đề cương ôn tập tiếng anh 9 học kì 1

     
... ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬPhường TIẾNG ANH LỚPhường 9 HKI 2013-2014I. Complete these sentences (1m):1. If you want khổng lồ pass your exam, ... – ĐT ……………………Trường THCS:…………………………Họ cùng tên:………………………………. Lớp: 9 . THI HỌC KỲ INĂM HỌC : 2013 – 2014Môn thi : ANH VĂN - LỚP.. 9 Thời gian có tác dụng bài xích : 45 phútĐIỂMI/ Choose the word that has ... ……subject. (primary/ compulsory/ national/ secondary) 6 9.

Bạn đang xem: đề cương ôn tập tiếng anh 9 học kì 1

This report is divided broadly ……………two parts. (in / on / by / into)10. In the 199 0s, the sales of jeans stop……… (grow / lớn grow / growing...
*

... ÔN THI HỌC KÌ 1 LỚP. 9 MÔN TIẾNG ANH NĂM 2013Thời gian làm cho bài xích 45 phút- ĐỀ SỐ 1 I. Tìm 4 trường đoản cú bao gồm phần gạch chân được phân phát là /d/ vào ... field by farmers- Rice has been grown in the field by farmers. Đề thi học tập kì 1 lớp 9 môn tiếng Anh Thời gian làm cho bài bác 45 phút- ĐỀ SỐ 2Question1: Listen then fill in the missing information ... such a way that it means the same as the sentence printed before it. (0,5m) 9/ She wrote this book last year. This book ……………………………………………………………………. 10/ He is the man. The man planted that...
*

... you.7 PHÒNG GIÁO DỤC ………………. Đề kiểm tra học tập kỳ I Trường trung học cơ sở …………………. Năm học: 2012 - 2013 Lớp: Môn: Anh Khối hận : 9 Họ và Tên:(Thời gian 25 phút ít, ko nói phân phát đề) Điểm Lời phê Giám thị 1 ... of wearing Jeans. 14. Nam was interested in making Mã Sản Phẩm things when he was young.MA TRẬN ĐỀ - ANH VĂN 9 Chủ đề kiến thức và kỹ năng Nhận biết Thông đọc Vận dụng TỔNGSố câu ĐKQ TL KQ TL KQ TLI. Language ... ?6. He has learned English for three years .TrườngTHCS: Họ cùng tên: Lớp: THI KIỂM TRA HỌC KỲ I (2012-2013)MÔN : TIẾNG ANH 9 Thời gian làm cho bài bác 45 phútChữ cam kết giám thị ĐiểmI Choose the best answer:...
*

... very hardly but we have fun working together. A B C D24. I think we have sầu few vacations than American students. A B C D25. Many peole think that students have a easy life. A B C DRead the passage ... 39. Watching television is __________________________ reading books. (interesting). 40. My father ________________ khổng lồ the radio every day. (listen)37/ the most beautiful38/ cheaper than 39/ ... Tuan has ________ days off than Mr. Jones. A. many B. less C. fewer D. much 9. Could you tell me how________ to lớn Ben Thanh market?A. getting B. lớn get C. getting D. to lớn getting10. We________ Christmas...
*

... bakery.ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2012- 2013Môn: Tiếng Anh -Lớp 6Thời gian: 60 phút (Không kề thời gian vạc đề) Thí sinh làm cho bài xích trực tiếp vào đề kiểm tra này4- Họ với tên: ……………………………- Lớp: ... 2013Môn: Tiếng anh 6NỘI DUNG THANG ĐIỂXiaoMI.Phonetics: ( 1P)1D; 2B; 3C; 4A1 đ.Mỗi câu đúng đạt 0,25 đ6II.Choose the best answer in a,b,c, or d to complete the blanks(2PS)5A; 6B; 7C; 8D; 9D; ... When D. Which8. This is my brother. …….……name’s NamA. My B. Her C. Your D. His 9. Our school has three floors. My classroom is on the …………floor.A. one B. two C. three D. third10. Which …………...

Xem thêm: Giải Bài Tập Trang 25 Sgk Vật Lý 11 Bài 4, Giáo Án Giảng Dạy Môn Vật Lý 11


*

... the year is January & the last month is ( 29) .February has twenty-eight days. April, June, September & November have sầu thirty days. All the rest have thirty-one (30) .26. A. from B. between ... 24. I think you have few vacations than American students. A B C D25. Many peole think that students have sầu a easy life. A B C DFill in the ... earphonesChoose the best answer khổng lồ complete the sentences.6. Her full name is Vo Thi Sau so her ________name is Thi. A. family B. middle C. last D. full7. How ________is it from the hospital...
... second largest country. The area is 9, 970,610 sq.km. The capital is Ottawa, and the largest thành phố is Toronkhổng lồ. The population of Canada is 31, 592 ,805. About one-third of the people are of British ... made8. When I was a child I_________ violin.a. was playing b. am playing c. play d. played 9. In the 199 0s, the sale of jeans stopped_____________.a. lớn grow b. growing c. grow d. lớn be grown10. ... prefer wearing modern clothing _____ traditional clothing.a. to b. with c. from d. on2. I was very impressed ________ the efficiency of the staff.a. khổng lồ b. by c. on d. in3. This report is divided...
... VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚPhường 9 THCS THỊ XÃ PHÚ THỌ Môn: Tiếng Anh Đề xác định Năm học: 2012-2013 (Đề gồm 7 trang) Thời gian có tác dụng bài: 150 phút (ko nói thời giangiao đề) Giám ... HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚPhường 9- THCS TỈNH QUẢNG NGÃI **** HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN TIẾNG ANH (Đề thi này có 05 trang, ko nói tờ phách)I/ LISTENING: (3 pts) Section 1: Listen và fill in the ... Love,_____The end_____22PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃPHÚ THỌHƯỚNG DẪN CHẤM THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP. 9 NĂM HỌC: 2012-2013Môn: Tiếng Anh (Hướng dẫn chnóng gồm: 02 trang)SECTION 1. LISTENING:I. Soccer...
... ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬPhường HỌC KÌ I - TIẾNG ANH 7 - ( 2010-2011) ĐỀ 1: Câu 1 :In …… we learn about how things work A history B geography C biology D physicCâu ... school 2. This room/ beautiful / than/ that one 3. Nga/ invite / Lan / her các buổi party / tomorrow 4. How/ from / Danang/ Hoian / ? 5. Mai/ having/ birthday/ her house/next/ Sunday ĐỀ 9: II.Read ... world. In(8)____,we study different countries & their people. In physics, we learn about (9) _________things work. In the(10)_____ class , we study Engish. III. Language focus. Circle the best...
... THCS LÊ QUÝ ÔN ANH 9 ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬPhường HỌC KỲ I - NĂM HỌC :2010-2011I : TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN . Reading Read the text ... stamp. It was made in 1840. An English teacher, whose name was ROWLAND HILL, thought much about this. One day, he said that the people who wrote letters should pay for them , and not the people ... If we go there, we can live in a dormitory on ……………… .A. house B. khách sạn C. apartment D. campus 9.

Xem thêm: Truyện Ngôn Tình Thay Chị Lấy Chồng Full, Thay Chị Lấy Chồng

You don’t lượt thích foreign films . ………………… ?A. do you B. don’t you C. are you D. will you10. Thank...
Tai lieu Mục lục Bài viết Tìm tìm new Luận Văn Tài liệu new Chủ chủ đề liệu bắt đầu đăng sản xuất cv xin vấn đề cunghocvui tìm kiếm kiếm giao thương nhà khu đất Giỏi tin học Documento lớn Dokument bắt tắt văn uống phiên bản trong lòng mẹ chiến đấu cùng với cối xay gió ngữ văn uống 8 đã có lần em thuộc phụ huynh đi thăm chiêu tập người thân trong gia đình vào ngày lễ tết điểm lưu ý thông thường và vai trò của ngành ruột khoang tmáu minc về bé trâu lập dàn ý bài xích vnạp năng lượng từ bỏ sự lớp 10 giải bài bác tập vật lý 8 cthị trấn cũ vào bao phủ chúa trịnh giải bài bác tập trang bị lý 9 soạn vnạp năng lượng tế nghĩa sĩ nên giuộc biên soạn bài cô nhỏ bé phân phối diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minc ve con trau củ

Chuyên mục: