Cho hỗn hợp x gồm ch4 c2h4 c2h2

     

Cho hỗn hợp X bao gồm CH4, C2H4 cùng C2H2. Lấy 8,6 gam X tác dụng hết cùng với hỗn hợp brom dư thì cân nặng brom phản bội ứng là 48 gam. Mặt khác, ví như đến 13,44 lít (làm việc đktc) tất cả hổn hợp khí X tính năng cùng với lượng dư hỗn hợp AgNO3 trong NH3, chiếm được 36 gam kết tủa. Phần trăm thể tích của CH4 gồm vào X là
Bạn đang xem: Cho hỗn hợp x gồm ch4 c2h4 c2h2

Phương thơm pháp giải

Trong 8,6g X cất a mol C2H4; b mol C2H2; c mol CH4

+) mhh X = PT(1)

+) nBr2 phản ứng = nπ vào X = nC2H4 + 2.nC2H2 => PT(2)

+) nC2Ag2 = nC2H2 => %nC2H2 trong X

=> vào 8,6 gam X % số mol C2H2 cũng chính là 25% => PT(3)


Lời giải của GV sucmanhngoibut.com.vn

Trong 8,6g X cất a mol C2H4; b mol C2H2; c mol CH4

mhh X = 28a + 26b + 16c = 8,6 (1)

nBr2 làm phản ứng = nπ trong X = nC2H4 + 2.nC2H2 => a + 2b = 0,3 (2)

C2H2 + 2AgNO3 + 2NH3 → C2Ag2 + 2NH4NO3

nC2Ag2 = 0,15 (mol) => nC2H2 = 0,15 (mol)

=> %nC2H2 trong X= 0,15/0,6 = 25%

=> trong 8,6 gam X % số mol C2H2 cũng là 25% => b = 25%.(a + b + c) (3)

Từ (1), (2) cùng (3) => a = 0,1; b = 0,1; c = 0,2

Đáp án phải lựa chọn là: d


*
*
*
*
*
*
*
*

khi cho brom hóa hoàn toàn 0,3 mol tất cả hổn hợp bao gồm một ankin và một anken cần toàn diện 0,4 mol Br2. Thành phần Phần Trăm về số mol của ankin trong các thành phần hỗn hợp là:


Hỗn hợp X bao gồm một ankan cùng một ankin. Cho hỗn hợp X qua hỗn hợp Br2 dư thấy thể tích hỗn hợp sụt giảm một phần. Tính thể tích O2 (đktc) nên dùng để làm đốt cháy hết 3,5 gam tất cả hổn hợp X?


Cho 28,2 gam các thành phần hỗn hợp X tất cả 3 ankin đồng đẳng sau đó qua một lượng dư H2 (to, Ni) để làm phản ứng xảy ra trọn vẹn. Sau phản nghịch ứng thể tích thể tích khí H2 bớt 26,88 lkhông nhiều (đktc). CTPT của 3 ankin là


Hỗn hòa hợp X bao gồm 3 khí C3H4, C2H2 và H2 mang đến vào bình kín đáo khoảng không gian 8,96 lít (đktc) chứa bột Ni, nung nóng bình một thời hạn nhận được tất cả hổn hợp khí Y. Biết tỉ khối hận của X đối với Y là 0,75. Số mol H2 tsi mê gia phản bội ứng là:


Hỗn vừa lòng X tất cả ankin B với H2 có tỉ khối hơi đối với CH4 là 0,6. Nung X cùng với Ni xúc tác để làm phản ứng xẩy ra hoàn toàn thu được các thành phần hỗn hợp Y tất cả tỉ kân hận hơi đối với CH4 là 1 trong. Cho Y qua dung dịch Br2 dư thì khối lượng bình đựng sẽ:


Đun rét hỗn hợp khí tất cả 0,06 mol C2H2 và 0,04 mol H2 cùng với xúc tác Ni, sau một thời gian chiếm được hỗn hợp khí Y. Dẫn toàn bộ tất cả hổn hợp Y lội nhàn rỗi qua bình đựng dung dịch brom (dư) thì sót lại 0,448 lkhông nhiều các thành phần hỗn hợp khí Z (sống đktc) gồm tỉ kân hận đối với O2 là 0,5. Kân hận lượng bình dung dịch brom tăng là


Hỗn đúng theo X gồm 0,1 mol C2H2, 0,15 mol C2H4, 0,2 mol C2H6 với 0,3 mol H2. Đun lạnh cùng với Ni xúc tác một thời gian nhận được hỗn hợp Y. Đốt cháy trọn vẹn Y thu được số gam CO2 và H2O lần lượt là:


Đun lạnh m gam các thành phần hỗn hợp X bao gồm C2H2, C2H4, Và H2 cùng với xúc tác Ni mang đến bội phản ứng xẩy ra hoàn toàn, chiếm được 8,96 lkhông nhiều (đktc) tất cả hổn hợp Y (tất cả tỉ kân hận so với H2 bởi 8). Đốt cháy trọn vẹn cùng lượng hỗn hợp X trên, rồi đến sản phẩm cháy kêt nạp hoàn toàn vào dung dịch Ca(OH)2 dư. Khối lượng kết tủa tạo nên thành là


Hỗn vừa lòng X tất cả C2H2 cùng H2 mang thuộc số mol. Lấy một lượng hỗn hợp X mang lại trải qua hóa học xúc tác phù hợp, nấu nóng được tất cả hổn hợp Y gồm 4 hóa học. Dẫn Y qua bình đựng nước brom thấy trọng lượng bình tăng 10,8 gam cùng thoát ra 4,48 lkhông nhiều khí Z (đktc) bao gồm tỉ kăn năn đối với H2 là 8. Thể tích O2 (đktc) cần nhằm đốt cháy hoàn toàn các thành phần hỗn hợp Y là


Hỗn hợp khí X bao gồm 0,3 mol H2 với 0,1 mol vinylaxetilen. Nung X một thời gian cùng với xúc tác Ni chiếm được hỗn hợp khí Y gồm tỉ khối so với không gian là một. Nếu cho tổng thể Y sục thong dong vào dung dịch brom (dư) thì tất cả m gam brom ttê mê gia phản ứng. Giá trị của m là
Xem thêm: Phim Thất Hình Đại Tội Ss2 Manga, Nanatsu No Taizai

Hỗn vừa lòng khí A có 0,4 mol H2 với 0,2 mol ankin X. Nung A một thời gian với xúc tác Ni chiếm được các thành phần hỗn hợp B gồm tỉ khối so với H2 bằng 12. Dẫn hỗn hợp B qua dung dịch brom dư, sau khoản thời gian làm phản ứng xẩy ra hoàn toàn, cân nặng brom tđắm đuối gia bội nghịch ứng là 8 gam. Công thức phân tử của X là


Hỗn phù hợp X tất cả một ankan với một ankin bao gồm Tỷ Lệ mol 1 : 1. Cho 4,48 lkhông nhiều các thành phần hỗn hợp X (đktc) qua dung dịch Br2, thấy dung dịch mất màu, khối lượng hỗn hợp tăng 1,6 gam với khí thoát ra có tỷ kăn năn đối với H2 là 12,5. Vậy bí quyết của những hóa học trong các thành phần hỗn hợp X là:


Một hỗn hợp X gồm một ankan A với 1 ankin B có cùng số nguim tử cacbon. Trộn 6,72 lkhông nhiều khí X cùng với 4,48 lkhông nhiều H2 sẽ được các thành phần hỗn hợp Y. Khi mang đến Y qua Pt nung nóng đến phản nghịch ứng trọn vẹn thì thu được khí Z có tỉ kăn năn so với CO2 bởi 1. CTPT và số mol A, B vào các thành phần hỗn hợp X là (Các thể tích khí đo làm việc đkc)


Hỗn hòa hợp ban sơ gồm một ankin, 1 anken, 1 ankan và H2 với áp suất 4 atm. Đun rét bình cùng với Ni xúc tác để thực hiện phản bội ứng cộng tiếp đến đưa bình về ánh nắng mặt trời lúc đầu được tất cả hổn hợp Y, áp suất các thành phần hỗn hợp Y là 3 atm. Tỉ kăn năn tất cả hổn hợp X và Y đối với Hgấp đôi lượt là 24 và x. Giá trị của x là


Cho các thành phần hỗn hợp X tất cả 0,1 mol C2H4, 0,2 mol C2H2 và 0,7 mol H2. Nung X vào bình kín, xúc tác Ni. Sau một thời gian chiếm được 0,8 mol tất cả hổn hợp Y. Cho Y phản ứng toàn diện cùng với 100 ml dd Br2 a mol/l. Giá trị a là


Cho 22,4 lkhông nhiều (đktc) hỗn hợp E bao gồm x mol C2H4, z mol C2H2, y mol H2 (dE/He = 3,6) qua bình đựng Ni nung lạnh, sau đó 1 thời hạn phản bội ứng thì thu được 15,68 lkhông nhiều hỗn hợp khí G (đktc). Dẫn toàn thể khí G lội chậm vào trong bình đựng hỗn hợp brom dư thấy có 80 gam brom phản ứng. Giá trị x với y thứu tự là


Trong một bình kín đáo cất 0,35 mol C2H2; 0,65 mol H2 với một không nhiều bột Ni. Nung lạnh bình một thời gian, nhận được hỗn hợp khí X có tỉ kân hận so với H2 bằng 8. Sục X vào lượng dư hỗn hợp AgNO3 trong NH3 mang đến phản nghịch ứng trọn vẹn, nhận được hỗn hợp khí Y với 12 gam kết tủa. Hỗn hòa hợp khí Y bội phản ứng toàn diện với từng nào mol Br2 trong dung dịch?


Dẫn V lít (ngơi nghỉ đktc) hỗn hợp X tất cả axetilen với hiđro đi qua ống sứ đựng bột niken nung lạnh, thu được khí Y. Dẫn Y vào lượng dư AgNO3 vào hỗn hợp NH3 nhận được 12 gam kết tủa. Khí đi ra khỏi hỗn hợp phản bội ứng toàn vẹn với 16 gam brom cùng còn lại khí Z. Đốt cháy trọn vẹn khí Z được 2,24 lít khí CO2 (đktc) cùng 4,5 gam H2O. Giá trị của V bằng


Cho các thành phần hỗn hợp X gồm CH4, C2H4 với C2H2. Lấy 8,6 gam X công dụng hết cùng với dung dịch brom dư thì cân nặng brom bội nghịch ứng là 48 gam. Mặt khác, giả dụ mang lại 13,44 lkhông nhiều (sống đktc) các thành phần hỗn hợp khí X tính năng cùng với lượng dư hỗn hợp AgNO3 vào NH3, nhận được 36 gam kết tủa. Phần trăm thể tích của CH4 bao gồm vào X là


Đốt cháy hoàn toàn m gam hidrocacbon sinh hoạt thể khí, nhẹ nhàng hơn bầu không khí, mạch hlàm việc thu được 7,04 gam CO2. Sục m gam hidrocacbon này vào nước brom dư mang đến bội phản ứng trọn vẹn, thấy gồm 25,6 gam brom bội nghịch ứng. Giá trị của m là


*

*

Cơ quan liêu công ty quản: shop Cổ phần technology giáo dục Thành Phát
Xem thêm: Nêu Định Nghĩa Và Chức Năng Của Lục Lạp Là Gì? Cấu Tạo Và Tính Năng Của Lục Lạp

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa nhà Intracom - Trần Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung ứng hình thức social trực con đường số 240/GP – BTTTT do Sở Thông tin cùng Truyền thông.


Chuyên mục: