CHO HỖN HỢP X GỒM AL VÀ MG TÁC DỤNG VỚI 1 LÍT DUNG DỊCH GỒM AGNO3 A MOL/L VÀ CU(NO3)2 2A MOL/L

  -  
*Bạn đang xem: Cho hỗn hợp x gồm al và mg tác dụng với 1 lít dung dịch gồm agno3 a mol/l và cu(no3)2 2a mol/l


Cho hỗn hợp X tất cả Al với Mg công dụng với một lkhông nhiều hỗn hợp có AgNO3 a mol/l với Cu(NO3)2 2a mol/l, thu được 14,0 gam hóa học rắn Y. Cho Y chức năng với dung dịch H2SO4 sệt, lạnh (dư), thu được 2,24 lít khí SO2 (sinh hoạt đktc, là sản phẩm khử duy nhất). Biết những phản bội ứng xẩy ra trọn vẹn. Giá trị của a là


*
Nhóm tiếp thu kiến thức facebook miễn giá thành cho teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/

*
Đồng giá 250k 1 khóa huấn luyện lớp 3-12 bất kỳ trên VietJaông xã. Đăng ký ngay!

*
Thi online trên ứng dụng sucmanhngoibut.com.vn. Tải ngay!


Giải thích: Đáp án B

m(hh Y) = mCu + mAg = 64 . nCu + 108 . nAg = 14 (1)

Cho Y + H2SO4:

Số mol e trao đổi = 2nCu + 1nAg = 2nSO2 = 2.0,1 = 0,2 (2)

Giải (1) cùng (2) : nAg = 0,1 mol; nCu = 0,05 mol

Theo bài cho nồng độ Cu(NO3)2 gấp 2 lần AgNO3 điều này lượng Cu(NO3)2vẫn còn dư sau làm phản ứng.

→ tác dụng bên trên là phù hợp, các thành phần hỗn hợp Mg, Al sẽ làm phản ứng không còn với Ag+, mang đến lượt Cu2+ thì mới có thể phản ứng được 0,05 mol thì không còn, còn lại 0,15 mol dư.

Bởi vậy ta gồm nAgNO3 = nAg = 0,1 mol a = 0,1 mol


LẤY GỐC VÀ PHẪU THUẬT DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA TRONG ĐỀ THI TNtrung học phổ thông CÁC NĂM - Livestream LÝ thầy VƯỢNG
Xem thêm: (Pdf) Bài Tập Sức Bền Vật Liệu 2, Bài Tập Sức Bền Vật Liệu Có Lời Giải

Hòa tan 5,4 gam bột Al vào 15 ml hỗn hợp A đựng Fe(NO3)3 1M với Cu(NO3)2 1M. Kết thúc bội nghịch ứng thu được m gam rắn. Giá trị của m là


Cho 44,5 gam tất cả hổn hợp bột Zn, Mg chức năng với dung dịch HCl dư thấy bao gồm 22,4 lít khí H2 bay ra (đktc). Cô cạn hỗn hợp sau phản nghịch ứng được m gam muối hạt. Giá trị của m là


Hòa tung trọn vẹn 2,4 gam Mg bởi hỗn hợp H2SO4 loãng, chiếm được V lkhông nhiều khí H2 (đktc). Giá trị của V là:


Cho 11,2 gam bột sắt vào 200 ml dung dịch đựng HCl 2M với Cu(NO3)2 1M, sau phản ứng hòa toàn thấy thoát ra V lít khí NO (đktc) với gồm m gam kết tủa. NO là sản phẩm khử nhất của NO3-. Vậy quý hiếm của m với V tương xứng là:


Hòa chảy trọn vẹn 21g hỗn hợp 2 muối cacbonat của sắt kẽm kim loại hóa trị I và sắt kẽm kim loại hóa trị II bởi dung dịch HCl dư nhận được hỗn hợp A và 1,008 lit khí CO2 (dktc). Cô cạn hỗn hợp A nhận được m gam muối hạt khan. Giá trị của m là :
Xem thêm: Giải Bất Phương Trình Chứa Căn, Cách Lớp 10