Chứng minh ba điểm thẳng hàng lớp 7

     

Phương thơm pháp minh chứng : 3 điểm trực tiếp mặt hàng lớp7


Hướng dẫn Ôn tập gồm giải thuật toán hình học lớp 7

–o0o–

Pmùi hương pháp minh chứng : 3 điểm trực tiếp hàng lớp 7

Bài 1 : Cho D ABC vuông trên B. Trên nữa phương diện phẳng bờ BC không tồn tại điểm A, vẽ tia Cx vuông góc BC. Trên tia Cx lấy M thế nào cho CM = AB. Chứng minc A, M và D là trung điểm của BC trực tiếp mặt hàng.

Giải.

Xét