Cách xác định số liên kết pi

  -  

Lý ttiết hoá cơ học không ít do vậy phần bài xích tập cũng rất nhiều chủng loại. Để các em có tác dụng xuất sắc những dạng bài bác tập phần hóa cơ học, Kiến Guru cung ứng cho những em Các phương pháp hoá học lớp 11 để giúp đỡ giải nkhô hanh bài xích toán hiđrocabon.

Bạn đang xem: Cách xác định số liên kết pi

*

I. Các cách làm hoá học tập lớp 11: Toán thù đốt cháy Hidrocacbon

- Công thức bao quát của một hiđrocabon (HC): CxHy (x, y nguim dương) hoặc

CnH2n + 2 -2k với k là số links π cùng vòng vào hiđrocabon.

- Công thức tính số π + v: π + v =

- Phương thơm trình đốt cháy:

- Dựa vào số mol CO2 và H2O sau bội phản ứng ta có thể xác định được các loại thích hợp hóa học.

Quan hệ mol CO2 với H2O

Loại hiđrocabon

Phương thơm trình

Ankan

Anken

Ankin, Ankađien

Đồng đẳng benzen

- Các định phép tắc bảo toàn thường sử dụng:

+ Bảo toàn kân hận lượng:

+ Bảo toàn nguyên ổn tố:

Bảo toàn C:

Bảo toàn H:

Bảo toàn O:

(vào nhân tố phân tử chỉ chứ C và H).

- Công thức tính số C, số H:

+ Số C =

+ Số H =

- Đối với các bài tân oán đốt cháy tất cả hổn hợp 2 hiđrocabon thì:

+ Kân hận lượng mol trung bình:

hoặc hoặc

+ Số Ctb =

Lưu ý: Khi số C vừa đủ là số ngulặng (bằng vừa đủ cộng của 2 số nguyên tử C) thì số mol 2 hóa học đều bằng nhau.

- Bài toán thực hiện tất cả hổn hợp sản phẩm nhằm liên tiếp mang đến tđắm đuối gia phản bội ứng:

+ Dẫn thành phầm cháy qua bình (1) đựng P2O5, H2SO4 sệt, CaO, muối khan,.... rồi dẫn qua bình 2 đựng dung dịch bazơ như NaOH, Ca(OH)2,...

mbình 1 tăng = mH2O (dung nạp nước)

mbình 2 tăng = mCO2 (hấp thụ CO2).

+ Dẫn tổng thể thành phầm cháy trải qua bình đựng hỗn hợp bazơ nhỏng NaOH, Ca(OH)2,...

mbình tăng = mCO2 + mH20 (hấp thụ cả CO2 và nước).

+ Khối hận lượng dung dịch tăng: m dd tăng = mCO2 + mHđôi mươi – m kết tủa .

+ Kân hận lượng dung dịch giảm: m dd giảm = m kết tủa – (mCO2 + mH20 ).

+ Lọc quăng quật kết tủa, hâm sôi hỗn hợp lại thu được kết tủa nữa:

PT:

*

Các phương pháp hoá học lớp 11

II. Các công thức hoá học tập lớp 11: Tính số đồng phân Hidrocacbon

1. Đồng phân ankan:

- CTTQ: CnH2n+2 (n ≥ 1)

- Ankan chỉ gồm đồng phân mạch cacbon cùng từ bỏ C4 trlàm việc đi mới bao gồm đồng phân.

- Công thức tính nhanh:

2. Đồng phân anken:

- CTTQ: CnH2n (n ≥ 2).

- Anken bao gồm đồng phân mạch C, đồng phân địa chỉ nối đôi với đồng phân hình học.

- Mẹo tính nkhô nóng đồng phân anken:

Xét 2C sở hữu nối song, mỗi C đã links với 2 nhóm nạm (giống hoặc khác nhau).

lấy ví dụ như cùng với C4H8: Trừ đi 2C sở hữu nối song sẽ còn 2C và H nhóm cầm cố.

Nếu đề bài đề xuất tính đồng phân cấu trúc đã là: 1+1+1=3 đồng phân. Nếu thử dùng tính đồng phân (bao hàm đồng phân hình học) đã là 1+1+2=4 đồng phân.

3. Đồng phân ankin:

- CTTQ: CnH2n-2 (n ≥ 2).

- Ankin gồm đồng phân mạch C, đồng phân địa chỉ nối bố cùng không có đồng phân hình học tập.

- Mẹo tính nkhô nóng đồng phân ankin:

Xét 2C sở hữu nối tía, từng C sẽ liên kết với cùng một đội cầm (tương đương hoặc không giống nhau).

lấy ví dụ với C4H6: Trừ đi 2C có nối bố vẫn còn 2C và H là đội núm.

Ta bao gồm 2 đồng phân ankin.

4. Đồng phân benzen:

- CTTQ: CnH2n-6 (n ≥ 6).

- Công thức tính số đồng phân:

5. Đồng phân ancol:

- CTTQ của ancol no, 1-1 chức, mạch hở: CnH2n+1OH tuyệt CnH2n+2O (n ≥ 1).

- Ancol có đồng phân mạch C và đồng phân địa điểm team OH.

- Công thức tính số đồng phân:

6. Đồng phân ete:

- CTTQ của ete no, đối chọi chức, mạch hở: CnH2n+2O (n ≥ 2).

Xem thêm: Những Bài Văn Hay Lớp 5 Tả Cảnh Quê Hương Việt Nam, Bài Văn Tả Cảnh Đẹp Quê Hương Em Lớp 5

- Công thức tính số đồng phân:

7. Đồng phân phenol:

- CTTQ: CnH2n-6O (n ≥ 6)

- Công thức tính nhanh:

8. Đồng phân anđehit:

- CTTQ của anđehit no, đối kháng chức, mạch hở: CnH2nO (n ≥ 1). Trong phân tử đựng một nối đôi sinh hoạt nhóm chức CHO.

- Công thức tính nhanh:

9. Đồng phân xeton:

- CTTQ của xeton no, đơn chức, mạch hở: CnH2nO (n ≥ 3). Trong phân tử chđọng một nối đôi ngơi nghỉ team chức CO.

- Công thức tính số đồng phân:

10. Đồng phân axit:

- CTTQ của axit no, 1-1 chức, mạch hở: CnH2nO2 (n ≥ 1). Trong phân tử cất một nối đôi sinh hoạt đội chức COOH.

- Công thức tính số đồng phân:

III. Các phương pháp hoá học tập lớp 11: Phản ứng núm Halogen

- Đây là phản nghịch ứng đặc thù của ankan.

1. Dẫn xuất monohalogen:

- Ankan + Haloren tỉ lệ thành phần 1 : 1 thu được dẫn xuất monohaloren.

- Yêu cầu của đề: xác định phương pháp ankan

- PT:

hoặc

- Dữ kiện: đề bài đã mang đến %C, %H, giỏi %Halogene.

- Công thức tính:

Kết phù hợp với dữ khiếu nại đề cho, kiếm tìm n.

- Sau Khi khẳng định được CTPT, phụ thuộc vào số số lượng hàng hóa ráng để tìm kiếm CTCT của ankan. Lúc phản nghịch ứng với halogene mang lại thành phầm tốt nhất, ankan sẽ là ankan đối xứng.

2. Dẫn xuất đi, tri...halogen:

- Ankan + Halogen tỉ lệ thành phần 1 : 2, 1 : 3, ...

- Yêu cầu của đề: xác định cách làm của dẫn xuất halogen.

- Dữ kiện: đề bài xích đã mang đến %C, %H, tuyệt %Halogene và CTPT của ankan.

- PT:

- Công thức tính: (ví dụ với ankan là C3H8)

Xác định x.

IV. Các công thức hoá học tập lớp 11: Phản ứng cracking

- Phương trình:

Ankan Anken

hoặc (x + y = n)

Anken Ankan khác

Ví dụ:

- Từ ankan đầu, sau bội nghịch ứng có thể thu nhiều chất thành phầm.

- Kân hận lượng hỗn hợp trước cùng sau phản nghịch ứng không đổi:

=> hay

- Bảo toàn nguim tố C và H: Khi đề bài mang lại đốt cháy tất cả hổn hợp sau phản bội ứng ta qui về đốt cháy hỗn hợp trước phản bội ứng (một hóa học đã đơn giản và dễ dàng rộng những chất).

- Số mol láo lếu hợp:

Ví dụ:

1 1 1

=>

- Hiệu suất phản bội ứng:

(Các bí quyết liên quan mang đến số mol ta có thể thay thế bằng thể tích).

V. Các cách làm hoá học lớp 11: Phản ứng cộng

- Phản ứng cộng phá tan vỡ link π. Liên kết π là link kết kém nhẹm bền, đề xuất chúng dễ bị đứt ra nhằm chế tác thành link những nguyên ổn tử khác.

1. Cộng H2:

- Chất xúc tác như: Ni, Pt, Pd, sống ánh nắng mặt trời tương thích.

- Sơ đồ:

- PTTQ:

Với k là số links π vào phân tử, 1π vẫn cộng với 1H2.

- Tùy vào năng suất với tỉ lệ của phản nghịch ứng nhưng mà các thành phần hỗn hợp Y rất có thể còn hiđrocacbon không no dư hoặc hiđro dư hoặc cả nhì còn dư.

- Trong bội nghịch ứng cộng H2, số mol khí sau bội phản ứng luôn bớt (nY X) và bởi mol H2 bội phản ứng:

- Bảo toàn khối hận lượng:

- (luôn luôn to hơn 1).

- Hỗn hợp X với Y chỉ biến đổi chất lượng tuy nhiên vẫn bảo toàn H và C, đề xuất thay bởi vì đốt cháy Y ta hoàn toàn có thể đốt cháy X. Sử dụng định lao lý bảo toàn nguyên ổn tố nhỏng bài bác toán thù đốt cháy.

-

a) Xét hiđrocacbon X là anken:

- Sơ đồ:

- Phương thơm trình:

- (= số mol khí giảm).

b) Xét hiđrocacbon X là anken:

- Sơ đồ:

- Phương thơm trình tổng quát:

-

2. Cộng brom:

- Phương trình:

- Công thức:

+ m bình tăng = m hiđrocacbon không no

+ Vkhí bay ra = V hiđrocacbon no

+ nπ =

VI. Các phương pháp hoá học lớp 11: các bài luyện tập về phản ứng của ankin tất cả links cha đầu mạch với dung dịch AgNO3/NH3

- Phản ứng xảy ra chưa đến ankin có nối tía đầu mạch (ank – 1 – in).

- PTTQ:

Kết tủa vàng

Phản ứng với tỉ lệ thành phần 1:1

- Riêng với axetilen:

Phản ứng cùng với tỉ trọng 1:2.

- gọi ,

+ k = 1: tất cả hổn hợp chỉ tất cả ank – 1 – in,

+ 1 2H2 (hoặc ankin gồm 2 nối bố đầu mạch) và ank – 1 – in.

Xem thêm: Viết Đoạn Văn Nghị Luận Về Tình Mẫu Tử Trong Xã Hội Hiện Nay (Lớp 9) Hay Nhất

- Mkết tủa = Mankin + 107x (cùng với x là số nối cha đầu mạch).

*

Các cách làm hoá học lớp 11

Nếu nắm rõ được các phản nghịch ứng với Các cách làm hoá học lớp 11 bên trên đây, những em đã giải được các dạng bài bác tập về hiđrocacbon. Hãy luyện tập cùng vận dụng thật các các em nhé!