Cách Thêm Es Trong Tiếng Anh

  -  

Trong giờ đồng hồ Anh, họ hầu hết tạo thành số nhiều của một danh trường đoản cú hoặc hễ từ bỏ bằng phương pháp thêm ‘s’. Tuy nhiên, trong một số ngôi trường thích hợp, bọn họ đã thêm ‘es’. Trong bài viết hôm nay bọn họ vẫn thuộc tò mò lúc nào thì thêm ‘s’ cùng khi nào thì thêm ‘es’, phương pháp vạc âm của ‘s’ và ‘es’ hẳn nhiên bài tập có câu trả lời.

Bạn đang xem: Cách thêm es trong tiếng anh

*
*
*
*
*
*
*
Cách tấn công vần danh tự số nhiều: Với -es hoặc -s

I had khổng lồ take only onebus; you had lớn take twobuses. I had to lớn vì only onewash; you had to vì twowashes. I have asplotchon my shirt; you have twosplotches. I’m carrying onebox; you’re carrying twoboxes. I heard onebuzz; you heard twobuzzes.

Xem thêm:

Một số danh tự đối chọi hoàn thành bằng -s hoặc -z thử khám phá thêm -es để chế tác nên danh trường đoản cú số những. Để phong phú và đa dạng hóa những danh từ bỏ này, bạn cần nhân song -s hoặc -z trước khi thêm -es. Một số ví dụ bao gồm:

Do you smell thegassescoming from the chemistry lab? How manyfezzescan the boy possibly have?

Tất cả các danh từ bỏ thông thường khác có thể được nhiều mẫu mã hóa bằng cách thêm vết -s. Đây chỉ là vài ba ví dụ:

I have sầu onecat; you have sầu twocats. I have onecup; you have sầu twocups. I have oneshoe; you have sầu twoshoes. I have oneski; you have sầu twoskis. I have onetoque; you have sầu twotoques.

Xem thêm: Sự Ly Gián Nghĩa Là Gì? Ho Ngoc Duc'S Dictionary

3. Những bài tập thêm s hoặc es

Bài 1: Gạch chân câu trả lời đúng với đúc rút phép tắc thêm s/ es của động từ

Go (đi) – gos/ goes/ goFinish (kết thúc) – finishes/ finishs/ finishDo (làm) – dos/ does/ doTeach (dạy) – teaches/teaches/ teachFix (sửa chữa) – fixs/ fies/ fixesCatch (bắt kịp) – catches/ catchs/ catchKiss (hôn) – kiss/ kisss/ kissesMiss (nhớ) – misss/ miss/ missesWatch (xem) – watch/ watches/ watchsPush (đẩy) – pushes/ push/ pushsFly (bay ) – flies/ flys/ flyesStudy (học tập ) – studies/studys/ studyesCry (khóc) – crys/ cryes/ criesTry (thay gắng) – trys/ tries/ tryesHurry (nhanh lên) – hurrys/ hurries/ hurryesImply (gợi ý) – implys/implies/implyesApply (áp dụng) – applies/ applys/ applyesCarry (với, vác) – carrys/carries/ carryesCopy (sao chép) – copies/copys/ copyesDry (làm cho khô) – drys/ dries/ dryesFry (rán, chiên) – fries/ frys/ fryesBury (chôn) – burys/ buryes/ buriesSay (nói) – saies/ sayes/ saysBuy (mua) – buys/ buies/ buyesPay (trả tiền) – paies/ pays/ payesEnjoy (yêu thương thích) – enjoys/enjoies/ enjoyesPlay (chơi) – plays/ plaies/ playesWrite (viết) – writs/ writes/ writiesCome (tới) – coms/ comies/ comesRide (lái xe) – rides/ ridies/ ridsLike (thích) – likies/ likes/ liksType (tấn công máy) – typies/ typs/ types

Bài 2: Những bài tập phạt âm đuôi s với es

1. A. proofsB. booksC. pointsD. days
2. A. helpsB. laughsC. cooksD. finds
3. A. neighborsB. friendsC. relativesD. photographs
4. A. snacksB. followsC. titlesD. writers
5. A. streetsB. phonesC. booksD. makes
6. A. citiesB. satellitesC. seriesD. workers
7. A. developsB. takesC. laughsD. volumes
8. A. phonesB. streetsC. booksD. makes
9. A. proofsB. regionsC. liftsD. rocks
10. A. involvesB. believesC. suggestsD. steals
11. A. remembersB. cooksC. wallsD. pyramids
12. A. milesB. wordsC. accidentsD. names
13. A. sportsB. playsC. choresD. minds
14. A. nationsB. speakersC. languagesD. minds
15. A. proofsB. looksC. lendsD. stops
16. A. datesB. bagsC. photographsD. speaks
17. A. parentsB. brothersC. weekendsD. feelings
18. A. choresB. dishesC. housesD. coaches
19. A. worksB. shopsC. shiftsD. plays
20. A. coughsB. singsC. stopsD. sleeps
21. A. signsB. profitsC. becomesD. survives
22. A. walksB. stepsC. shutsD. plays
23. A. wishesB. practicesC. introducesD. leaves
24. A. grassesB. stretchesC. comprisesD. potatoes
25. A. desksB. mapsC. plantsD. chairs
26. A. pensB. booksC. phonesD. tables
27. A. dipsB. desertsC. booksD. camels
28. A. milesB. attendsC. driftsD. glows
29. A. mendsB. developsC. valuesD. equals
30. A. repeatsB. classmatesC. amusesD. attacks

Đáp án bài xích tập vận dụng

Đáp án bài tập 1

1 – goes; 2 – finishes; 3 – does; 4 – teaches; 5 – fixes;

6 – catches; 7 – kisses; 8 – misses; 9 – watches; 10 – pushes;

11 – flies; 12 – studies; 13 – cries; 14 – tries; 15 – hurries;

16 – implies; 17 – applies; 18 – carries; 19 – copies; 20 – dries;

21 -Fries; 22- Buries; 23- says; 24 – buys; 25 – pays; 26 – enjoys; 27 – plays;

28 – writes; 29 – comes; 30 – rides; 31 – likes; 32 – types;

Đáp án bài bác tập 2

1 – D, 2- D, 3 – D , 4- A, 5- B, 6 – B, 7 – D, 8 – A, 9 – B, 10 – C,

11 – B, 12 – C, 13 – A, 14 – C, 15 – C, 16 – B, 17 – A, 18 – A, 19 – D, trăng tròn -B,

21 – B, 22 – D, 23 – D, 24 – D, 25 – A. 26 – B, 27 – D, 28 – C, 29 – B, 30 – C;

Bài viết hôm nay tuy khá lâu năm dẫu vậy vẫn tổng hợp không hề thiếu kiến thức và kỹ năng ngữ pháp về phong thái thêm đuôi -s cùng -es vào giờ đồng hồ Anh. Các các bạn không nhất thiết phải học không còn một lần cơ mà cần chia bé dại bài học kinh nghiệm để lưu giữ vĩnh viễn kế tiếp áp dụng vào các bài tập đã mang lại sẵn thì vẫn đạt kết quả tiếp thu kiến thức xuất sắc rộng nhé.

Tổng hợp kỹ năng và kiến thức giờ anh: https://sucmanhngoibut.com.vn


Cộng đồng sucmanhngoibut.com.vn - Chia sẻ tư liệu, tay nghề ôn luyện thi IELTS với mọi người trong nhà du học. Tsay mê gia ngay lập tức Group Tự Học IELTS 8.0