Cro3 có lưỡng tính không

     
Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Các phù hợp hóa học của crom gồm tính lưỡng tính là

A. CrO và CrO3

B. CrO và Cr(OH)2

C. Cr2O3 và Cr(OH)3

D. CrO3 và K2Cr2O7


*


Cho các phát biểu sau:(a) Cr cùng Cr(OH)3 đều sở hữu tính lưỡng tính cùng tính khử.(b) Cr2O3 và CrO3 hầu như là chất rắn, color lục, ko chảy nội địa.(c) H2CrO4 với H2Cr2O7 rất nhiều chỉ trường thọ trong dung dịch.(d) CrO3 với K2Cr2O7 đều phải sở hữu tính oxi hóa to gan.Số phát biểu đúng là

A. 1.

Bạn đang xem: Cro3 có lưỡng tính không

B. 2.

C. 4.

D. 3.


Cho các phát biểu sau:

(1). Cr cùng Cr(OH)3 đều có tính lưỡng tính và tính khử.

(2). Cr2O3 và CrO3 hầu hết là chất rắn, color lục, ko tung trong nước.

(3). H2CrO4 với H2Cr2O7 mọi chỉ trường thọ trong dung dịch.

(4). CrO3 với K2Cr2O7 đều có tính thoái hóa khỏe khoắn.

Số tuyên bố đúng là

A. 1

B. 2

C. 4

D. 3


Cho các hóa học sau: Al, Zn, Al(OH)3, Zn(OH)2, ZnO, CrO, Cr2O3, Cr(OH)3. Tổng số chất gồm tính lưỡng tính là?

A. 8

B.7

C.6

D. 5


Cho những hóa học sau: Al, Zn, Al(OH)3, Zn(OH)2, ZnO, CrO, Cr2O3, Cr(OH)2. Tổng số chất tất cả tính lưỡng tính là?

A. 8.

B.7.

C. 6.

D.5.


Cho những tuyên bố sau:

(1). Cr với C r O H 3 đều phải sở hữu tính lưỡng tính cùng tính khử.

(2). C r 2 O 3 và C r O 3 những là hóa học rắn, color lục, ko tung trong nước.

Xem thêm:

(3). H 2 C r O 4 với K 2 C r 2 O 7 phần đa chỉ mãi sau trong hỗn hợp.

(4). C r O 3 với K 2 C r 2 O 7 đều sở hữu tính lão hóa khỏe khoắn.

Số phát biểu đúng là

A. 1.

B. 2.

C. 4.

D. 3.


Cho hàng các chất: Cr(OH)3, Cr2O3, Zn(OH)2, CrO3. Số hóa học vào dãy gồm đặc điểm lưỡng tính là

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.


Các oxit của crom: (a) Cr2O3, (b) CrO, (c)CrO3. Sắp xếp theo trang bị từ oxit axit, oxit bazơ, oxit lưỡng tính là

A. b, a, c.

B.c, b, a.

C.c, a, b.

D.a, b, c.


Các oxit của crom: (a) Cr2O3, (b) CrO, (c)CrO3. Sắp xếp theo sản phẩm công nghệ tự oxit axit, oxit bazơ, oxit lưỡng tính là

A. b, a, c.

B.c, b, a.

C.c, a, b.

D.

Xem thêm: Cái Dũng Của Thánh Nhân By Nguyễn Duy Cần, Cái Dũng Của Thánh Nhân

a, b, c.


Các oxit của crom: (a) C r 2 O 3 , (b) CrO, (c) C r O 3 . Sắp xếp theo vật dụng trường đoản cú oxit axit, oxit bazơ, oxit lưỡng tính là


Chuyên mục: