Câu hỏi lý thuyết hóa học ôn thi đại học

     
... 2 Tuyn "1000 cõu hi thuyt tng hp - ụn thi i hc" l hp cỏc cõu hi trc nghlặng c Thy tuyn chn su tm t cỏc thi ca B, thi th cỏc trng chuyờn, ca cỏc Thy chũm giỏo ... ni dung với tm tng quỏt cao i sõu knhì thỏc nhng thuyt suụng n thuyt dng, phự hp vi tiờu thi trc nghlặng hin Vi 15 nm ghê nghyên dy ụn thi i Hc v hc sinc gii, thy tin rng quyn sỏch s l chic ... vo ging ng i hc Cỏc cõu hi ny giỳp em ụn thi t hiu qu cao - c bit luyn mang đến mỡnh k nng tỏc chin, t nhy bộn to nờn phn x cỏc dng bi thuyt suụng Vớ d nh thi hi: Thnh phn ca phõn bún Amophot l...


Bạn đang xem: Câu hỏi lý thuyết hóa học ôn thi đại học

*

... CH2=CH–COO–CH2–CH3 D CH3–COO–CH=CH–CH3 Câu 75: Liên kết hóa học ngun tử phân tử HCl ở trong loại liên kết A cùng hóa trị bao gồm cực B hiđro C cùng hóa trị khơng cực D ion Câu 76: Cho cân hóa học tập sau: (a) H2 (k) + I2 ... lếu thích hợp axit Câu 91: Hố học tập đóng góp phần giải sự việc may mang cho người việc A cách tân và phát triển ngành trồng tơ, gai tự nhiên và thoải mái (bơng, tơ tằm,…) B thêm vào tơ, gai hố học tập (nhân tạo tổng hợp) C chế tạo thi t ... isopentung Câu 79: Cho phát biểu sau: (a) Trong bảng tuần hồn ngun tố hóa học tập, crom nằm trong chu kì 4, nhóm VIB (b) Các oxit crom oxit bazơ (c) Trong đúng theo chất, số oxi hóa cao crom +6 (d) Trong phản nghịch ứng hóa...
*

... phân để thu 5,6 lít N2 (đktc) A gam B 32 gam C trăng tròn gam D 16 gam Câu 23 Trộn lít O2 với lít NO Hỏi tất cả hổn hợp thu gồm chất tích bao nhiêu? A hóa học lkhông nhiều B hóa học 1,5 lkhông nhiều C hóa học lkhông nhiều D hóa học lkhông nhiều Câu 24 Phản ứng ... trì sinh sống, cháy D N2 hóa lỏng, hóa rắn nhiệt độ phải chăng Câu 28 300 ml dung dịch NaOH 1M dung nạp tối đa lkhông nhiều khí CO2 (đktc)? A 0,336 lkhông nhiều B 3,36 lít C 6,72 lkhông nhiều D 2,24 lít Câu 29 Oxi hóa trọn vẹn 0,728 ... D 0,05M Câu Sục V lkhông nhiều CO2 (đktc) vào 300ml hỗn hợp Ba(OH)2 1,5M dư thấy xuất 59,1 gam kết tủa Trắng Tính V? A 6,72 lít B 3,36 lít C 13,44 lkhông nhiều D 6,72 lkhông nhiều 13,44 lkhông nhiều Câu Loại muối bột sau không bị...
*

... sử hàm số f khẳng định tập D (D ⊂ R) x ∈ D a) x – điểm cực đại f tồn khoảng (a ;b ) ∈ D x ∈ (a;b) cho f (x ) 122 775 0
*

64 1,119 1
*
Xem thêm: Đọc Truyện - Sóng Truyền Từ A Đến M Cách A Một Đoạn 4,5 Cm

39 1,430 0
14 332 0
63 500 3
24 661 0
16 889 3
151 1,081 0
72 610 0
trăng tròn 1,117 2
67 5,241 42Xem thêm: Soạn Bài Luyện Tập Làm Bài Nghị Luận Về Tác Phẩm Truyện Hoặc Đoạn Trích )Chuyên mục: