Kiểm tra 15 phút lần 2 lớp 10

     
... ĐÀO TẠO QUẢNG TRỊ TRƯỜNG THPT NAM HẢI LĂNG KIỂM TRA 15 PHÚT MÔN: Tiếng Anh 10 Ngày kiểm tra: .Ngày trả bài: Mã đề thi 1 32 Họ, thương hiệu thí sinh: Lớp: I TRẮC NGHIỆM Chọn câu trả lời điền vào...

Bạn đang xem: Kiểm tra 15 phút lần 2 lớp 10


*

... HẾT Trường trung học phổ thông Trần Prúc Họ thương hiệu : Lớp : Điểm : ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT Môn : Ngữ vnạp năng lượng 10 – Ban (Nội dung kiểm tra : Kiến thức từ bỏ tuần cho đến khi xong tuần 15) Hãy khoanh tròn vào giải đáp : Trung tâm nhằm minh bạch ... HẾT Trường THPT Trần Phú Họ tên : Lớp : Điểm : ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT Môn : Ngữ văn 10 – Ban (Nội dung kiểm tra : Kiến thức từ bỏ tuần cho đến khi hết tuần 15) Hãy khoanh tròn vào lời giải : Lúc tóm tắt văn từ bỏ ... nước 20 Tên người sáng tác Tên Hotline khác Phố Nguyễn Trãi A Bạch Vân cư só Nguyễn Bỉnh Khiêm B Ức Trai Lí Bạch C Thanh Hiên Nguyễn Du D Thi tiên HẾT Trường THPT Trần Phú Họ thương hiệu : Lớp : Điểm : ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT...
*

... = 2I0 C I = I0 D I= I0 Đáp án mã đề 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 10 B D C A C D A A B B 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 10 D C A C B D C A C B 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 ... Câu 4: Công thức tính lượng năng lượng điện từ bỏ mạch giao động LC A Q 02 W= 2L B Q0 W= C C Q0 W= 2C KIỂM TRA 15 PHÚT MÔN: VẬT LÝ 12 Họ tên: Lớp 12 Phần trả lời trắc nghiệm: Dùng bút chì sơn bí mật ô lời giải ... với độ mạnh chiếc điện π D sớm trộn so với cường độ loại năng lượng điện B trễ trộn KIỂM TRA 15 PHÚT MÔN: VẬT LÝ 12 Họ tên: Lớp 12 Phần vấn đáp trắc nghiệm: Dùng bút chì tô bí mật ô lời giải tuyển lựa Điểm:...
*

*

*

... B) C) D) Câu A) B) C) D) Câu A) B) C) D) Câu A) B) C) D) Câu A) B) C) D) 12 13 14 15 Hợp tử Tế bào sinh dưỡng Tế bào mầm Điều sau sai nói giảm phân là: Có nhị lần nhân đôi NST Xảy tiếp ... xích đạo thoi phân bào Tại thành viên chiếc, sút phân tạo nên ra: Trứng thể cực Chỉ tất cả trứng Chỉ rất Tế bào sinc chăm sóc Trong bớt phân, màng nhân nhân biến chuyển ở: Kì đầu I kì đầu II Kì đầu I kì II Kì đầu I kì...
... trung học phổ thông LỤC NGẠN SỐ KIỂM TRA : 45 minutes Môn: Anh Văn uống -10 Thời gian kiểm tra: ……/… /20 10 Đề số Name……………………………………….Class……………………….Mark……………… I Choose the word that has the underlined (letters) pronounced ... blank with who, which, or that (2 points) A cloông xã is an instrument ………………… tells you the time A teacher is a person …………………… gives lessons to lớn students A deaf person is the one …………………can not listen ... can allow you to travel by plain b can help readers widen their knowledge, get a promotion lớn higher position, và entertain themselves c is a bad experiment d can not help readers avoid a collision...
... CLASS: 10A NAME: THE SECOND 15 MINUTE TEST No I Choose the best answer to lớn complete each of the following sentences.(6m) My father ... d seriously/was 11 A dumb person is the one is not able lớn speak a which b whose c whom d who 12 The children will learn how sums a will b doing c d to II Find a word lớn replace the underlined ... before Be quiet! The baby (sleep) ………………… IV Change the following sentences inti Passive sầu voice. (2) Mai is cutting the cake with a sharp knife How many games has the team played? ...
... A H2NCH2COOH B CH3COOH C CH2 = CHCOOH D C2H5OH Câu 18: Lực bazơ hóa học tăng dần đều trường đoản cú trái thanh lịch đề nghị hàng A NH3, CH3NH2, (CH3)2NH, C6H5NH2 B (CH3)2NH, CH3NH2, NH3, C6H5NH2 C NH3, C6H5NH2, (CH3)2NH, ... (CH3)2NH, CH3NH2 D C6H5NH2, NH3, CH3NH2, (CH3)2NH Câu 19: Thuốc demo dùng để làm sáng tỏ dnng dịch glucozơ, glixerol, etanol long white trứng ? A Cu(OH) B AgNO /NH C NaOH D HNO Câu 20 : Để triệu chứng ... CuO B hỗn hợp NaOH hỗn hợp NH3 C dung dịch HCl dung dịch Na2SO4 D hỗn hợp KOH dung dịch HCl - - HẾT Trang 2/ 2 - đề thi 137 ...

Xem thêm: Game Cao Thu Ban Chim Giá Rẻ, Uy Tín, Chất Lượng Nhất, Bắn Chim: Trò Chơi Săn Bắn 2021


... Đáp án đề thi: 1 <20 >d 2< 20>b 3 <20 >c 4 <20 >d 5 <20 >a 8 <20 >c 9 <20 >d 10 <20 >a 11 <20 >d 12 < 20>a 13 <20 >c 16 <20 >b 17 <20 >a 18 <20 >b 19 <20 >d 20 <20 >a 6 <20 >c 7 <20 >a 14 <20 >a 15 < 20 >d ... xn 10 / Chế độ nước sơng Mê Cơng sơng Hồng, sơng điều hồ nước hơn: a Sơng Mê Cơng c Bằng b Sơng Hồng d Tất 11 / Sơng có diện tích lưu vực mập giới: a Trường Giang c I-ê-nit-xây b Nin d A-ma-dơn 12 / ... Đông c Gió Đông, gió Tây ôn đới, gió Tín phong d Gió rất, gió Tây, gió Tín phong 14 / a b 15 / a b 16 / a b 17 / a b c d 18 / a b c d Thực đồ gia dụng, động vật hoang dã đài ngun bần hàn đây: Q rét mướt c Độ độ ẩm cao Thiếu...
... Name: The 15 minute - English test Class: Grade 11 – Number I.Choose the best answer to lớn complete the sentences: 1.I volunteered ... b.for c.from d.in 2.I always help Tom …………………… his difficulties a.overcome b.come c.get d.set up 3. Can you tell me one of your most ………………… experiences? a.unforgettable b.memorable c.embarrassing ... b.organized c organization d.organizing 5.A is a very bad accident such as an earthquake or a plane crash, especially one in which a lot of people are killed a.accident b.bad vi khuẩn c.disaster...
... quy phương tiện hoàn hảo thống lớp vỏ địa lí A Tác động nội lực ngoại lực B Tác hễ nguồn lực bên Trái Đất C Tác đông xạ mặt ttách D.Tác hễ phân cách lục địa biển khơi 10 Những nhóm khu đất thuộc đới ... quy hiện tượng thành phần thoải mái và tự nhiên theo chiều cao địa hình D quy điều khoản tất yếu tố địa lí cảnh quan theo hướng vĩ độ 14 Mối tình dục quy chính sách địa đới phi địa đới A Tác đông đơn côi B Tác cồn đồng ... nằm trong D Tác đông nghịch với 15 Trên Trái Đất bao gồm vòng đai nhiệt độ khí hậu? A B C D 16 Chọn câu nhất: A Những tượng trình thoải mái và tự nhiên Chịu tác động quy biện pháp địa đới B Lớp vỏ địa lí bao gồm tầng: bazan, granit,...
... Đảm bảo con số cá thể quần thể trì mức độ tương xứng - - HẾT Trang 2/ 2 - Mã đề thi 169 ... thái D Ổ sinh thái Câu 20 : Hiện tượng liền rễ sinch trưởng nhanh khô bao gồm khả Chịu đựng hạn xuất sắc sinh sống riêng rẽ rẽ nêu thay mặt ở: A Cây thông B Cây bạch bọn C Cây phi lao D Cây thông nhựa Câu 21 : Điều sau không ... thể B Khả vạc tán quần quần thể sinch vật C Mật độ thành viên quần thể D Mức độ tử vong quần thể Câu 12: Động đồ nhiệt sống địa điểm ánh sáng thấp tất cả tỉ số giữa: A Diện tích mặt phẳng thể với thể tích thể...
... Avôgadrô NA = 6, 02.

Xem thêm: Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa Tập 1, Xem Phim Tân Tam Quốc Diễn Nghĩa

1 023 hạt/mol Số ngulặng tử hêli ( He ) gồm 20 mg hêli: A 3,01.1 021 hạt B 3,01.1 024 phân tử C 1 ,20 4.1 023 phân tử D 1 ,20 4.1 026 phân tử Câu Một phân tử nhân Urani U235 phân hạch lan lượng 20 0 MeV Nếu ... nơtrôn 1,0087u 1u = 931,5 MeV/c2 Độ hụt khối phân tử nhân C là: A 91,63 MeV/c2 B 82, 54 MeV/c2 C 98,96 MeV/c2 D 92, 5 MeV/c2 Câu1 Câu2 Trả lời Câu3 Câu4 Câu5 Câu6 Câu7 Câu8 Câu9 Câu10 Trường THPT Gio Linch ... Trường trung học phổ thông Gio Linh GV: Phạm Công Đức KIỂM TRA 15 PHÚT, PHẦN VẬT LÝ HẠT NHÂN 12CB Họ tên: Lớp 12 Câu1.Chiếu vào kẽm xạ tất cả bước sóng 0,3 μm Biết công thoát electron...
Từ khóa: kiem tra 15 phut tieng anh lop 10 lan 1khám nghiệm 15 phút công dân lớp 10đề soát sổ 15 phút ít lịch sử hào hùng lớp 10bình chọn 15 phút ít tiếng anh lớp 10đề kiểm tra 15 phút giờ anh lớp 10đề kiểm soát 15 phút môn địa lớp 10 ki 1 docxde kiem tra 15 phut tin hoc lop 10 hk1kiem tra 15 phut tieng anh lop 10đề đánh giá 15 phút ít toán hình lớp 10đề kiểm soát 15 phút ít ngữ văn lớp 10đề soát sổ 15 phút ít môn văn uống lớp 10đề kiểm soát 15 phút môn hóa lớp 10đề chất vấn 15 phút anh văn uống lớp 10đề bình chọn 15 phút ít lần 2 tiếng anh 9đề kiểm soát 15 phút môn địa lớp 10 docxNghiên cứu vớt tổ hợp hóa học chỉ điểm sinh học tập vWF, VCAM 1, MCP. 1, d dimer trong chẩn đoán cùng tiên lượng nhồi tiết óc cấpMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng Clip trên nền giao thức HTTPBiện pháp làm chủ vận động dạy hát xoan trong ngôi trường trung học tập các đại lý thị trấn lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành vạc hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinch học 11 bài xích 13: Thực hành phạt hiện nay diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học tập 11 bài 13: Thực hành phát hiện nay diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANQuản lý chuyển động học hành của học sinh theo phía trở nên tân tiến năng lực học tập hợp tác trên những ngôi trường phổ quát dân tộc chào bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhát triển du lịch bền vững bên trên đại lý bảo đảm môi trường xung quanh tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu vớt về mô hình thống kê học sâu và vận dụng trong dìm dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu tổng thích hợp những oxit tất cả hổn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 cùng khảo sát điều tra hoạt tính quang quẻ xúc tác của chúngĐịnh tội danh từ bỏ trong thực tiễn thị trấn Cần Giuộc, tỉnh giấc Long An (Luận văn uống thạc sĩ)Thơ nôm tđọng tuyệt trào phúng hồ nước xuân hươngQuản lý nợ xấu trên Agringân hàng Trụ sở thị trấn Phù Yên, tỉnh giấc Sơn La (Luận văn uống thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Giáo án Sinch học tập 11 bài bác 14: Thực hành phát hiện tại thở làm việc thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành vạc hiện thở sinh hoạt thực vậtGiáo án Sinc học 11 bài xích 14: Thực hành vạc hiện nay thở ở thực vậtHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Tại HOA KỲ
Tai lieu Mục lục Bài viết Tìm tìm mới Luận Vnạp năng lượng Tài liệu mới Chủ đề tài liệu mới đăng chế tạo cv xin vấn đề cunghocvui tìm tìm giao thương mua bán công ty đất Giỏi tin học tập Documento lớn Dokument cầm tắt văn uống bạn dạng trong thâm tâm chị em võ thuật cùng với cối xay gió ngữ văn uống 8 đã có lần em thuộc phụ huynh đi thăm tuyển mộ người thân trong ngày lễ hội đầu năm mới Đặc điểm thông thường với vai trò của ngành ruột vùng tngày tiết minc về nhỏ trâu lập dàn ý bài văn uống từ sự lớp 10 giải bài bác tập đồ vật lý 8 chuyện cũ vào đậy chúa trịnh giải bài bác tập trang bị lý 9 biên soạn vnạp năng lượng tế nghĩa sĩ phải giuộc biên soạn bài cô nhỏ xíu chào bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minch ve sầu bé trau

Chuyên mục: