Cho M Gam Mg Vào Dung Dịch Chứa 0 12 Mol Fecl3

  -  

Cho m gam Mg vào dung dịch cất 0,12 mol FeCl3. Sau khi phản ứng xẩy ra hoàn toàn nhận được 3,36 gam chất rắn. Giá trị của m là:
Bạn đang xem: Cho m gam mg vào dung dịch chứa 0 12 mol fecl3

*
Nhóm học hành facebook miễn phí mang đến teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/

*
Hỏi bài xích tập, thầy cô VietJachồng vấn đáp miễn phí!

*
Thi online bên trên ứng dụng VietJachồng. Tải ngay!


Đáp án A

nFe = 3,36/56 =0,06 mol

Mg + 2Fe3+ →Mg2+ +2Fe2+

0,06 ←0,12 → 0,12

Mg + Fe2+ → Mg2+ + Fe

0,06 ← 0,06

=>m = 0,12 . 24 = 2,88 gam


*

*

CHINH PHỤC 100 CÂU TRẮC NGHIỆM NGỮ PHÁPhường TIẾNG ANH SIÊU HAY P1 - Livestream TIẾNG ANH cô MAI ANH


*Xem thêm: 20 Website Tự Học Tiếng Nhật Online Cơ Bản, Khóa Học Tiếng Nhật Online

Cho 7,1 gam các thành phần hỗn hợp tất cả sắt kẽm kim loại kiềm X với một kim loại kiềm thổ Y tác dụng hết với lượng dư dd HCl loãng, chiếm được 5,6l khí (đktc). Kim nhiều loại X, Y là:


Hòa tan trọn vẹn 2,9g các thành phần hỗn hợp bao gồm sắt kẽm kim loại M với oxit của chính nó vào nước , nhận được 500ml dd cất một hóa học tung tất cả độ đậm đặc 0,04M với 0,224l khí H2 (đktc). Klặng loại M là:


Cho 2g kyên ổn loại nhóm IIA tác dụng hết với dung dịch HCl mang đến 5,55g muối clorua. Kyên ổn loại đó là kyên ổn loại nào sau đây?


Nung 13,4 gam hỗn hợp 2 muối cacbonat của 2 klặng loại hóa trị 2, thu được 6,8 gam chất rắn và khí X. Lượng khí X ra đời cho hấp thụ vào 75ml dung dịch NaOH 1M. Khối lượng muối khan thu được sau phản ứng là:


Cho m gam NaOH vào 2 lít dd NaHCO3 độ đậm đặc a mol/l ,chiếm được 2 lít hỗn hợp X. Lấy 1 lít dung dịch X công dụng cùng với dd BaCl2 (dư) thu được 11,82g kết tủa. Mặt khác, cho 1 lkhông nhiều dd X vào dd CaCl2(dư) rồi đun nóng. Sau khi hoàn thành các phản bội ứng nhận được 7,0g kết tủa. Giá trị của a, m khớp ứng là:
Xem thêm: Vận Tốc Và Gia Tốc Và Vận Tốc Là Gì? Công Thức Tính Gia Tốc Tính Gia Tốc

*