CÔNG THỨC TOÁN CẤP 3

  -  
... 2a  chảy a  rã a II Nhân ba: (3 cơng thức) 18) sin 3a  3sin a  4sin a 19) cos3a  4cos3 a  3cos a 3tan a  tung a 20) tan 3a   3tan a III Hạ bậc: (5 cơng thức)  cos 2a 21)sin a    cos ... , b3  0) b1 b2 b3   a.b  a1.b1  a2 b2  a3 b3    a  b  a1b1  a2b2  a3b3   2  a  a12  a2  a3  2  a  a12  a2  a2   a1b1  a2b2  a3b3  cos(a , b )  2 a12  a2  a3 ...  Cho a  (a1, a2 , a3 ) , b  (b1, b2 , b3 )      a a a a a a a,b  a b   3; 1; 2    b2 b3 b3 b1 b1 b2   a2b3  a3b2 ;a3b1  a1b3 ; a1b2  a2 b  Chụ ý: Tích có hướng hai...

Bạn đang xem: Công thức toán cấp 3


*

... Cơng thức nhân 4.1 Cơng thức nhân đơi sin 2a  2sin a cos a cos 2a  cos a  sin a  cos a    2sin a t amãng cầu  chảy a 4.2 Cơng thức nhân cha sin 3a  3sin a  4sin a t an2a  cos 3a  cos3 a  3cos ... cos 3a  cos3 a  3cos a t an3a  rã a  chảy a  rã a Cơng thức hạ bậc  cos 2a sin a  3sin a  s in3a sin a   cos 2a 3cos a  cos 3a cos3 a  cos a  Cơng thức biến đổi tổng thành tích ... DeThiThuDaiHoc.com Bảng nắm tắt cơng thức Tốn học tập phổ thơng www.MATHtoàn quốc.com Trường PTTH Ngơ Thời Nhiệm F CƠNG THỨC MŨ – LOGARIT CƠNG THỨC MŨ a  a a a    STT n CƠNG THỨC LOGARIT STT loga ...
*

... x   cos x sin x  Công thức nhân ba: sin x  3sin x  4sin x tg x  cos x  cos x  3cos x 3tgx  tg x  3tg x 3cos x  cos x cos3 x  3sin x  sin x sin x  tg x  Công thức biểu diễn theo ... Bất đẳng thức Bunyakovsky ( đến số thực): * *ab  cd  (a  c )(b2  d ) Dấu “=” xảy ad= bc *a1b1  a2b2  c3b3  a Dấu “=” xảy a1 a2 a3   b1 b2 b3 2 2  a2  a3  b12  b2  b32  Cấp số cộng: ... cot gx  cot g (  x)  tgx Công thức cộng: sin( x  y )  sin x cos y  sin y cos x cox( x  y )  cos x cos y  sin x sin y tgx  tgy tg ( x  y )   tgxtgy Công thức nhân đôi: sin x  2sin...

Xem thêm: 8 Thí Nghiệm Khoa Học Đơn Giản Nhưng Khá Thú Vị Bạn Có Thể Thử Làm Tại Nhà


*

*

*

... vào 30 m) 33 Vónh Viễn - Q10 (Trường CĐ Kinc Tế) - ĐT : 830 37 95 Học nhanh khô TOÁN 10 CẤP.. CẤPhường Học nkhô hanh TOÁN 11 CẤPhường CẤP Học nkhô giòn TOÁN 12 CẤP.. CẤPhường Học nhanh khô TOÁN 13 CẤP CẤP Học nkhô giòn TOÁN 14 CẤPhường CẤPhường ... GIẤY PHÉP.. XB : b a Học nhanh hao TOÁN CẤPhường CẤP Học nkhô cứng TOÁN CẤPhường CẤP Học nhanh khô TOÁN CẤPhường CẤPhường. Học nkhô nóng TOÁN CẤP CẤPhường. ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP..Hồ Chí Minh TRUNG TÂM LUYỆN THI ĐẠI HỌC 115 Lý Chính Thắng - Quận ... nhanh khô TOÁN 12 CẤP.. CẤP Học nkhô cứng TOÁN 13 CẤPhường CẤP Học nhanh TOÁN 14 CẤPhường. CẤP Học nhanh TOÁN 15 CẤP CẤP.. Học nkhô nóng TOÁN 16 CẤP CẤPhường ...

Xem thêm: Giải Toán Lớp 6 Bài 10: Trung Điểm Của Đoạn Thẳng, Lý Thuyết Trung Điểm Của Đoạn Thẳng


... vào 30 m) 33 Vónh Viễn - Q10 (Trường CĐ Kinch Tế) - ĐT : 830 37 95 Học nhanh khô TOÁN 10 CẤP CẤPhường Học nkhô giòn TOÁN 11 CẤP CẤPhường. Học nkhô cứng TOÁN 12 CẤPhường CẤP Học nkhô giòn TOÁN 13 CẤP.. CẤP. Học nhanh khô TOÁN 14 CẤPhường. CẤPhường ... Học nhanh hao TOÁN CẤPhường CẤPhường Học nkhô cứng TOÁN CẤP. CẤPhường Học nkhô giòn TOÁN CẤP CẤP Học nkhô giòn TOÁN CẤP CẤPhường ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Thành Phố Hồ Chí Minh TRUNG TÂM LUYỆN THI ĐẠI HỌC VĨNH ... TOÁN 12 CẤPhường CẤP Học nhanh TOÁN 13 CẤPhường CẤP Học nkhô giòn TOÁN 14 CẤPhường CẤPhường. Học nkhô nóng TOÁN 15 CẤP CẤPhường Học nhanh TOÁN 16 CẤPhường CẤPhường ...
... phần : ∫︀