Cách sử dụng who which that

  -  
Mệnh đề quan hệ là 1 trong chủ điểm quan trọng, phải nắm vững trong họcgiờ đồng hồ anh. Bài từ bây giờ sucmanhngoibut.com.vn Reviewsẽ share tới các bạn chủ thể này.

Bạn đang xem: Cách sử dụng who which that


*

Mệnh đề (Clause) là một trong những phần của câu, nó hoàn toàn có thể bao hàm những tự xuất xắc có cấu tạo của tất cả một câu. Mệnh đề quan hệ tình dục dùng làm lý giải rõ hơn về danh trường đoản cú đứng trước nó.
Xét ví dụ sau:The woman who is wearing the T-shirt is my girlfriend.Trong câu này phần được viết chữ nghiêng được gọi là 1 trong những relative sầu clause, nó đứng sau “the woman” cùng dùng để làm xác minh danh từ bỏ kia.Nếu quăng quật mệnh đề này ra chúng ta vẫn đang còn một câu hoàn chỉnh:The woman is my girlfriend.

Đại trường đoản cú quan liêu hệ

Cách sử dụng

Ví dụ

Who

Làm công ty ngữ, đại diện ngôi người

I told you about the womanwho lives next door.

which

Làm công ty ngữ hoặc tân ngữ, thay mặt đại diện ngôi dụng cụ, đụng vậtBổ sung cho cả câu đứng trước nó

Do you see the catwhich is lying on the roof?He couldn’t readwhich surprised me.

whose

Chỉ download cho những người cùng vật

Do you know the boywhose mother is a nurse?

whom

Đại diện đến tân ngữ chỉ người

I was invited by the professorwhom I met at the conference.

That

Đại diện mang lại công ty ngữ chỉ người, đồ vật, đặc biệt trong mệnh đề quan hệ nam nữ khẳng định (who, which vẫn có thê sử dụng được)

I don’t lượt thích the tablethat stands in the kitchen.

B.Relative Clauses -Mệnh đề quan hệ

Mệnh đề dục tình (mệnh đề tính từ) bắt đầu bằng các đại trường đoản cú quan liêu hệ: who, whom, which, that, whose xuất xắc phần nhiều trạng từ bỏ quan tiền hệ: why, where, when. Mệnh đề quan hệ dùng để làm vấp ngã nghĩa đến danh trường đoản cú đứng trước nó.

I. Các đại từ quan lại hệ


1. WHO

- cai quản trường đoản cú trong mệnh đề quan tiền hệ

- thay thế sửa chữa mang lại danh tự chỉ người

….. N (person) + WHO + V + O

2. WHOM

- có tác dụng túc trường đoản cú cho hễ tự trong mệnh đề quan tiền hệ

- thay thế mang đến danh từ bỏ chỉ người

…..N (person) + WHOM + S + V

3. WHICH

- cai quản từ hoặc túc từ vào mệnh đề quan tiền hệ

- sửa chữa thay thế mang lại danh từ bỏ chỉ vật

….N (thing) + WHICH + V + O….N (thing) + WHICH + S + V

4. THAT

- có thể thay thế đến địa điểm của who, whom, which vào mệnh đề quan hệ quan hệ giới tính xác định

* Các ngôi trường phù hợp hay sử dụng “that”:

- khi đi sau những hiệ tượng so sánh nhất

- Lúc đi sau những từ: only, the first, the last

- Lúc danh từ bỏ đi trước bao gôm cả người cùng vật

- lúc đi sau các đại từ bất định, đại tự lấp định, đại trường đoản cú chỉ số lượng: no one, nobody toàn thân, nothing, anyone, anything, anybody, someone, something, somebody, all, some, any, little, none.

Ex: He was the most interesting person that I have ever met.

It was the first time that I heard of it.


These books are all that my sister left me.

She talked about the people và places that she had visited.

* Các ngôi trường đúng theo ko sử dụng that:

- trong mệnh đề quan hệ ko xác định


- sau giới từ

5. WHOSE

Dùng để chỉ download mang đến danh từ chỉ bạn hoặc thiết bị, hay rứa cho các từ: her, his, their, hoặc hiệ tượng ‘s

…..N (person, thing) + WHOSE + N + V ….

*

II. Các trạng trường đoản cú quan lại hệ

1. WHY: mởđầu đến mệnh đề quan hệ giới tính trong giờ Anhchỉ lý do, thường cố cho nhiều for the reason, for that reason.

…..N (reason) + WHY + S + V …

Ex: I don’t know the reason. You didn’t go to lớn school for that reason.

→I don’t know the reason why you didn’t go khổng lồ school.

2. WHERE: thay thế tự chỉ xứ sở, thường cụ mang lại there

….N (place) + WHERE + S + V ….

(WHERE = ON / IN / AT + WHICH)

Ex: a/ The hotel wasn’t very clean. We stayed t that hotel.

→The khách sạn where we stayed wasn’t very clean.→The hotel at which we stayed wasn’t very clean.

Xem thêm: Sáng Kiến Kinh Nghiệm Toán 7 Phương Pháp Giảng Dạy Tỉ Lệ Thức Và Dãy Tỉ Số Bằng

3. WHEN: sửa chữa tự chỉ thời gian, thường cầm cho từ then

….N (time) + WHEN + S + V …

(WHEN = ON / IN / AT + WHICH)

Ex: Do you still rethành viên the day? We first met on that day.

→Do you still remember the day when we first met?→Do you still rethành viên the day on which we first met?

I don’t know the time. She will come back then. →I don’t know the time when she will come bachồng.

III.Các loại Mệnh đề quan tiền hệ

Có nhì loại mệnh đề quan tiền hệ: mệnh đề quan hệ nam nữ khẳng định và mệnh đề tình dục không xác minh.

Mệnh đề quan hệ xác minh (Defining relative clauses): là mệnh đề được dùng để làm xác định danh tự đứng trước nó. Mệnh đề khẳng định là mệnh đề cần thiết cho chân thành và ý nghĩa của câu, không có nó câu sẽ không đủ nghĩa. Nó được áp dụng lúc danh tự là danh từ không xác minh với ko dùng vết phẩy phân cách nó với mệnh đề chủ yếu.Mệnh đề quan hệ nam nữ không hạn định (Non-defining relative clauses): là mệnh đề cung ứng thêm báo cáo về một fan, một vật hoặc một vụ việc đã có xác minh. Mệnh đề ko xác định là mệnh đề ko tốt nhất thiết phải tất cả vào câu, không tồn tại nó câu vẫn đầy đủ nghĩa. Nó được sử dụng Lúc danh tự là danh từ bỏ khẳng định với được chia cách cùng với mệnh đề chính bằng một hoặc hai vết phẩy (,) xuất xắc dấu gạch men ngang (-)

Ex: Dalat, which I visited last summer, is very beautiful. (Non-defining relative sầu clause)

Note: để hiểu khi nào sử dụng mệnh đề quan hệ ko xác minh, ta chú ý các điểm sau:

- lúc danh trường đoản cú nhưng mà nó bổ nghĩa là một danh từ riêng

- Lúc danh từ mà lại nó bổ nghĩa là một tính trường đoản cú tải (my, his, her, their)

- Lúc danh từ nhưng nó xẻ nghĩa la một danh từ đi cùng với this , that, these, those

IV. Một số lưu ý trong mệnh đề quan lại hệ

1. Nếu trong mệnh đề dục tình có giới trường đoản cú thì giới trường đoản cú có thể đặt trước hoặc sau mệnh đề dục tình (chỉ vận dụng cùng với whom và which.)

Ex: Mr. Brown is a nice teacher. We studied with hyên last year.→Mr. Brown, with whom we studied last year, is a nice teacher.→Mr. Brown, whom we studied with last year, is a nice teacher.

2. cũng có thể sử dụng which gắng cho tất cả mệnh đề đứng trước.

Ex: She can’t come lớn my birthday tiệc nhỏ. That makes me sad. → She can’t come lớn my birthday các buổi tiệc nhỏ, which makes me sad.

3. Tại địa điểm túc trường đoản cú, whom hoàn toàn có thể được rứa bằng who.

Ex: I’d like to talk to lớn the man whom / who I met at your birthday party.

4. Trong mệnh đề quan hệ tình dục khẳng định , chúng ta có thể quăng quật những đại từ quan hệ nam nữ làm túc từ:whom, which.


5. Các các tự chỉ con số some of, both of, all of, neither of, many of, none of … rất có thể được dùng trước whom, which với whose.

Ex: I have sầu two sisters, both of whom are students. She tried on three dresses, none of which fitted her.
Mệnh đề quan hệ đựng các đại từ bỏ quan hệ tình dục quản lý từ who, which, that có thể được rút gọn gàng thành nhiều hiện tại phân tự (V-ing) hoặc vượt khđọng phân từ (V3/ed).

* Nếu mệnh đề tình dục là mệnh đề chủ động thì rút thành nhiều hiện nay phân trường đoản cú (V-ing).

a/ The man who is standing over there is my father. →The man standing over there is my father.b/ The couple who live sầu next door to lớn me are professors. →The couple living next door to lớn me are professors.

* Nếu mệnh đề quan hệ giới tính là mệnh đề thụ động thì rút thành nhiều vượt khứ phân từ (V3/ed). Ví dụ:

a/ The instructions that are given on the front page are very important. →The instructions given on the front page are very important.b/ The book which was bought by my mother is interesting. → The book bought by my mother is interesting.

2. Mệnh đề quan hệ nam nữ được rút thành nhiều hễ từ nguyên ổn mẫu

Mệnh đề dục tình được rút thành các cồn từ bỏ nguyên chủng loại (To-infinitive) lúc trước đại từ quan hệ giới tính gồm những các từ: the first, the second, the last, the only hoặchình thức so sánh hàng đầu. Ví dụ

a/ John was the last person that got the news. → John was the last person to get the news.

b/ He was the best player that we admire. → He was the best player khổng lồ be admired.


c/ He was the second man who was killed in this way. → He was the second man to lớn be killed in this way.

Xem thêm: Bài 57 Đa Dạng Sinh Học - Sinh Học 7 Bài 57: Đa Dạng Sinh Học


+ The woman,whois very clever and beautiful is my aunt

Được giản lược thành: The woman,clever và beautiful is my aunt.

4. Loại bỏ đại từ bỏ dục tình cùng to lớn be trước một ngữ giới trường đoản cú (một giới trường đoản cú khởi đầu kết phù hợp với các danh tự theo sau)


Ví dụ: