CÔNG THỨC TÍNH KHỐI LƯỢNG DUNG DỊCH TĂNG GIẢM

  -  

***
=====>>>>Xem Ngay links Group SugarBaby Zalo VIP

Phương pháp tăng giảm khối lượng

I. Lý thuyết phương pháp tăng bớt khối lượng

Trong bội nghịch ứng chất hóa học khi gửi từ chất này thành chất khác, trọng lượng các chất có thể tăng hoặc bớt do cân nặng mol phân tử của những chất đó khác nhau. Dựa vào sự tăng giảm trọng lượng của những chất ta hoàn toàn có thể tìm được số mol các chất đó.Sự tăng hoặc giảm trọng lượng của các chất có mối quan hệ với số mol các chất đó.Có thể dùng phương thức tăng giảm khối lượng thay cho phương thức bảo toàn trọng lượng để giải bài tập nhanh hơn (tuy nhiên khó khăn hiểu hơn so với một số HS).Dấu hiệu: Đề bài bác cho khối lượng, mối quan hệ trọng lượng giữa những chất trong bội phản ứng hóa học.Các bội nghịch ứng hay áp dụng phương thức tăng bớt khối lượngPhản ứng kim loại công dụng với dd axit HCl, H2SO4 loãng

R + HX – muối + H2

∆m tăng = mgốc axit = mmuối – mKL (ngốc axit = naxit)

Phản ứng sắt kẽm kim loại A tính năng với muối của kim loại B

A + muối hạt B – muối hạt A + B

MA > MB sau phản ứng trọng lượng thanh KL A tăng (VD:…)MA B sau bội nghịch ứng khối lượng thanh KL A giảm (VD:…)Phản ứng muối bột cacbonat (hiđro cacbonat) tính năng với dd axit HCl, H2SO4 loãng

∆m tăng = mmuối clorua – mmuối cacbonat = 11nCsucmanhngoibut.com.vn (VD: …)

∆m tăng = mmuối sunfat – mmuối cacbonat = 36nCsucmanhngoibut.com.vn (VD: …)

Phản ứng oxit kiam loại tác dụng với dd axit HCl, H2SO4 loãngPhản ứng Csucmanhngoibut.com.vn chức năng với hỗn hợp Ca(OH)2 mkết tủa > mCsucmanhngoibut.com.vn khối lượng dung dịch bớt so với ban sơ mdd giảm = mkết tủa – mCsucmanhngoibut.com.vn mkết tủa Csucmanhngoibut.com.vn khối lượng dung dịch sút so với thuở đầu mdd bớt = mCsucmanhngoibut.com.vn – mkết tủaPhản ứng CO/H2 công dụng với oxit sắt kẽm kim loại m hỗn hợp khí tăng = mchất rắn sút = moxi trong oxit làm phản ứng

II. Vận dụng phương pháp tăng sút khối lượng

VD1: ngâm một thanh magie vào 200ml dung dịch CuSO4 1M. Sau khi phản ứng xẩy ra hoàn toànthì trọng lượng thanh magie tăng giỏi giảm bao nhiêu gam? (ĐS: 0,2(64-24)=8g)

 

*

 

*

 

*

 

*

 

*

 

 

III. Bài xích tập áp dụng cách thức tăng giảm khối lượng

● bài tập phương thức tăng giảm khối lượng dành cho học sinh lớp 10

Câu 1: Hòa tan hoàn toàn 2,43 gam lếu hợp có Mg với Zn vào một số lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 loãng, sau bội nghịch ứng nhận được 1,12 lít H2 (đktc) cùng dung dịch X. Trọng lượng muối trong hỗn hợp X là

A.

Bạn đang xem: Công thức tính khối lượng dung dịch tăng giảm

7,23 gam. B. 7,33 gam. C. 4,83 gam. D. 5,83 gam.

(Đề thi tuyển sinh Đại học khối A năm 2012)

Câu 2: Hòa tan trọn vẹn 20,6 gam hỗn hợp gồm Na2CO3 cùng CaCO3 bằng dung dịch HCl dư, nhận được V lít khí Csucmanhngoibut.com.vn (đktc) với dung dịch chứa 22,8 gam tất cả hổn hợp muối. Quý giá của V là

A. 1,79. B. 5,60. C. 2,24. D. 4,48.

(Đề thi tuyển chọn sinh cao đẳng năm 2013)

Câu 3: Hoà tan trọn vẹn 2,81 gam lếu hợp tất cả Fe2O3, MgO, ZnO vào 500 ml axit HCl 0,2M (vừa đủ). Sau phản bội ứng, tất cả hổn hợp muối clorua khan thu được khi cô cạn dung dịch có khối lượng là :

A. 6,81 gam. B. 4,76 gam. C. 3,81 gam. D. 5,56 gam.

Câu 4: Cho dung dịch AgNO3 dư công dụng với dung dịch hỗn hợp tất cả hòa tan 6,25 gam nhì muối KCl cùng KBr chiếm được 10,39 gam các thành phần hỗn hợp AgCl cùng AgBr. Số mol các chất trong tất cả hổn hợp đầu là :

A. 0,08 mol. B. 0,06 mol. C. 0,03 mol. D. 0,055 mol.

Câu 5*: Có láo lếu hợp có NaI và NaBr. Hòa tan tất cả hổn hợp vào nước. Mang đến brom dư vào dung dịch. Sau khoản thời gian phản ứng tiến hành xong, làm cất cánh hơi dung dịch, làm khô sản phẩm, thì thấy trọng lượng của sản phẩm bé dại hơn cân nặng hỗn vừa lòng 2 muối lúc đầu là m gam. Lại hòa tan thành phầm vào nước và mang lại clo lội qua cho đến dư. Làm cất cánh hơi hỗn hợp và có tác dụng khô chất còn sót lại người thấy trọng lượng chất thu được lại nhỏ tuổi hơn cân nặng muối phản ứng là m gam. Thành phần tỷ lệ về khối lượng của NaBr trong tất cả hổn hợp đầu là :

A. 3,7%. B. 4,5%. C. 7,3%. D. 6,7%.

Câu 6: Một bình cầu môi trường 448 ml được nạp đầy oxi rồi cân. Phóng điện để ozon hoá, tiếp đến nạp thêm cho đầy oxi rồi cân. Khối lượng trong hai trường thích hợp chênh lệch nhau 0,03 gam. Biết những thể tích nạp phần đông ở đktc. Yếu tắc % về thể tích của ozon trong tất cả hổn hợp sau phản ứng là :

A. 9,375%. B. 10,375%. C. 8,375%. D.11,375%.

Câu 7: cho 1 lượng bột Zn vào hỗn hợp X tất cả FeCl2 với CuCl2. Khối lượng chất rắn sau khoản thời gian các phản nghịch ứng xảy ra hoàn toàn nhỏ hơn cân nặng bột Zn ban đầu là 0,5 gam. Cô cạn phần hỗn hợp sau phản nghịch ứng chiếm được 13,6 gam muối khan. Tổng cân nặng các muối hạt trong X là :

A. 17,0 gam. B. 13,1 gam. C. 19,5 gam. D. 14,1 gam.

(Đề thi tuyển chọn sinh Đại học tập khối B năm 2008)

Câu 8: Cho m gam các thành phần hỗn hợp bột Zn với Fe vào lượng dư dung dịch CuSO4. Sau khi kết thúc các làm phản ứng, lọc dồn phần dung dịch chiếm được m gam bột rắn. Thành phần phần trăm theo trọng lượng của Zn trong hỗn hợp bột thuở đầu là :

A. 90,27%. B. 85,30%. C. 82,20%. D. 12,67%.

(Đề thi tuyển sinh đại học khối B năm 2007)

Câu 9: Lấy 2 thanh kim loại M hoá trị II. Thanh 1 nhúng vào 250 ml hỗn hợp FeSO4; thanh 2 nhúng vào 250 ml dung dịch CuSO4. Sau khoản thời gian phản ứng kết thúc, thanh 1 tăng 16 gam, thanh 2 tăng đôi mươi gam. Biết mật độ mol/l của 2 dung dịch ban sơ bằng nhau. Vậy M là :

A. Mg. B. Ni. C. Zn. D. Be.

Câu 10*: Cho 3,78 gam bột Al làm phản ứng trọn vẹn với dung dịch muối XCla sản xuất thành hỗn hợp Y. Trọng lượng chất rã trong hỗn hợp Y bớt 4,06 gam so với hỗn hợp XCla. Công thức của muối hạt XClalà:

A. FeCl3. B. CuCl3. C. CrCl3. D. ZnCl2.

● bài tập phương pháp tăng giảm cân nặng dành cho học viên lớp 11

Câu 11: có một lít dung dịch hỗn hợp Na2CO3 0,1 mol/l cùng (NH4)2CO3 0,25 mol/l. Mang lại 43 gam tất cả hổn hợp BaCl2 và CaCl2 vào dung dịch đó. Sau khoản thời gian các phản ứng kết thúc ta thu được 39,7 gam kết tủa A với dung dịch B. Phần trăm cân nặng các hóa học trong A là :

A. = 75%, = 25%. B. = 50,38%, = 49,62%.

C. = 49,62%, = 50,38%. D. = 25%, = 75%.

Câu 12: kết hợp 5,94 gam tất cả hổn hợp 2 muối clorua của 2 sắt kẽm kim loại R và M vào nước được hỗn hợp X. Để làm kết tủa không còn ion tất cả trong hỗn hợp X, bạn ta mang lại dung dịch X công dụng với dung dịch AgNO3 dư, thu được 17,22 gam kết tủa. Lọc vứt kết tủa, thu được hỗn hợp Y. Cô cạn Y được m gam các thành phần hỗn hợp muối khan. Giá trị m là :

A. 6,36 gam. B. 6,15 gam. C. 9,12 gam. D. 12,3 gam.

Câu 13*: tất cả một ly đựng m gam hỗn hợp HNO3 với H2SO4. Hoà tan hết 3,64 gam sắt kẽm kim loại M (có hoá trị ko đổi) vào dung dịch trong ly thì thu được 2,1504 lít (đktc) tất cả hổn hợp 2 khí Nsucmanhngoibut.com.vn cùng X. Sau bội nghịch ứng, khối lượng các chất trong cốc giảm 1,064 gam. Kim loại M là :

A. Fe. B. Cu. C. Al. D. Zn.

Câu 14: Nung 6,58 gam Cu(NO3)2 trong bình kín đáo không chứa không khí, sau một thời gian thu được 4,96 gam chất rắn và hỗn hợp khí X. Hấp thụ trọn vẹn X vào nước để được 300 ml dung dịch Y. Dung dịch Y bao gồm pH bằng

A. 2. B. 3. C. 4. D. 1.

(Đề thi tuyển sinh Đại học tập khối A năm 2009)

Câu 15: sức nóng phân trọn vẹn 29,6 gam một muối nitrat kim loại, sau phản bội ứng nhận được 8 gam oxit kim loại. Bí quyết của muối nitrat là

A. Cu(NO3)2. B. Fe(NO3)3. C. Pb(NO3)2. D. Mg(NO3)2­.

(Đề thi thử đại học lần 4 – trung học phổ thông Chuyên – Đại học Vinh, năm học tập 2010 – 2011)

Câu 16*: Đốt cháy trọn vẹn 4,64 gam một hiđrocacbon X (chất khí ở đk thường) rồi đem cục bộ sản phẩm cháy hấp thụ hết vào trong bình đựng hỗn hợp Ba(OH)2. Sau các phản ứng chiếm được 39,4 gam kết tủa và khối lượng phần dung dịch giảm bớt 19,912 gam. Bí quyết phân tử của X là

A. C3H4. B. CH4. C. C2H4. D. C4H10.

(Đề thi tuyển sinh Đại học tập khối A năm 2012)

Câu 17: cho 13,8 gam chất hữu cơ X gồm công thức phân tử C7H8 chức năng với một lượng dư hỗn hợp AgNO3 trong NH3, nhận được 45,9 gam kết tủa. X bao gồm bao nhiêu đồng phân kết cấu thỏa mãn tính chất trên ?

A. 5. B. 4. C. 6. D. 2.

(Đề thi tuyển sinh Đại học tập khối A năm 2011)

Câu 18: đến 5,76 gam axit hữu cơ X solo chức, mạch hở công dụng hết cùng với CaCO3 chiếm được 7,28 gam muối hạt của axit hữu cơ. Công thức kết cấu thu gọn gàng của X là :

A. CH2=CHCOOH. B. CH3COOH.

Xem thêm: Theo Quy Ước Số 12 10 Có Bao Nhiêu Chữ Số Có Nghĩa ? Luyện Thi Đại Học Môn Lý

C. HCCCOOH. D. CH3CH2COOH.

(Đề thi tuyển sinh cao đẳng năm 2007)

Câu 19: mang lại 24,4 gam lếu hợp gồm axit axetic, axit fomic, glixerol, ancol etylic tác dụng với na dư. Sau khi phản ứng hoàn toàn thu được 6,72 lít khí H2 (đktc) cùng m gam muối. Giá trị của m là:

A. 31 gam. B. 37,6 gam. C. 23,8 gam. D. 25 gam.

(Đề thi thử Đại học lần 2 – thpt Chuyên Hùng vương vãi – Phú Thọ, năm học 2010 – 2011)

Câu 20*: mang lại m gam tất cả hổn hợp axit axetic, axit benzoic, axit ađipic, axit oxalic tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH thu được a gam muối. Giả dụ cũng đến m gam các thành phần hỗn hợp X nói trên tác dụng với Ca(OH)2 đầy đủ thì chiếm được b gam muối. Biểu thức tương tác m, a, b là:

A. 9m = 20a – 11b. B. 3m = 22b – 19a. C. 8m = 19a – 11b. D. m = 11b – 10a.

(Đề thi thử đh lần 3 – trung học phổ thông Chuyên Nguyễn Huệ – Hà Nội, năm học tập 2011 – 2012)

● bài bác tập phương thức tăng giảm cân nặng dành cho học viên lớp 12

Câu 21: Để công dụng hết với 100 gam lipit có chỉ số axit bởi 7 bắt buộc dùng 17,92 gam KOH. Trọng lượng muối thu được là:

A. 110,324 gam. B. 108,107 gam. C. 103,178 gam. D. 108,265 gam.

(Đề thi demo Đại học tập lần 1 – thpt Chuyên Hùng vương vãi – Phú Thọ, năm học 2010 – 2011)

Câu 22: đến 8,9 gam một hợp hóa học hữu cơ X có công thức phân tử C3H7sucmanhngoibut.com.vnN phản nghịch ứng với 100 ml hỗn hợp NaOH 1,5M. Sau thời điểm phản ứng xẩy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu được 11,7 gam chất rắn. Công thức kết cấu thu gọn gàng của X là :

A. HCOOH3NCH=CH2. B. H2NCH2CH2COOH.

C. CH2=CHCOONH4. D. H2NCH2COOCH3.

(Đề thi tuyển chọn sinh Đại học khối B năm 2008)

Câu 23: Cho 1 mol amino axit X bội nghịch ứng với dung dịch HCl (dư), nhận được m­1 gam muối hạt Y. Cũng 1 mol amino axit X phản nghịch ứng với dung dịch NaOH (dư), thu được m2 gam muối hạt Z. Biết m2 – m1 = 7,5. Công thức phân tử của X là:

A. C4H10sucmanhngoibut.com.vnN2. B. C4H8O4N2. C. C5H9O4N. D. C5H11sucmanhngoibut.com.vnN.

(Đề thi tuyển chọn sinh Đại học khối A năm 2009)

Câu 24*: đến 0,16 mol axit A làm phản ứng hoàn toản với 160 ml hỗn hợp HCl 1M, chiếm được 22,32 gam muối. Mặt khác, đến 1,03 gam A phản bội ứng vừa với dung dịch KOH, nhận được 1,41 gam muối bột khan. Số CTCT của A là:

A. 7. B. 5. C. 4. D. 6.

Câu 25: Nhúng một thanh sắt nặng 100 gam vào 100 ml hỗn hợp hỗn hợp gồm Cu(NO3)2 0,2M cùng AgNO3 0,2M. Sau một thời gian lấy thanh sắt kẽm kim loại ra, rửa sạch có tác dụng khô cân nặng được 101,72 gam (giả thiết những kim các loại tạo thành đều bám hết vào thanh sắt). Trọng lượng sắt sẽ phản ứng là

A. 2,16 gam. B. 0,84 gam. C. 1,72 gam. D. 1,40 gam.

(Đề thi tuyển sinh Đại học tập khối B năm 2009)

Câu 26: mang lại 8 gam hỗn hợp A có Mg cùng Fe chức năng với hỗn hợp CuSO4 cho đến khi phản ứng kết thúc, chiếm được 12,4 gam chất rắn B và dung dịch D. Cho dung dịch D công dụng với dung dịch NaOH dư, lọc và nung kết tủa xung quanh không khí đến trọng lượng không thay đổi thu được 8 gam oxit. Phần trăm cân nặng của fe trong hỗn hợp A là :

A. 35%. B. 30%. C. 70%. D. 65%.

Câu 27: cho 50 gam các thành phần hỗn hợp MgCO3 cùng BaCO3 chức năng với hỗn hợp H2SO4, chiếm được m gam chất rắn A, dung dịch B cất 12 gam muối với 4,48 lít khí Csucmanhngoibut.com.vn (đktc). Quý giá của m là :

A. 45,2. B. 57,2. C. 64. D. 66,2.

Câu 28: mang đến 19,2 gam hỗn hợp Fe3O4, FexOy tính năng với vừa không còn 180 ml dung dịch H2SO4 2M (loãng), thu được dung dịch X. Khối lượng muối có trong X là :

A. 30,4. B. 24. C. 48. D. 52.

(Đề thi thử Đại học – trung học phổ thông Chuyên Lê Hồng Phong – nam Định, năm học tập 2012 – 2013)

Câu 29*: tổ hợp hết 26,43 gam tất cả hổn hợp bột A gồm Mg, Al, Al2O3 và MgO bằng 795 ml hỗn hợp hỗn hợp gồm HCl 0,5M cùng H2SO4 0,75M (vừa đủ). Sau bội nghịch ứng thu được dung dịch X với 4,368 lít khí H2 (ở đktc). Cô cạn dung dịch X thu được cân nặng muối khan là

A. 95,92 gam. B. 86,58 gam. C. 100,52 gam. D. 88,18 gam.

Câu 30*: phân tách 9,6 gam lếu hợp có CuO và Fe2O3 thành 2 phần cân nhau : Phần 1 phản bội ứng cùng với 100 ml hỗn hợp HCl x (mol/l), cô cạn các thành phần hỗn hợp thu được 8,1 gam chất rắn. Phần 2 phản ứng với 200 ml dung dịch HCl x (mol/l), cô cạn hỗn hợp thu được 9,2 gam hóa học rắn. Quý hiếm của x và tỷ lệ về trọng lượng CuO tương ứng là

A. 1,2 với 33,33%. B. 0,5 và 33,33%. C. 0,5 và 66,66%. D. 1,2 cùng 66,66%.

(Đề thi dự bị tuyển chọn sinh Đại học khối B năm 2012)

Câu 31: Hòa rã 14 gam tất cả hổn hợp 2 muối bột M2CO3 với RCO3 bởi dung dịch HCl dư, thu được dung dịch A với 0,672 lít khí (đktc). Cô cạn hỗn hợp A thì chiếm được m gam muối bột khan. M có mức giá trị là :

A. 16,33 gam. B. 14,33 gam. C. 9,265 gam. D. 12,65 gam.

Câu 32: Hòa tan không còn 23,2 gam hỗn hợp rắn X tất cả FeO, Fe2O3, Fe3O4 trong dung dịch HCl loãng, dư. Cô cạn dung dịch sau bội nghịch ứng chiếm được 45,2 gam muối khan. Trường hợp khử trọn vẹn lượng X trên vẫn thu được từng nào gam sắt?

A. 11,6. B. 11,2. C. 16,8. D. 12,8.

(Đề thi thử đại học lần 4 – thpt Chuyên – Đại học tập Vinh, năm học tập 2011 – 2012)

Câu 33: hỗn hợp X tất cả NaBr và NaI. Cho tất cả hổn hợp X chảy trong nước thu được hỗn hợp A. Nếu mang đến brom dư vào dung dịch A, sau bội phản ứng hoàn toàn, cô cạn thấy trọng lượng muối khan thu được giảm 7,05 gam. Nếu sục khí clo dư vào hỗn hợp A, bội phản ứng trả toàn, cô cạn dung dịch thấy khối lượng muối khan giảm 22,625 gam. Yếu tắc % cân nặng của một chất trong các thành phần hỗn hợp X là

A. 47,8%. B. 64,3%. C. 35,9%. D. 39,1%.

(Đề thi demo Đại học lần 1 – thpt Chuyên Bắc Ninh, năm học 2009 – 2010)

Câu 34: mang lại dung dịch cất 6,03 gam lếu láo hợp gồm hai muối NaX và NaY (X, Y là nhị nguyên tố tất cả trong trường đoản cú nhiên, ở nhị chu kì tiếp tục thuộc team VIIA, số hiệu nguyên tử ZX Y) vào hỗn hợp AgNO3 (dư), nhận được 8,61 gam kết tủa. Phần trăm cân nặng của NaX trong lếu láo hợp ban đầu là

A. 58,2%. B. 52,8%. C. 41,8%. D. 47,2%.

(Đề thi tuyển sinh Đại học tập khối B năm 2009)

Câu 35: Sau khi đưa một thể tích khí oxi thành ozon thì thấy thể tích giảm sút 5 ml (biết các thể tích đo ở cùng điều kiện). Thể tích oxi đã tham gia bội nghịch ứng là bao nhiêu ?

A. 14 ml. B. 16 ml. C. 17 ml. D. 15 ml.

Câu 36*: hỗn hợp X bao gồm Ssucmanhngoibut.com.vn với sucmanhngoibut.com.vn có tỉ khối đối với H2 bằng 28. Nung nóng các thành phần hỗn hợp X một thời hạn (có xúc tác V2O5) thu được tất cả hổn hợp Y gồm tỉ khối đối với X bằng 16/13. Công suất của làm phản ứng tổng vừa lòng SO3 là

A. 62,5%. B. 75,0%. C. 50,0%. D. 60,0%.

(Đề thi thử đại học lần 2 – trung học phổ thông Chuyên – Đại học tập Vinh, năm học 2012 – 2013)

Câu 37: dìm một lá Mg kim loại trong dung dịch Cu(NO3)2, sau một thời hạn người ta thừa nhận thấy trọng lượng của lá sắt kẽm kim loại đó tăng 1 gam so với ban đầu. Khối lượng của Cu sắt kẽm kim loại đã bám lên bề mặt của lá kim loại đó là (giả thiết rằng toàn bộ Cu bị xuất kho khỏi muối đã dính hết vào lá Mg kim loại)

A. 1,60 gam. B. 1,28 gam. C. 1,20 gam. D. 2,40 gam.

(Đề thi demo Đại học lần 1 – thpt Chuyên Bắc Ninh, năm học tập 2008 – 2009)

Câu 38: Cho m gam bột Zn vào 500 ml dung dịch Fe2(SO4)3 0,24M. Sau thời điểm các phản bội ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng dung dịch tạo thêm 9,6 gam so với cân nặng dung dịch ban đầu. Giá trị của m là :

A. 32,50. B. 20,80. C. 29,25. D. 48,75.

(Đề thi tuyển sinh Đại học khối A năm 2011)

Câu 39: Nhúng một thanh kẽm với một thanh fe vào cùng một dung dịch CuSO4. Sau một thời hạn lấy hai thanh kim loại ra thấy vào dung dịch còn sót lại có độ đậm đặc mol ZnSO4 bởi 2,5 lần mật độ mol FeSO4. Khía cạnh khác, trọng lượng dung dịch sút 2,2 gam. Khối lượng đồng bám lên thanh kẽm và dính lên thanh sắt theo thứ tự là :

A. 12,8 gam; 32 gam. B. 64 gam; 25,6 gam.

C. 32 gam; 12,8 gam. D. 25,6 gam; 64 gam.

Câu 40: cho 2,7 gam hỗn hợp bột X bao gồm Fe với Zn tác dụng với hỗn hợp CuSO4. Sau 1 thời gian, thu được hỗn hợp Y cùng 2,84 gam chất rắn Z. Cho toàn cục Z vào hỗn hợp H2SO4 (loãng, dư). Sau khi các bội nghịch ứng dứt thì khối lượng chất rắn sút 0,28 gam với dung dịch thu được chỉ cất một muối duy nhất. Phần trăm trọng lượng của sắt trong X là :

A. 58,52%. B. 51,85%. C. 48,15%. D.

Xem thêm: Logo - How Much Free Time Do The Happiest People Have

41,48%.

(Đề thi tuyển sinh Đại học khối A năm 2011)

Mời những thầy cô và những em download file word tại đây pp3 – tăng bớt khối lượng