A. 110

B. 120

C. 130

D. 140

Câu 4: Kết quả của những phxay tính là:

a. 769564 + 40526

A. 810090

B. 810190

C. 811090

D. 810091

b) 62975 – 24138

A. 38837

B. 37837

C. 38937

D. 37847

Câu 5: Tìm x

x – 425 = 625

1200 – x = 666

………………………… ……………………………….

………………………… ……………………………….

………………………… ……………………………….

Phần II.

Trong thư viện bao gồm 1800 cuốn nắn sách, trong số đó số sách giáo khoa nhiều hơn thế số sách đọc thêm 1000 cuốn.Hỏi trong tlỗi viện bao gồm từng nào cuốn nắn sách từng loại?

Đề khám nghiệm thân học tập kì 1 môn Toán lớp 4 - Đề 2

Bài 1. Điền vào chỗ chấm:

Đọc số Viết số
Mười triệu tám trăm linh tía ngàn sáu trăm nhì mươi.  
 

33775184

Hai mươi triệu, bảy mươi ngàn cùng tám đối chọi vị  

Bài 2. Đặt tính rồi tính :

37865 + 161928

368517 - 74639

…………………….. ……………………

Bài 3. Điền tên thường gọi tương xứng dưới mỗi góc sau đây:

………………….. ………………….. …………………..

Bài 4. Cho hình chữ nhật (Nlỗi hình mẫu vẽ bên)


a) Cạnh AB tuy vậy song cùng với cạnh ..........

b) Diện hình chữ nhật ABCD là : ....................................... 

Bài 5. Khoanh vào chữ đặt trước câu vấn đáp đúng:

a) 3 tấn 5kilogam = ....... kilogam. Số điền vào địa điểm ....... là :

A. 350

B. 3050

C. 3005

D. 30050

b) 2 tiếng 15 phút = ......... phút ít. Số điền vào chỗ ........ là :

A. 215

B. 17

C. 135

D. 35

c) Trung bình cùng của các số: 364; 290 với 636 số là:

A. 327

B. 463

C. 430

D. 360

d) So sánh: 123102 □ 97899. Dấu thích hợp điền vào ô trống là :

A.

C. =

Bài 6. Một ngôi trường tè học tất cả 445 học viên, số học viên phụ nữ thấp hơn số học viên nam giới là 13 chúng ta. Tìm số học sinh phái nam, học viên con gái trong ngôi trường.

Đề bình chọn giữa học tập kì 1 môn Toán thù lớp 4 - Đề 3

Phần I: Em hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước hiệu quả đúng.

1/ Giá trị của chữ số 5 trong số: 571638 là:

a. 500

b. 50000

c. 500000

d. 5000000

2/ Số lớn số 1 trong số số 725369; 725396; 725936; 725693

a. 725936.

b. 725396

c. 725369

d. 725693

3/ 3 tạ 60 kg = …… kilogam. Số tương thích đề nghị điền vào chổ chnóng là :

a. 306

b. 603

c. 360

d. 3600

4/ 2 tiếng đồng hồ khoảng 30 phút = …… phút ít. Số thích hợp bắt buộc điền vào chổ chnóng là :

a. 60

b. 120

c. 90

d. 150

5/ Trung bình cộng của những số 10 ; 30 ; 50; 70 là :

a. 40

b. 30

c. 20

d. 10

Phần II:

Câu 1: (1 điểm) Đặt tính rồi tính.

a) 514626 + 8236

b) 987864 - 783251

Câu 2: Cho hình tứ giác ABCD

*

a/ Cặp cạnh tuy vậy tuy nhiên là:

b/ Các cặp cạnh vuông góc là:

c/ Góc tù là góc:

d/ Góc nhọn là góc:

Câu 3: Tính chu vi của hình chữ nhật tất cả chiều lâu năm 25 centimet, chiều rộng lớn 15 centimet.

Câu 4: Trong thời điểm này tổng cộng tuổi chị em với tuổi nhỏ là 45 tuổi. Con ít hơn bà mẹ 27 tuổi. Tính tuổi bé cùng tuổi người mẹ.


Đề soát sổ thân học tập kì 1 môn Toán lớp 4 - Đề 4

I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Viết những số sau đây:

a) Năm trăm bốn mươi triệu bố trăm nghìn tư trăm : ........................

b) Chín trăm triệu không trăm linc chín nghìn tám trăm mười: ........ ................

Đọc những số sau:

a) 5 000 000 000:......................................................................................

b) 158 005 000:.......................................................................................

Câu 2. Viết mỗi số thành tổng:

a) 75 485 = ....................................................................................

b) 855 036 =..........................................................................................

Câu 3. Viết số tương thích vào vị trí chấm:

a) 1 phút =...........giây

1/2 phút = ............giây

b) 1 cầm kỉ =...........năm

1/4 thế kỉ =............năm

Câu 4. Viết số tương thích vào khu vực chấm:

a) 4 yến = ...........kg

1 tạ 5kilogam =...........kg

b) 8 tạ =............kg

1 tấn 65kilogam =...........kg

II/ PHẦN TỰ LUẬN

Câu 1. Đặt tính rồi tính:

150287 + 4995

50505 + 950909

65102 – 13859

80000 – 48765

Câu 2. Trong sân vườn công ty Nam gồm 1trăng tròn cây cam cùng cây bòng, trong số ấy số lượng kilomet cam nhiều hơn thế số cây bưởi là trăng tròn cây. Hỏi vào vườn cửa bên Nam tất cả bao nhiêu cây cam, bao nhiêu cây bưởi?

Đề kiểm soát thân học kì 1 môn Toán thù lớp 4 - Đề 5

Phần 1: Trắc nghiệm

Bài 1: Khoanh vào câu trả lời đúng

A. 6kg 5g = ........................g. Số điền vào nơi chấm là:

a, 6005

b, 605

c, 65

B. 1 phút 5 giây = ............................giây. Số điền vào vị trí chấm là:

a, 650

b, 65

c, 56

C. Một mhình ảnh sân vườn hình vuông vắn bao gồm cạnh 8 m. Diện tích hình vuông là:

a, 32m2

b, 64m2

c, 16m2

D. Trung bình cộng của 3 số: 45, 55, 65 là:

a, 45

b, 55

c, 50

Bài 2: Đọc các số sau:

46 307:..............................................................................................................

125 317: ...........................................................................................................


Viết những số sau:

Ba mươi sáu ngàn tứ trăm: ...........................................................................

Tám trăm linc sáu nghìn, chín trăm bảy mươi bảy: .........................................

Bài 3: Điền vết tương thích vào nơi chấm:

89 999...................90 000

89 800 ...................89 786

Bài 4: Xếp những số theo vật dụng tự trường đoản cú phệ cho bé nhỏ.

6750, 7650, 6507, 7560

...........................................................................................................................

Phần 2: Tự luận

Bài 1: Đặt tính rồi tính.

a, 235 789 + 121 021

b, 89 743 – 11 599

.............................................. .........................................

.............................................. .........................................

.............................................. .........................................

Xem thêm: Cách Chống Say Xe Bus - Bí Quyết Chống Say Xe Dành Cho Mọi Người

Bài 2: Bài toán:

Một lớp học bao gồm 36 học viên, trong những số ấy số học viên người vợ nhiều hơn thế số sinh nam 6 em. Hỏi lớp học đó có từng nào học sinh phụ nữ, bao nhiêu học viên nam?

Đề kiểm tra giữa học tập kì 1 môn Toán lớp 4 - Đề 6

A/ Phần trắc nghiệm:

Khoanh vào vần âm đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1 : Số: “Bốn mươi lăm ngàn hai trăm linc bảy” được viết là:

A. 45 207

B. 45 027

C. 40.527

Câu 2: Giá trị của chữ số 8 trong những 548 762 là:

A. 8 0000

B. 8000

C. 800

Câu 3: Số lớn nhất trong những số: 85 732 , 85 723 , 85 372 là:

A. 85 732

B. 85 723

C. 85 372

Câu 4: 8 tấn 55 kg = ...... kg . Số buộc phải điền vào nơi chnóng là:

A. 855

B. 8550

C. 8055

Câu 5: 2 phút 10 giây = ....... giây. Số đề xuất điền vào chỗ chnóng là :

A. 120

B. 130

C. 210

Câu 6: 9 tạ 5 kilogam ..... 95 kilogam. Dấu đề xuất điền vào nơi chnóng là:

A. >

B.

Bài 1:

a) Số “Ba triệu ko trăm nhì mươi tám ngàn sáu trăm linc bốn” viết là:

A. 300028604

B. 30028604

C. 3028604

D. 30286040

b) Số lớn nhất trong những số 5571; 6571; 5971; 6570

A. 5571

B. 6571

C. 5971

D. 6570

Bài 2: (1 điểm)

a) Cho biết 56031 = 50000 + .... + 30+1. Số phù hợp nhằm viết vào ô trống là:

A. 60

B. 600

C. 6000

D. 60000

b) Bác Hồ ra đi kiếm đường cứu nước vào thời điểm năm 1911. Năm kia ở trong cố kỷ nào?

A. XVIII

B. XVI

C. XXI

D. XX

Bài 3:

a) 4 tấn 29 kilogam =..........kg ? Số phù hợp nhằm viết vào vị trí chấm là:

A. 429 kg

B. 4029 kg

C. 4290kg

D. 40029 kg

b) 2 ngày 18 giờ đồng hồ =.............giờ

A. 62 giờ

B. 48 giờ

C. 56 giờ

D. 66 giờ

Phần II:

1) Đặt tính rồi tính.

a) 51236 + 45619

b) 13058 – 8769

c) 2057 x 3

d) 65840 : 5

……………….... ………………. …………......... ……………....

………………… ………………. …………......... ……………....

………………… ………………. …………........ ……………....

2) Tìm x:

a) x - 363 = 975

b) 815 – x = 207

…………………….......... …………………………….

…………………….......... …………………………….

…………………….......... …………………………….

3) Tìm bằng phương pháp thuận tiện duy nhất.

a) 37 + 24 + 3

b) 742 + 99 + 1

…………………….......... …………………………….

…………………….......... ……………………….........

…………………….......... …………………………….

Phần III:

Một hình chữ nhật gồm nửa chu vi là 22m. Chiều dài hơn chiều rộng 10 m. Tính diện tích S hình chữ nhật kia.

Đề khám nghiệm thân học tập kì 1 lớp 4 môn Toán thù - Đề 8

Bài 1: Viết những số sau:

a. Sáu mươi nhì nghìn cha trăm linh năm: ..............

b. Một trăm năm mươi nhị nghìn sáu trăm: ….........

c. Tám mươi cha triệu nhì mươi bốn nghìn: …………

d. Năm trăm cha mươi kiểu mẫu triệu ko nghìn năm trăm nhì mươi tám : ……...

Bài 2: Khoanh vào chữ đặt trước câu vấn đáp đúng:

a. Chữ số 7 trong các 5729018 có mức giá trị là:

A. 7000

B. 70000

C. 700000

b. Năm 2011 trực thuộc cố gắng kỉ:

A. XIX

B. XX

C. XXI

Bài 3: Đặt tính rồi tính:

a, 125378 + 248459

b, 635783 - 290876

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 4: Hai thùng dầu có toàn bộ 2575 lkhông nhiều. Thùng thứ nhất có số dầu nhiều hơn thế thùng thứ hai là 235 lít. Hỏi mỗi thùng tất cả bao nhiêu lkhông nhiều dầu?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 5: Hãy điền Đ (đúng) hoặc S (sai) vào ô trống:

a. Một hình tứ đọng giác gồm 4 góc vuông là hình vuông....

b. Một hình tứ đọng giác có tứ cạnh đều nhau là hình vuông vắn...

c. Hình chữ nhật là hình vuông...

d. Hình vuông là hình chữ nhật quan trọng đặc biệt....

Đề bình chọn thân học kì 1 lớp 4 môn Toán thù - Đề 9

I. Phần trắc nghiệm:

Khoanh tròn vần âm trước câu trả lời đúng tuyệt nhất.

Bài 1:

a. Mười triệu tám trăm linc tía ngàn sáu trăm hai mươi

A. 18 003 620

B. 10083 620

C. 10 803 620

D. 10 6đôi mươi 803

b. Sáu triệu tứ trăm năm mươi nghìn bảy trăm ba mươi kiểu mẫu.

A. 6 045 731

B. 6 450 731

C. 6 504 731

D. 6 450 317

c. Giá trị của chữ số 5 trong số 35 161 là:

A. 5 000

B. 500

C. 50000

D. 50

Bài 2:

a) 3 tấn 5kilogam. Số điền vào khu vực …..là:

A. 350kg

B. 3050kg

C. 3005kg

D. 30050kg

b) 2 tiếng 15 phút =………. Số điền vào chỗ ……..là:

A. 215

B. 17

C. 35

D. 135

c) Trung bình cộng của các số: 364; 290 cùng 636 là:

A. 430

B. 463

C. 327

D. 360

II. Phần tự luận:

Bài 3: Đặt tính rồi tính:

48765 + 26592

368517 – 74639

Bài 4: Điền tên thường gọi tương xứng dưới mỗi góc sau đây:Bài 5: Bài toán:

Hai thửa ruộng thu hoạch được tất cả 35 tạ thóc. Biết rằng thửa ruộng đầu tiên thu hoạch được ít hơn thửa ruộng lắp thêm hai là 5 tạ thóc. Hỏi mỗi thửa ruộng thu hoạch được từng nào tạ thóc?

Đề chất vấn giữa học kì 1 lớp 4 môn Toán thù - Đề 10

I . Trắc nghiệm: Đánh vết nhân vào ô trống em chỉ ra rằng đúng:

1) Chu vi hình vuông tất cả cạnh 5 centimet là:

a. 10centimet 

b. 15 centimet 

c. 20 cm 

d. 25 cm 

2) Số tất cả 10 nghìn 5 chục 3 đơn vị là:

a. 1053

b. 10503 

c. 10053 

d. 100053 

3) Số thích hợp điền vào vị trí (…): 5 tạ 3 kg = … kg là:

a. 53 kg

b. 503 kilogam 

c. 5003 kg 

d. 50003 kg

4) 9 gắng kỉ 70 năm là:

a. 97 năm 

b. 970 năm 

c. 907 năm

5)Tổng hai số là 8 và hiệu hai số là 2 vậy số bé là:

a 1

b 2 

c 3 

II. Tự luận:

1) Đặt tính rồi tính:

63723 – 59875

43697 + 1987

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

2) Tính x:

X – 987 = 437

X + 9625 = 9700

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

3) Một xí nghiệp sản xuất 2 tuần đầu mỗi tuần cấp dưỡng được 1250 sản phẩm, 3 tuần sau hàng tuần cấp dưỡng 1000 thành phầm. Hỏi trung bình hàng tuần cấp dưỡng từng nào sản phẩm?

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….

Đề chất vấn giữa học tập kì 1 lớp 4 môn Tân oán - Đề 11

Phần 1:

Bài 1: Em hãy khoanh vào vần âm trước câu trả lời đúng.

1. Số “bảy mươi nhì triệu” viết là:

A. 7 200

B. 72 000 000

C. 7 200 000

D. 72 000

2. Trong số 1 056 900, chữ số 5 có mức giá trị là:

A. 500 000

B. 50 000

C. 5000

D. 500

3. 6 phút 36 giây = .......... giây.

A. 360

B. 376

C. 380

D. 396

4. Trung bình cộng của: 220; 240; 260 với 280 là:

A. 250

B. 260

C. 270

D. 280

Bài 2: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

1) Giá trị của biểu thức: 130 x 7 + 19708 = 20610

2) Chu vi của hình tam giác bên là 108 centimet.

Bài 3: Cho hình chữ nhật ABCD. Em hãy ghi tên các cặp song tuy nhiên với nhau.

Trả lời:......................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

Phần II.

Bài 1: Tìm X:

a) X + 537 = 5250

b) 90532 – X = 26735

Bài 2:

1) Đặt tính rồi tính:

6346 + 352;

74328 – 5942;

5034 x 8;

14100 : 6

2) Tính bằng phương pháp dễ dãi nhất:

364 + 257 + 136 + 243

Bài 3: Một trường Tiểu học tập bao gồm 555 học viên. Số học sinh trai nhiều hơn thế số học viên gái 27 em. Hỏi ngôi trường Tiểu học tập đó gồm bao nhiêu học sinh trai, bao nhiêu học sinh gái?

Đề thi giữa học kì 1 lớp 4 môn Toán thù năm 2019

Tđắm đuối khảo các đề kiểm tra thân học tập kì 1 lớp 4 khác:

Tmê man khảo toàn bộ đề thi tại file download về.

Đề đánh giá giữa kỳ 1 môn Toán thù lớp 4 bao gồm 65 đề thi. Mỗi đề thi tất cả 2 phần Trắc nghiệm cùng Tự luận với các dạng kiến thức và kỹ năng trong tâm, cụ thể cho từng bài học, rèn luyện năng lực giải Tân oán về số tự nhiên và thoải mái, bảng đơn vị đo khối lượng, biểu đồ gia dụng, tra cứu số vừa đủ cùng,....

Xem thêm: Đề Thi Ngữ Văn 2020 Môn Văn Chính Thức, Đề Thi Thpt Quốc Gia 2020 Đợt 1

Trong khi, những em học sinh hoặc quý phú huynh còn rất có thể tìm hiểu thêm đề thi học kì 1 lớp 4 và đề thi học tập kì 2 lớp 4 những môn Toán thù, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Khoa, Sử, Địa theo chuẩn chỉnh thông tứ 22 của bộ Giáo Dục. Những đề thi này được sucmanhngoibut.com.vn xem thêm thông tin và chọn lọc trường đoản cú những ngôi trường tè học tập bên trên toàn nước nhằm mục tiêu đem lại đến học sinh lớp 4 gần như đề ôn thi học kì unique duy nhất. Mời những em cùng quý phụ huynh tải miễn mức giá đề thi về với ôn luyện.