Cho hơi nước qua than nóng đỏ thu được 15 68

     
*Bạn đang xem: Cho hơi nước qua than nóng đỏ thu được 15 68


Cho tương đối nước trải qua than nóng đỏ, thu được 15,68 lkhông nhiều tất cả hổn hợp khí X (đktc) tất cả CO, CO2 cùng H2. Cho tổng thể X tác dụng hết với CuO dư nung nóng nhận được tất cả hổn hợp chất rắn Y. Hòa rã không còn toàn cục Y bởi hỗn hợp HNO3 loãng dư chiếm được 8,96 lkhông nhiều khí NO (sản phẩm khử tốt nhất, sinh hoạt đktc). Phần trăm thể tích khí CO trong X là:


*
Nhóm tiếp thu kiến thức facebook miễn phí cho teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/

*
Đồng giá bán 250k 1 khóa đào tạo và huấn luyện lớp 3-12 bất kỳ tại VietJaông xã. Đăng ký kết ngay!

*
Thi online trên ứng dụng VietJaông xã. Tải ngay!


Đáp án B

Đặt nCOPT1=xmol;nCO2PT2=ymol

C+H2O→t0CO+H2(1)xxmolC+2H2O→t0CO2+2H2(2)y2ymolCO+CuO→t0Cu+CO2(3)xxmolH2+CuO→t0Cu+H2O(4)(x+2y)(x+2y)mol

Hỗn hợp khí X gồm x mol CO, y mol CO2; (x+2y) mol H2

→ x + y + x+ 2y= 15,68/22,4= 0,7 mol giỏi 2x +3y= 0,7 mol (I)

Tổng số mol Cu là x+x+2y= 2x+ 2y mol

3Cu + 8HNO3 → 3Cu(NO3)2+ 2NO+ 4H2O (1)

Theo PT (1): nNO= 2/3. nCu= 2/3 (2x+2y)= 0,4 (II)

Giải hệ (I, II) ta có: x= 0,2; y= 0,1

%VCO=%nCO=0,trăng tròn,7.100%=28,57%


CẤU TẠO ĐẶC TRƯNG CỦA CÁC CHẤT HỮU CƠ 11, TỪ CẤU TẠO SUY RA TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA NÓ - Livestream HÓA thầy TÀI
Xem thêm: 10 Dấu Hiệu Cho Thấy Bạn Là Người Vô Cùng Nhàm Chán Và Tẻ Nhạt

Cho 4,48 lkhông nhiều khí CO (sinh sống đktc) rảnh rỗi qua ống sứ nung nóng đựng 8 gam một oxit sắt đến lúc phản nghịch ứng xảy ra hoàn toàn. Khí nhận được sau phản bội ứng bao gồm tỉ kân hận so với hiđro bởi đôi mươi. Công thức của oxit Fe và xác suất thể tích của khí CO2 vào các thành phần hỗn hợp khí sau bội nghịch ứng?


Dẫn luồng khí CO đi qua tất cả hổn hợp tất cả CuO và Fe2O3 nung lạnh, sau đó 1 thời gian chiếm được chất rắn X và khí Y. Cho Y dung nạp hoàn toàn vào dung dịch Ba(OH)2 dư chiếm được 29,55 gam kết tủa. Chất rắn X phản ứng với hỗn hợp HNO3 dư thu được V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất ở đktc). Giá trị của V là:


Dẫn khoan thai cho đến khi hết 4,48 lít khí CO2 (đktc) vào 100 ml hỗn hợp cất NaOH 1M với Ca(OH)2 1M. Tính cân nặng kết tủa sinh sản thành sau khi các phản nghịch ứng xẩy ra trọn vẹn.


Hỗn vừa lòng X gồm CuO cùng Fe2O3, Hòa tung trọn vẹn 44 gam X bằng hỗn hợp HCl dư, sau làm phản ứng chiếm được dung dịch đựng 85,25 gam muối bột. Mặt không giống, ví như khử hoàn toàn 22 gam X bởi CO dư, đến hỗn hợp khí chiếm được sau phản ứng lội ung dung qua hỗn hợp Ba(OH)2 (dư) thì nhận được m gam kết tủa. Giá trị của m là:


Hỗn vừa lòng X có FeO, Fe2O3 cùng Fe3O4.Cho khí CO qua m gam X nung rét, sau đó 1 thời gian thu được tất cả hổn hợp chất rắn Y với tất cả hổn hợp khí Z. Cho tổng thể Z vào hỗn hợp Ca(OH)2 dư, đến lúc bội phản ứng hoàn toàn, thu được 4 gam kết tủa. Mặt khác, tổ hợp trọn vẹn Y vào dung dịch H2SO4 quánh rét dư thu được một,008 lít khí SO2 (đktc, sản phẩm khử duy nhất) cùng dung dịch cất 18 gam muối bột. Giá trị của m là:
Xem thêm: Xem Phim Bằng Chứng Thép 2 Tập 12 Vietsub Full Hd, Phym Mới HdChuyên mục: