Cách viết đồng phân este

  -  

Cách viết đồng phân este

Bước đầu nhằm viết đồng phân este là tính độ bất bão hòa k để khẳng định số link π

Cần viết các đồng phân sau:

-Đồng phân phân bố Cacbon: CxHyO₂ tốt RCOOR’

HCOOCx-1…,CH₃COOCx-2….

Bạn đang xem: Cách viết đồng phân este

-Đồng phân mạch cacbon ( ≥4C)

-Đồng phân bao gồm nối đôi C=C ( từ bây giờ cần xét đồng phân hình học)

-Đồng phân bao gồm vòng benzen xét đồng phân vị trí o/m/p

Chú ý: yêu cầu phân biệt đồng phân và đồng phân cấu tạo vì đồng phân bao hàm cả đồng phân hình học còn đồng phân kết cấu không bao hàm đồng phân hình học .

– Ứng với phương pháp CnH2nO2 có thể có các loại đồng phân mạch hở sau:

+ Axit no, solo chức

+ Este no, đơn chức

+ Andehit – rượu

+ Xeton – rượu

+ Andehit – ete

+ Xeton – ete

Công thức tính số đồng phân este

Sau đấy là một số công thức tính nhanh

Cách tính đồng phân este ( RCOOR’): Số đồng phân= (số gốc R ) x (số gốc R’)

a. Số đồng phân ancol đơn chức no CnH2n+2O:Công thức: Số ancol CnH2n+2O = 2n-2 (n

b. Số đồng phân andehit solo chức no CnH2nO:Công thức: Số andehit CnH2nO = 2n-3 (n Công thức: Số este CnH2nO2 = 2n-2 (n Công thức: Số amin CnH2n+3N = 2n-1 (n Công thức:

*

g. Số đồng phân ete đối chọi chức no CnH2n+2O:Công thức:

*

h. Số đồng phân xeton 1-1 chức no CnH2nO:Công thức:

*

i. Số đồng phân ankan:CnH2n+2 = 2n-4 + 1 (3 CnH2n-6 = (n – 6)2 (6 CnH2n-6O = 3n-6 (6 Số este bao gồm công thức phân tử C4H8O2 là

– gồm 4 công thức cấu tạo của este tất cả công thức phân tử C4H8O2 là:

*

Hoặc tính nhanh số đồng phân của este, no, đơn, chức mạch hở bởi công thức:

2. Số hợp chất là đồng phân cấu tạo, có cùng bí quyết phân tử C4H8O2, công dụng được với hỗn hợp NaOH nhưng lại không tác dụng được với na là

Các hợp chất chức năng với NaOH nhưng mà không tác dụng với na chỉ rất có thể là este. Những đồng phân toại nguyện là:

-HCOOC3H7 2 đồng phân.

-CH3COOC2H5.

-C2H5COOCH3.

3. Gồm tối đa bao nhiêu đipeptit, tripeptit chiếm được từ láo lếu hợp có 2 amino axit là glyxin cùng alanin?

Số đipeptit = 22 = 4

Số tripeptit = 23 = 8

*
Một số bài xích tập áp dụng:

1,Tổng số hợp chất hữu cơ no, đơn chức, mạch hở, có cùng cách làm phân tử C5H10O2, phản bội ứng được với hỗn hợp NaOH nhưng không tồn tại phản ứng tráng tệ bạc là

A.5.

B.4.

C.8.

Xem thêm: Doremon Tập Truyện Ngắn Doraemon, Đọc Truyện Tranh Doremon Chap 132

D.9.

2,Xác định con số các hợp chất hữu cơ 1-1 chức là đồng phân cấu trúc của nhau tất cả cùng cách làm phân tử

C6H12O2.

Hướng dẫn:

– a = 1, bao gồm 2 nguyên tử oxi, vậy đó là axit cacboxylic hoặc este no, 1-1 chức, mạch hở

– với axit cacboxylic: Dạng C5COOH số đồng phân cấu trúc bằng số đồng phân của C5H11 – = 8.

– cùng với este: gồm dạng RCOOR’ (vai trò của R, R’ là không giống nhau). Số đồng phân cẩu tạo nên được tạo cho bởi sự

thay đổi số lượng cacbon vào R, R’ và biến hóa cấu tạo ra của R, R’ (bằng con số đồng phân kết cấu của gốc ankyl

tương ứng, R hoàn toàn có thể là nguyên tử H).

HCOOC5: gồm 8 đồng phân tạo ra bởi nơi bắt đầu C5H11 – (R’)

C1COOC4: gồm 4 đồng phân tạo ra bởi nơi bắt đầu C4H9 – (R’)

C2COOC3: tất cả 2 đồng phân tạo ra bởi cội C3H7 – (R’)

C3COOC2: bao gồm 2 đồng phân tạo nên bởi nơi bắt đầu C3H7 – (R)

C4COOC1: gồm 4 đồng phân tạo thành bởi gốc C4H9 – (R)

Vậy số đồng phân cấu tạo là ete = 20

Đáp án : toàn bô đồng phân kết cấu của C6H12O2 = 28.

3,Số đồng phân là este, tất cả chứa vòng benzen, có công thức phân tử là C8H8O2 là

A. 9 B. 8 C. 7 D. 6

4,Số đồng phân là este, có chứa vòng benzen, bao gồm công thức phân tử là C8H8O2 là

A. 9 B. 8 C. 7 D. 6

5.

Xem thêm: Chỉ Cách Gõ Bo Nhạc Chế Điệu Bolero, Hướng Dẫn Gõ Bo Nhạc Chế

Số đồng phân este bao gồm công thức phân tử C3H6O2 là

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

6,Chất X gồm công thức phân tử C3H6O2, là este của axit axetic. Công thức cấu tạo thu gọn gàng của X là

A. C2H5COOH . B. HO-C2H4-CHO. C. CH3COOCH3. D. HCOOC2H5.

7, Từ các ancol C3H8O và những axit C4H8O2 rất có thể tạo ra tối đa từng nào este đồng phân cấu tạo của nhau?

A. 3 B. 5 C. 4 D. 6

8,Số đồng phân của hợp chất este đối kháng chức có CTPT C4H8O2 công dụng với dung dịch AgNO3/NH3 sinh ra Ag là

A. 4 B. 2 C. 1 D. 3

9,Trong phân tử este X no, đơn chức, mạch hở, oxi chiếm 36,36% khối lượng. Số bí quyết phân tử thoả mãn công thức phân tử của X là