Cách thêm s và es vao dong tu

     

Trong tiếp xúc giờ đồng hồ anh, bài toán phạt âm chuẩn chỉnh đuôi es cùng s là siêu đặc biệt, bên cạnh đó nguyên tắc thêm s, es vào sau cùng đụng từ và danh từ bỏ cũng rất quan trọng.

Bạn đang xem: Cách thêm s và es vao dong tu


Trong bài viết này, họ cùng ôn lại phương pháp thêm đuôi s, es trong văn uống phạm giờ anh với làm thế nào nhằm vạc âm chuẩn các trường đoản cú có đuôi es, s này.

*
Cách thêm với phát âm chuẩn chỉnh đuôi s và es vào giờ anh

1. Quy tắc thêm "s" và "es" vào danh trường đoản cú sống dạng số các, rượu cồn tự chia ngôi trang bị 3 số ít:

* Động tự, danh từ tận thuộc O, S, X, Z, CH, SH thì thêm ES.

Ví dụ:

Watch → Watches

Tomalớn → Tomatoes

Kiss → Kisses

Wash → Washes

Box → Boxes

Lưu ý: Các danh tự tận thuộc bởi O, trường hợp trước O là prúc âm thì thêm ES nlỗi bên trên, nếu như trước O là nguan tâm hoặc những tự vay mượn mượn của quốc tế thì chỉ cần thêm S: radio – radios; piano – pianos, photo – photos (tự vay mượn).

* Các Động từ, Danh từ tận thuộc Y ta chia thành 2 trường hợp

TH1: Nếu trước –y là 1 phú âm, ta quăng quật -y thêm –ies vào danh từ:

 Ví dụ: Fly → Flies; Sky → Skies; Baby → Babies; Country → Countries.

Xem thêm: Cách làm seo web tốt nhất 2021

TH2: Nếu trước –y là 1 nguyên âm, ta chia sẻ thêm –s vào danh từ:

 Ví dụ: Play → Plays; Boy → Boys, Day → Days

* Danh từ bỏ tận thuộc bởi –f hoặc –fe

- Với những danh trường đoản cú nlỗi calf, half, knife, leaf, life, loaf, self, thief, wife, wolf được chế tác thành số nhiều bằng cách bỏ đi –f hoặc –fe rồi cung cấp –ves.

 Ví dụ: knife → knives, wolf → wolves,...

- Các danh từ bỏ tận thuộc bằng –f hoặc –fe còn sót lại thì ta thêm –s

 Ví dụ: Roof → Roofs; Belief → Beliefs, Cliff → Cliffs;

* Tất cả các Động từ bỏ, Danh từ còn lại, ta thêm S.

 Ví dụ:

Love sầu → Loves

Care → Cares

Book → Books

Cook → Cooks

*

2. Cách vạc âm đuôi "s" với "es" chuẩn chỉnh trong giờ anh

* Phát âm là /ɪz/ lúc từ tận thuộc bởi các phụ âm gió /s/, /z/, /ʃ/, /ʒ/, /tʃ/, /dʒ/ (thường xuyên tự vựng có tận cùng là những vần âm s, ss, ch, sh, x, z, o, ge, ce)

Ví dụ:

Classes – / klɑ:siz/: các lớp học

Washes – /wɒ∫iz/: giặt rũ

Misses - / misiz/: trượt, chệch

Causes - / kɔ:ziz/: nguim nhân

Watches – / wɒt∫iz/: các chiếc đồng hồ

Changes – / t∫eindʒiz/: thế đổi

Wishes - / wi∫iz/: ý muốn, muốn

Garages - / "gærɑ:ʒiz/: nhà để ô tô

* Trừ các âm gió nói bên trên, họ phạt âm là /s/ lúc tự tận thuộc bởi những phú âm vô thanh KHÔNG rung (còn được gọi là âm điếc): /θ/, /k/, /p/, /f/, /t/ (trường đoản cú vựng tận cùng là: th, k, p, f, t).

Xem thêm: Những Hình Ảnh Con Người Việt Nam Lên Truyền Hình Pháp, 30884 Hình Ảnh Miễn Phí Của Con Người

Cách nhớ gợi ý: THôi Không Phải Fí Tiền

Âm vô thanh (âm điếc): Khi nói, chạm tay vào cuống họng không thấy rung (dùng môi nhằm vạc âm).

Ví dụ: 

Books – /bʊks/: đầy đủ cuốn nắn sách

Lamps – /læmps/ : những cái đèn

Laughes – / lɑ:fs/: cười

Breathes – / bri:ðs/: thở

* Phát âm là /z/ lúc từ tận thuộc bởi các âm còn lại: hữu thanh CÓ RUNG

- Âm hữu thành: khi nói, chạm tay vào cuống họng Cảm Xúc họng rung

- Thường chúng ta chỉ việc nhớ những âm vô thanh, lúc gặp gỡ từ bao gồm đuôi chưa hẳn âm vô thanh thì ta khoác định tự kia phạt âm thành /z/ (tất yếu cần vứt bỏ những từ phạt âm là /iz/)

Ví dụ: 

Plays – / pleiz/: chơi

Bags – / bægz/: mẫu túi

Speeds – / spi:dz/: tốc độ

3. Những bài tập về kiểu cách thêm s, es với phương pháp vạc âm s, es

Bài 1: Chọn từ bỏ tất cả phần gạch men chân phân phát âm không giống những từ còn lại:

1. A. skims B. works C. sits D. laughs

2. A. fixes B. pushes C. misses D. goes

3. A. cries B. buzzes C. studies D. supplies

4. A. holds B. notes C. replies D. sings

5. A. stools B. cards C. cabs D. forks

Đáp án: 1.A 2.D 3.B 4.B 5.D

1. A

A. skims / skimz/ : hớt bọt bong bóng, hớt váng

B. works / wə:ks/: làm cho việc

C. sits / sits/: ngồi

D. laughs / lɑ:fs/: cười

2. D

A. fixes / fiksiz/ : đính thêm, lắp

B. pushes / pu∫iz/: xô đẩy

C. misses / misiz/: tđuổi, chệch

D. goes /gouz/: đi

3. B

A. cries / kraiz/: gào, khóc

B. buzzes / bʌsiz/: kêu vù vù, kêu vo vo

C. studies / "stʌdiz/: học, nghiên cứu

D. supplies / sə"plaiz/: cung ứng, tiếp tế

4. B

A. holds /houldz/: nỗ lực, thay, giữ

B. notes /nouts/: ghi ghi nhớ, ghi chú

C. replies /ri"plaiz/: trả lời, đáp lại

D. sings /siɳz/: hát

5. D

A. stools /stu:lz/: mọc trồi, đâm trồi

B. cards /kɑ:dz/: những cái thẻ

C. cabs /kæbz/: cabin buồng lái

D. forks /fɔ:ks/: cái nĩa

Bài 2: lựa chọn trường đoản cú bao gồm phần gạch ốp chân phạt âm không giống những từ bỏ còn lại

1. A laughs B. drops C. maintains D. imports

2. A. trays B. says C. bays D. overstays

3. A. likes B. ships C. cats D. wishes

4. A. speeds B. garages C. changes D. plays

Đáp án:

1. C

A. laughs /lɑːfs/ (V-s): cười

B. drops /drɒps/ (V-s): rơi, rớt

C. maintains /meɪnˈteɪnz/ (v): duy trì

D. imports /ˈɪmpɔːts/ (v): nhập khẩu

2. B

A. trays /treɪz/ (n): mâm, khay

B. says /sez/ (V-s): nói

C. bays /beɪz/ (n): vịnh

D. overstays /ˌəʊvəˈsteɪz/ (v): nghỉ ngơi lại thừa lâu; lưu giữ vượt hạn

3. D

A. likes /lɑɪks/: thích 

B. ships /ʃɪps/: con tàu

C. cats /kæts/: con mèo

D. wishes /wɪʃɪz/: ao ước muốn

4. A

A. speeds /spi:dz/

B. garages /ɡærɑːʒɪz/

C. changes /tʃeɪndʒɪz/

D. plays /pleɪz/


Hy vọng với phần ôn tập về quy tắc thêm s, es và phạt âm chuẩn đuôi s và es vào tiếng anh sinh hoạt bên trên giúp chúng ta nắm rõ hơn với với áp dụng giỏi trong thực tiễn tiếp xúc, chúc bạn các thành công!


Chuyên mục: