ĐẶT CÂU HỎI CHO TỪ GẠCH CHÂN

  -  

+/ Dùng hễ từ bỏ thường thì ta cần mượn trợ rượu cồn từ và đảo trợ hễ trường đoản cú lên trước chủ ngữ với sau trường đoản cú nhằm hỏi.

Eg : They play football everyday.

=> What vị they play everyday?
Bạn đang xem: đặt câu hỏi cho từ gạch chân

*
*Xem thêm:

quý khách vẫn coi văn bản tư liệu Cách đặt thắc mắc đến từ bị gạch men chân, nhằm sở hữu tài liệu về sản phẩm công nghệ bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên


Xem thêm: Thams Tử Lừng Danh Conan Tập 91, Thám Tử Lừng Danh Conan Trọn Bộ Lồng Tiếng

CÁCH ĐẶT CÂU HỎI CHO TỪ BỊ GẠCH CHÂNCác chú ý:Trước hết ta phải khẳng định được tự để hỏi.Từ bị gạch ốp chân không bao giờ xuất hiện vào thắc mắc.Nếu vào câu: +/ Dùng rượu cồn trường đoản cú hay thì ta bắt buộc mượn trợ hễ từ bỏ với đảo trợ rượu cồn từ lên trước chủ ngữ cùng sau tự để hỏi.Eg: They play football everyday.=> What vày they play everyday? +/ Nếu trong câu cần sử dụng “đụng từ tobe”, “động trường đoản cú khuyết thiếu” ta chỉ cần đảo “động trường đoản cú tobe”, “động từ bỏ kmáu thiếu” lên trước công ty ngữ cùng sau tự để hỏi:Eg: She is planting trees now.=> What is she playing now? Nếu trong câu tất cả từ bị gạch ốp chân sử dụng đa số tự sau thì khio gửi quý phái câu hỏi ta bắt buộc đổi tương xứng như sau: 1. I, We => You 2. me, us => you 3. mine, ours=> yours 4. my, our => your 5. some=> anyCác trường đoản cú nhằm hỏi hay gặp gỡ vào Tiếng Anh: What : đồ vật gi (Dùng để hỏi mang đến đồ vật, sự đồ dùng, sự khiếu nại...) Which: mẫu mà (Dùng để hỏi lúc gồm sự lựa chọn) Where: nơi đâu (Dùng nhằm hỏi cho vị trí, xứ sở ...) When: khi nào (Hỏi đến thời hạn, thời gian ...) Who : ai, người nhưng mà (Hỏi mang lại người)=> Whom: bạn cơ mà (Hỏi mang lại tân ngữ chỉ người)Eg: I buy hyên some books.=> Who/ Whom bởi you buy any books (for)? => Whose: của bạn mà lại (Hỏi cho tính trường đoản cú tải, cài phương pháp, đại từ slàm việc hữu)Eg: This is her pen?=> Whose pen is this? Why: vì sao (Hỏi mang đến lí vày, nguim nhân) How: chũm làm sao (Hỏi mang lại tính trường đoản cú, trạng tự, sức khoẻ ...) How old: hỏi mang đến tuổi How tall: hỏi đến độ cao của bạn How high: hỏi mang lại chiều cao của thiết bị How thick: hỏi mang lại độ dày How thin: hỏi mang đến độ mỏng manh How big: hỏi mang đến độ mập How wide: hỏi mang đến độ rộng How broad: hỏi mang đến chiều rộng How deep: hỏi mang đến độ sâu How fast: hỏi đến vận tốc How far ... from ... to ...: hỏi mang đến độ xa How long: hỏi mang lại độ dàiEg: This ruler is trăng tròn centimeters long.=> How long is this ruler? => How long : hỏi cho thời gian bao thọ Eg: It takes me an hour to lớn vày my homework.=> How long does it take you khổng lồ vì chưng your homework?(Nó lấy mất của người tiêu dùng bao nhiêu thời hạn để triển khai bài xích tập về nhà?) How often: hỏi cho mức độ, gia tốc, số lầnEg: I go lớn school every day.=> How often vị you go to lớn school? How much: hỏi đến giá cảEg: This book is 3$. => How much is this book? => How much does this book cost? => What is the price of this book? How much + N (ko đếm được): hỏi đến số lượngEg: There is some water in the bottle.=> How much water is there in the bottle? How many+ N(es,s): hỏi mang lại số lượng cùng với danh tự đếm đượcEg: There are two pens on the table.=> How many pens are there on the table? I have a pen here.=> How many pens vì chưng you have sầu here? What’s the weather like?: hỏi đến tiết trời What color: hỏi đến Color What size: hỏi đến form size How heavy : hỏi cho khối lượng How + vì + S + come ...?: hỏi cho phương tiện đi lại does go get travel EXERCISESMake questions for the underlined words or phrases 1. The dictionary is 200,000dong................................................................................................................................................ 2. I made it from a piece of wood................................................................................................................................................. 3. She bought it at the shop over there................................................................................................................................................. 4. No, I wasn’t. (I was tired after the trip.)................................................................................................................................................ 5. It took her three hours khổng lồ finish the composition................................................................................................................................................. 6. I need a phone card lớn phone my parents................................................................................................................................................. 7. It’s about 1,500 km from Hue khổng lồ Ho Chi Minh City................................................................................................................................................. 8. The bank is opposite the restaurant................................................................................................................................................. 9. The dress looked very nice.................................................................................................................................................10. I saw her last night.................................................................................................................................................11. Her neighbor gave her a nice dress.................................................................................................................................................12. They returned to America two weeks ago.................................................................................................................................................13. Mrs. Robinson bought a poster.................................................................................................................................................14. My father was in Ha Noi last month.................................................................................................................................................15. He traveled to lớn Nha Trang by coach.................................................................................................................................................16. She went lớn the doctor because she was siông chồng.................................................................................................................................................17. Nam left trang chính at 7 o’clochồng yesterday.................................................................................................................................................18. He taught sucmanhngoibut.com.vnlish in the high school.................................................................................................................................................19. The homework was very difficult yesterday.................................................................................................................................................20. She often does the housework after doing exercises.................................................................................................................................................21. They are planting some roses in the garden.................................................................................................................................................22. Liz will sover these letters khổng lồ her friends.................................................................................................................................................23. My favorite subject is Math.................................................................................................................................................24. Yes, we bởi vì. (We have magazines và newspapers)................................................................................................................................................25. I often listen khổng lồ music in my free time.................................................................................................................................................26. Yes, he is. (He is good at drawing)................................................................................................................................................27. She learns about computers in computer science class.................................................................................................................................................28. My mother is cooking in the kitchen at the moment................................................................................................................................................29. Lan likes playing table tennis.................................................................................................................................................30. I go khổng lồ the movies twice a week.................................................................................................................................................31. They go lớn the beach on the summer holidays................................................................................................................................................32. They stay in a hotel................................................................................................................................................