Unit 3 lớp 8 communication » communication » unit 3

     

Phần communication trả lời bạn học biện pháp trình làng tương tự như kiến tạo bài bác nói tới công ty các dân tộc toàn nước cũng như chỉ dẫn gợi nhắc giải bài bác tập vào sách giáo khoa.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


*

1. Quiz: What vị you know about the ethnic groups of Viet Nam? Work in pairs to lớn answer the questions.

Bạn đang xem: Unit 3 lớp 8 communication » communication » unit 3

Câu đố: quý khách hàng biết được những điều gì về hầu hết nhóm dân tộc bản địa của Việt Nam? Làm theo cặp để vấn đáp đều thắc mắc.

Xem thêm: Truyện Tranh Conan Reading Room, Truyện Tranh Conan Full 98 Tập Mới 100%

1. What vì most ethnic peoples in Viet Nam live on? Hầu không còn người dân tộc bản địa sống đất nước hình chữ S sinh sống nhờ vào gì?

A. Hunting B. Rice farming: TLong lúa. C. Fishing

->Chọn câu trả lời B

2. Which ethnic groups live sầu in the southern provinces? Những nhóm dân tộc bản địa làm sao sinh sống sinh sống những tỉnh phía Nam?

A. The Khmer Người Khơ Me. B. The Thai The Sedang

->Chọn câu trả lời A

3. Which group has the smallest population? Nhóm làm sao bao gồm dân sinh nhỏ nhất?

A. The Brau củ B. The Chut C. The Odu Người Ơ Đu

->Chọn đáp án C

4. Where can we find terraced fields? Chúng ta hoàn toàn có thể tìm thấy ruộng lan can sinh sống đâu?

A. In the Central Highlands B. In the northern mountainous regions Ở phần đông khoanh vùng miền núi phía Bắc C. In the Mekong Delta

->Chọn đáp án B

5. Where bởi vì the Laha mostly live? Người Laha phần lớn sống sinh hoạt đâu?

A. In Kon Tum B. In Soc Trang C.In Son La (Ở Sơn La).

Xem thêm: Attention Required! - Wacom Intuos Ctl 480 Bekas

->Chọn giải đáp C

6. Which of the following groups has the most colourful clothing? Nhóm dân tộc bản địa làm sao tiếp sau đây có bộ đồ đầy màu sắc nhất?

A. The Hoa Người Hoa. B. The Nung C. The Tay

->Chọn giải đáp A

2. Where bởi vì these ethnic groups mainly live? Work in groups. Write down the names of the ethnic group in the correct boxes. Can you add more?

Những team dân tộc này chủ yếu sinh sống ở đâu? Làm theo team. Viết xuống tên của rất nhiều đội dân tộc vào form chính xác. Bạn có thể bổ sung thêm không?

Bahnar: Người Ba NaBrau: Người BrâuCham: Người ChămEde: Người Ê ĐêNung: Người NùngHmong: Người H"MôngKhmer: Người Khơ MeLao: Người LàoGiarai: Người Gia LaiSedang: Người Sơ ĐăngTay: Người TàyViet: Người Việt (Kinh)

Northwest region

Viet, Hý muốn, Lao

Northeast region 

Viet, Hước ao, Nung, Tay

Red River Delta

Viet

The Central Highlands

Viet, Bahnar, Brau, Ede, Giarai, Sedang

Mekong River Delta

Viet, Csi, Khmer

3. Choose one group and talk about them. Chọn một tổ và nói đến bọn họ.

The Viet live sầu everywhere in the country. They have the largest population.They have sầu many kinds of food from North to lớn South. They often celebrate many festivals during the year. They have sầu the traditional costume: Ao Dai, Ao Ba Ba.

Chuyên mục: