Chất Hữu Cơ Mạch Hở X Có Công Thức C8H15O4N

  -  

Chất cơ học mạch hlàm việc X bao gồm công thức C8H15O4N. Cho m gam X tính năng cùng với lượng dư NaOH thu được (m +1) gam muối bột aminoaxit với tất cả hổn hợp Y tất cả hai ancol. Tính cực hiếm của m
Bạn đang xem: Chất hữu cơ mạch hở x có công thức c8h15o4n

Phương pháp giải

Đặt công thức của X tất cả dạng R1OOCR(NH2)COOR2 ( giả sử R1 2)

R1OOCR(NH2)COOR2 + 2NaOH → NaOOCR(NH2)COONa + R1OH + R2OH

Vì trọng lượng muối bột nhận được sau làm phản ứng lớn hơn cân nặng của X đề xuất tổng vừa đủ cội ancol R1 cùng R2 buộc phải nhỏ dại hơn phân tử kăn năn của Na

→ chắc hẳn rằng đề xuất chứa 1 nơi bắt đầu R1 là CH3, biện luận đưa ra được R2 =?

Sau đó vận dụng cách thức tăng sút kân hận lượng

mtăng = mmuối hạt - mX = mNa - mR1 - mR2


Lời giải của GV sucmanhngoibut.com.vn

X là este 2 chức của aminoaxit với 2 ancol

Đặt cách làm của X tất cả dạng R1OOCR(NH2)COOR2 ( mang sử R1 2)

R1OOCR(NH2)COOR2 + 2NaOH → NaOOCR(NH2)COONa + R1OH + R2OH

Vì cân nặng muối hạt chiếm được sau phản bội ứng lớn hơn cân nặng của X đề xuất tổng vừa phải nơi bắt đầu ancol R1 và R2 bắt buộc nhỏ dại hơn phân tử kăn năn của Na

→ chắc chắn rằng cần cất 1 gốc Rmột là CH3

Ta có: phân tử khối của 2 nơi bắt đầu ancol: (15 + R_2 over 2 2 chỉ hoàn toàn có thể là C2H5- (29) là thỏa mãn

→ este có dạng: CH3OOCR(NH2)COOC2H5: a (mol)

CH3OOCR(NH2)COOC2H5 + 2NaOH → NaOOCR(NH2)COONa + CH3OH + C2H5OH

a → a (mol)

vận dụng phương thức tăng bớt cân nặng ta có:

mmuối bột - mX = m­Na - mCH3 - mC2H5

→ (m+1) - m = (23.2 - 15 - 29)a

→ 1 = 2a

→ a =0,5 (mol)

→ m = mC8H15O4N = 0,5. 189 = 94,5 (g)

Đáp án đề xuất lựa chọn là: b


...
*
*
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


Số đồng phân amino axit tất cả CTPT C3H7O2N là


C3H7NO2 gồm từng nào đồng phân?


Ứng cùng với công thức phân tử C2H7O2N gồm từng nào hóa học vừa phản bội ứng được với hỗn hợp NaOH, vừa phản bội ứng được cùng với dung dịch HCl ?


Hai phù hợp chất cơ học X cùng Y gồm thuộc phương pháp phân tử là C3H7O2N, đông đảo là hóa học rắn sinh hoạt điều kiện thường. Chất X bội phản ứng với hỗn hợp NaOH giải pđợi khí, chất Y tđắm say gia phản nghịch ứng trùng ngưng. Các hóa học X, Y thứu tự là


Hợp chất cơ học CxHyO2N2 là muối hạt amoni của amino axit phản ứng trọn vẹn với hỗn hợp H2SO4 loãng theo tỉ trọng mol tương ứng là bao nhiêu


Cho hóa học cơ học X bao gồm công thức phân tử C2H8O3N2 công dụng với hỗn hợp NaOH, nhận được hóa học cơ học đối kháng chức Y và các chất vô sinh. Phân tử khối của Y là


Hợp hóa học hữu cơ A mạch trực tiếp, CTPT là C3H10O2N2. A chức năng cùng với kiềm chế tạo ra khí hương thơm khai nhẹ nhàng hơn bầu không khí. A chức năng với axit tạo nên muối hạt amin bậc I. Công thức kết cấu của A là


Hợp hóa học hữu cơ X tất cả bí quyết phân tử là C4H14O3N2. Lúc mang lại X công dụng cùng với hỗn hợp KOH thì chiếm được hỗn hợp Y gồm 2 khí nghỉ ngơi điều kiện hay và đều có chức năng làm cho xanh quỳ tím ẩm. Số CTCT cân xứng của X là


Hỗn phù hợp hữu cơ X tất cả bí quyết C4H9O2N. Lúc đến X tác dụng cùng với dung dịch NaOH thu được một muối bột của một amino axit và một ancol 1-1 chức. Số bí quyết cấu tạo tương xứng với X là


Cho hợp chất hữu cơ X có CTPT C3H12N2O3 làm phản ứng cùng với hỗn hợp NaOH dư, đun cho nóng chiếm được hỗn hợp khí gồm 2 chất Y và Z rất nhiều làm cho xanh quì tím ẩm trong những số đó chỉ có một chất Lúc tính năng cùng với HNO2 giải phóng N2. Phần hỗn hợp sau phản bội ứng lấy cô cạn chỉ thu được những hòa hợp hóa học vô cơ. Công thức cấu trúc của X là:


Hai chất hữu cơ X, Y là đồng phân của nhau và có cách làm phân tử là C3H7O2N. X công dụng với NaOH thu được muối bột X1 có phương pháp phân tử là C2H4O2NNa ; Y tính năng cùng với NaOH chiếm được muối Y1 có bí quyết phân tử là C3H3O2Na. Tìm cách làm kết cấu của X, Y?


Chất cơ học X là một trong những muối bột axit có CTPT là C4H11O3N hoàn toàn có thể phản ứng đối với cả dung dịch axit với dung dịch kiềm. Lúc cho X tính năng cùng với hỗn hợp NaOH dư, nấu nóng, cô cạn thì phần rắn thu được chỉ toàn chất vô cơ. Số CTCT tương xứng là:


Đun rét hòa hợp chất cơ học X (CH6O3N2) với NaOH chiếm được 2,24 lít khí Y có công dụng có tác dụng xanh giấy quỳ tím độ ẩm. Kăn năn lượng muối khan nhận được sau phản bội ứng là :


Cho 0,1 mol chất X (C2H8O3N2) tính năng cùng với dung dịch chứa 0,2 mol NaOH đun nóng chiếm được hóa học khí có tác dụng xanh giấy quỳ ẩm và dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y nhận được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là:
Xem thêm: Love Rosie (Where Rainbows End): The Heartwarming, Attention Required!

Hợp hóa học X mạch hngơi nghỉ tất cả công thức phân tử C4H9NO2. Cho 10,3 gam X phản bội ứng toàn vẹn với dung dịch NaOH có mặt khí Y với dung dịch Z. Khí Y nặng nề hơn không gian cùng làm cho giấy quì tím ẩm chuyển thành màu xanh. Dung dịch Z có khả năng làm mất màu nước Brom. Cô cạn Z thu m gam muối khan. Giá trị m là?


Cho 1,82 gam vừa lòng chất hữu cơ solo chức, mạch hnghỉ ngơi X bao gồm cách làm phân tử C3H9O2N chức năng trọn vẹn cùng với dung dịch NaOH, đun cho nóng thu được khí Y và hỗn hợp Z. Cô cạn Z thu được 1,64 gam muối hạt khan. Công thức cấu trúc thu gọn của X là


Hợp hóa học X có cách làm phân tử trùng cùng với cách làm dễ dàng duy nhất, vừa tính năng được cùng với axit vừa tính năng được với kiềm vào điều kiện thích hợp. Trong phân tử X, nhân tố Tỷ Lệ khối lượng của những ngulặng tố C, H, N theo thứ tự bằng 40,449%; 7,865% với 15,73%; còn lại là oxi. Lúc cho 4,45 gam X làm phản ứng hoàn toàn với cùng 1 lượng đủ dung dịch NaOH (đun nóng) thu được 4,85 gam muối bột khan. Công thức cấu trúc thu gọn của X là


Đốt cháy trọn vẹn một chất hữu cơ X vào O2 thu được một,344 lít CO2, 0,168 lít N2 (đktc) và 1,485 gam H2O. khi mang lại X tính năng với NaOH chiếm được một sản phẩm là CH3COONa. Công thức cấu tạo thu gọn gàng của X là


X có CTPT C3H12N2O3. X tác dụng cùng với dung dịch NaOH (đun nóng nhẹ) hoặc HCl đều có khí thoát ra. Lấy 18,60 gam X chức năng trọn vẹn với 400 ml hỗn hợp NaOH 1M. Sau làm phản ứng cô cạn dung dịch mang đến khối lượng ko đổi thì được m (gam) rắn khan, m có mức giá trị là


Cho hợp chất cơ học đối chọi chức X tất cả công thức là C3H10O3N2. Cho m gam X tác dụng với NaOH toàn vẹn thu được 2,55 gam muối hạt vô sinh. Giá trị của m là:


Hai hóa học cơ học A, B tất cả công thức CH5NO2 với C2H7NO2. Hỗn hòa hợp X tất cả A cùng B mang lại tính năng với NaOH dư tạo nên 2,72 gam một muối duy nhất và bay ra một tất cả hổn hợp khí bao gồm $overlineM$= 27,5. Hỗn hợp X gồm kăn năn lượng


Cho tất cả hổn hợp X có nhì chất cơ học có cùng phương pháp phân tử C2H7O2N tính năng toàn diện cùng với hỗn hợp NaOH với đun cho nóng, nhận được hỗn hợp Y cùng 4,48 lít hỗn hợp Z (đktc) gồm hai khí (hầu hết có tác dụng xanh giấy quỳ ẩm). Tỉ khối hận khá của Z đối với H2 bởi 13,75. Cô cạn hỗn hợp Y thu được trọng lượng muối hạt khan là:


Hợp chất X bao gồm cách làm C2H7NO2 tất cả phản ứng tcầm cố gương, Lúc bội nghịch ứng với hỗn hợp NaOH loãng tạo nên dung dịch Y và khí Z, lúc mang lại Z tính năng với dung dịch các thành phần hỗn hợp tất cả NaNO2 với HCl tạo nên khí P.. Cho 11,55 gam X tính năng cùng với hỗn hợp NaOH hoàn toản, cô cạn dung dịch thu được số gam hóa học rắn khan là:


Hỗn đúng theo X bao gồm hóa học Y (C2H10O3N2) và chất Z (C2H7O2N). Cho 14,85 gam X phản bội ứng vừa đủ với hỗn hợp NaOH và đun nóng, chiếm được dung dịch M và 5,6 lít (đktc) các thành phần hỗn hợp T bao gồm 2 khí (rất nhiều làm xanh quỳ tím ẩm). Cô cạn tổng thể dung dịch M chiếm được m gam muối hạt khan. Giá trị của m hoàn toàn có thể là


Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp có glyxin, anlanin, amoni acrylat với etylamin bởi lượng oxi vừa đủ. Sản phđộ ẩm cháy hấp thụ vào hỗn hợp Ba(OH)2 dư chiếm được 41,37 gam kết tủa, cân nặng hỗn hợp Ba(OH)2 bớt 26,82 gam với 1,008 lít khí (đktc) không biến thành kêt nạp. Giá trị của m là


Hai chất Phường., Q gồm công thức phân tử thứu tự là C3H12N2O3 cùng C2H7NO3. Khi mang lại P.,Q phản nghịch ứng cùng với hỗn hợp HCl cùng tạo ra khí Z; còn cùng với dung dich NaOH thuộc đến khí Y. Nhận xét nào tiếp sau đây đúng


Chất X có phương pháp phân tử C4H9O2N và là este của amino axit. Số công thức kết cấu hoàn toàn có thể bao gồm của X là


Cho sơ đồ dùng chuyển hóa

C8H15O4N + NaOH (xrightarrowt^o) X + CH4O + C2H6O

X + HCl dư → Y + 2NaCl

Nhận định nào sau đây đúng?


Chất cơ học mạch hnghỉ ngơi X có công thức C8H15O4N. Cho m gam X tính năng cùng với lượng dư NaOH nhận được (m +1) gam muối bột aminoaxit với hỗn hợp Y có nhị ancol. Tính quý giá của m


Cho các thành phần hỗn hợp E gồm 0,1 mol X (C5H11O4N) và 0,15 mol Y (C5H14O4N2, là muối hạt của axit cacboxylic nhị chức) tính năng hoàn toàn với hỗn hợp KOH, chiếm được một ancol đơn chức, nhị amin no (tiếp nối vào dãy đồng đẳng) với hỗn hợp T. Cô cạn T, thu được tất cả hổn hợp G tất cả ba muối bột khan tất cả thuộc số nguyên tử cacbon vào phân tử (trong những số ấy có hai muối của nhì axit cacboxylic cùng muối bột của một α-amino axit). Phần trăm khối lượng của muối bột bao gồm phân tử kân hận lớn nhất trong G là


*

*

Cơ quan tiền công ty quản: công ty chúng tôi Cổ phần công nghệ dạy dỗ Thành Phát
Xem thêm: Thành Tựu Nuôi Cấy Mô Tế Bào Thực Vật Tại Bắc Kạn, Chi Tiết Bài Viết Giới Thiệu

Tel: 0247.300.0559

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa công ty Intracom - Trần Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phxay cung cấp các dịch vụ mạng xã hội trực tuyến đường số 240/GPhường – BTTTT vì chưng Bộ Thông tin và Truyền thông.