CÔNG THỨC TÍNH NHANH NGUYÊN HÀM

  -  
Nguyên ổn hàm là phần cạnh tranh nằm trong toán thù học tập 12. Muốn nắn học giỏi phần này kế bên việc ghi nhớ công thức nguyên ổn hàm các bạn cần biết bí quyết giải nhanh hao khi gặp mỗi dạng toán thù. Tương từ bỏ các bí quyết tích phân, dạng tân oán tích phân cũng như vậy.
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*

Chỉ tra cứu vào tiêu đềĐược gửi vì thành viên:

Dãn giải pháp thương hiệu bằng vệt phẩy(,).

Mới hơn ngày: Search this thread only Search this forum only Hiển thị hiệu quả dạng Chủ đề