Cách Xác Định Nhóm Trong Bảng Tuần Hoàn

  -  

- Ngulặng tắc 1: Các nguim tố được xếp theo hướng tăng ngày một nhiều của năng lượng điện phân tử nhân nguyên ổn tử.

Bạn đang xem: Cách xác định nhóm trong bảng tuần hoàn

- Nguyên tắc 2: Các ngulặng tố bao gồm cùng số lớp electron trong nguyên ổn tử được xếp thành một hàng.

- Ngulặng tắc 3: Các nguim tố có thuộc số electron hóa trị trong nguyên ổn tử được thu xếp thành một cột.

+ Electron hóa trị là hồ hết electron có khả năng tđắm đuối gia xuất hiện link hóa học (electron phần ngoài cùng hoặc phân lớp kế bên cạnh thuộc chưa bão hòa).

II. CẤU TẠO CỦA BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

1. Ô nguyên ổn tố

- Mỗi nguyên ổn tố hóa học được xếp vào một ô của bảng Call là ô ngulặng tố.

- Số đồ vật trường đoản cú của ô nguyên tố đúng ngay số hiệu ngulặng tử của nguyên tố đó.

*

2. Chu kì

a) Định nghĩa

- Chu kì là hàng các nguyên ổn tố nhưng mà ngulặng tử của bọn chúng bao gồm thuộc số lớp electron, được thu xếp theo chiều năng lượng điện hạt nhân tăng nhiều.

b) Giới thiệu những chu kì

- Chu kì 1: tất cả 2 nguyên ổn tố $H,(Z=1)$ mang đến $He,(Z=2)$.

- Chu kì 2: tất cả 8 nguyên ổn tố $Li,(Z=3)$ đến $Ne,(Z=10)$.

- Chu kì 3: gồm 8 nguim tố $Na,(Z=11)$ đến $Ar,(Z=18)$.

- Chu kì 4: có 18 ngulặng tố $K,(Z=19)$ mang lại $Kr,(Z=36)$.

- Chu kì 5: có 18 nguim tố $Rb,(Z=37)$ mang đến $Xe,(Z=54)$.

- Chu kì 6: tất cả 32 ngulặng tố $Cs,(Z=55)$ mang lại $Rn,(Z=86)$.

- Chu kì 7: Bắt đầu từ nguyên ổn tố $Fr,(Z=87)$ đến nguim tố bao gồm $Z=110$, đó là một chu kì chưa dứt.

Xem thêm: Cách Lấy Ảnh Trên Icloud - Hướng Dẫn Cách Xem Ảnh Trên Icloud

c) Phân các loại chu kì

- Chu kì $1,, 2,, 3$ là những chu kì nhỏ.

- Chu kì $4,, 5,, 6,, 7$ là các chu kì mập.

$ Rightarrow$ Nhận xét:

- Các ngulặng tố trong thuộc chu kì tất cả số lớp electron cân nhau cùng bằng số thứ từ của chu kì.

- Mở đầu chu kì là kim loại kiềm, sát cuối chu kì là halogen (trừ chu kì 1); cuối chu kì là khí thảng hoặc.

- 2 mặt hàng cuối bảng là 2 họ ngulặng tố bao gồm thông số kỹ thuật electron quánh biệt: Lanrã cùng Actini.

+ Họ Lantan: gồm 14 ngulặng tố lép vế $La,(Z=57)$ thuộc chu kì 6.

+ Họ Actini: tất cả 14 nguyên tố sau $Ac,(Z=89)$ trực thuộc chu kì 7.

3. Nhóm ngulặng tố

a) Định nghĩa

- Nhóm nguyên tố là tập đúng theo những ngulặng tố mà nguyên ổn tử gồm thông số kỹ thuật electron tương tự như nhau, vì thế có đặc thù chất hóa học tương tự nhau và được thu xếp thành một cột.

b) Phân loại

- Bảng tuần hoàn chia thành 8 đội A (đánh số từ bỏ IA đến VIIIA) với 8 nhóm B (đặt số từ bỏ IB mang đến VIIIB). Mỗi đội là 1 cột, riêng nhóm VIIIB tất cả 3 cột.

- Nguim tử những nguim tố trong thuộc một đội nhóm gồm số electron hóa trị cân nhau với bằng số sản phẩm công nghệ tự của nhóm (trừ nhì cột cuối của nhóm VIIIB).

* Nhóm A:

- Nhóm A tất cả 8 team từ IA đến VIIIA.

- Các nguyên ổn tố nhóm A tất cả nguyên ổn tố $s$ với nguim tố $p$:

+ Nguim tố $s$: Nhóm IA (nhóm kim loại kiềm, trừ $H$) cùng đội IIA (kim loại kiềm thổ).

+ Nguim tố $p$: Nhóm IIIA cho VIIIA (trừ $He$).

- STT đội = Số $e$ lớp bên ngoài cùng = Số $e$ hóa trị

+ Cấu hình electron hóa trị bao quát của group A:

$ longrightarrow ns^a,,np^b$

$ longrightarrow ĐK: 1 le a le 2 ;,, 0 le b le 6$

+ Số lắp thêm trường đoản cú của tập thể nhóm $A = a + b$

$ longrightarrow$ Nếu $a+b le 3$ $Rightarrow$ Kim loại

$ longrightarrow$ Nếu $5 le a+b le 7$ $Rightarrow$ Phi kim

$ longrightarrow$ Nếu $a+b = 8$ $Rightarrow$ Khí hiếm

+ Ví dụ:

$ longrightarrow Na,(Z=11): 1s^2,,2s^2,,2p^6,,3s^1 ,Rightarrow ,IA$

$ longrightarrow O,(Z=8): 1s^2,,2s^2,,2p^4 ,Rightarrow ,VIA$

* Nhóm B:

- Nhóm B bao gồm 8 team được viết số trường đoản cú IIIB đến VIIIB, rồi IB và IIB theo hướng từ trái sang trọng buộc phải vào bảng tuần hoàn.

- Nhóm B chỉ tất cả các nguyên ổn tố của những chu kỳ bự.

Xem thêm: Vltkm: Hướng Dẫn Cách Chuyển Knb Trong Vltk Mobile, Cách Chuyển Knb Trong Võ Lâm Mobile

- Nhóm B bao gồm những ngulặng tố $d$ với nguyên tố $f$ (nằm trong 2 sản phẩm cuối bảng).

- STT đội = Số $e$ lớp ngoài cùng = Số $e$ hóa trị (Ngoại lệ: Số $e$ hóa trị = 9, 10 trực thuộc nhóm VIIIB)