Cho 0 3 Mol Hỗn Hợp X Gồm 2 Este Đơn Chức Tác Dụng Vừa Đủ Với 200 Ml Dung Dịch Naoh 2M

  -  
*Bạn đang xem: Cho 0 3 mol hỗn hợp x gồm 2 este đơn chức tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch naoh 2m


đến 0,3 mol hỗn hợp x có 2 este đối chọi chức công dụng hoàn toản với 200 ml dung dịch naoh 2m đun cho nóng, nhận được hợp hóa học cơ học no mạch hsinh hoạt y có phản ứng tnắm bạc với 37,6 gam các thành phần hỗn hợp muối hữu cơ. Đốt cháy trọn vẹn y rồi mang đến thành phầm dung nạp không còn vào bình chứa hỗn hợp nước vôi trong (ca(oh)2) dư, thấy trọng lượng bình tăng 24,8 gam. Kân hận lượng của x là


*
Nhóm tiếp thu kiến thức facebook miễn phí mang lại teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/

*
Hỏi bài bác tập, thầy cô sucmanhngoibut.com.vn trả lời miễn phí!

*
Thi online trên ứng dụng VietJaông xã. Tải ngay!


Chọn C


tất cả hổn hợp x bao gồm merã, etilen, propin, vinylaxetilen với hiđro. Dẫn x qua ni nung nóng, sau phản nghịch ứng trọn vẹn chiếm được tất cả hổn hợp y bao gồm tỉ kân hận đối với khí nitơ đioxit là 1 trong. Biết 5,6 lít hỗn hợp y (đktc) làm mất color toàn vẹn 72 gam brom vào hỗn hợp. Hỏi 5,6 lít hỗn hợp x (đktc) làm mất đi màu vừa đủ từng nào gam brom trong dung dịch?
Xem thêm: Toái Phong Thiên Full - Toái Phong Thiên Chương Mới Nhất

Hỗn phù hợp khí X có H2 cùng một hiđrocacbon Y, mạch hsinh hoạt. Tỉ khối hận của X đối với H2 bằng 3. Đun lạnh X với bột Ni xúc tác, tới bội nghịch ứng trọn vẹn thu được hỗn hợp khí X1 tất cả tỉ kân hận đối với H2 bởi 4,5. Công thức phân tử của Y là:


lão hóa 4,16 gam ancol 1-1 chức x bởi o2 (xúc tác đam mê hợp) thu được 7,36 gam hỗn hợp thành phầm y gồm ancol dư, anđehit, axit với nước. Cho y tác dụng cùng với mãng cầu dư nhận được 2,464 lít h2 sinh sống (đktc). Mặt khác, cho y công dụng cùng với dung dịch agno3 dư vào nh3 dư nấu nóng, đến bội phản ứng hoàn toàn thu được m gam ag. Giá trị của m là:


các thành phần hỗn hợp m gồm ch3ch2oh, ch2=chch2oh, ch3cooh, ch2=chcooh, hcooch3. Đốt cháy trọn vẹn m gam m cần dùng trọn vẹn 0,4 mol o2, thu được 0,35 mol co2 cùng 0,35 mol h2o. Mặt không giống, mang đến m gam m bên trên tác dụng trọn vẹn cùng với 50 gam hỗn hợp ba(oh)2 độ đậm đặc x%. Giá trị của x là


Hỗn hòa hợp X gồm but-1-en và butan có tỉ lệ số mol khớp ứng là 1 trong : 3. Dẫn X qua ống đựng xúc tác phù hợp, nung lạnh nhận được các thành phần hỗn hợp Y bao gồm các hóa học mạch hlàm việc CH4, C2H6 C2H4, C3H6, C4H6, C4H8, C4H10, H2. Tỷ kăn năn của Y đối với X là 0,5. Nếu dẫn 1 mol Y qua hỗn hợp brom dư thì cân nặng brom phản nghịch ứng là:
Xem thêm: Đề Bài : Theo Em, Làm Thế Nào Để Môi Trường Xanh Sạch Đẹp ? Những Giải Pháp Bảo Vệ Môi Trường Xanh