CÁCH SỬ DỤNG OUTLOOK 2010 HIỆU QUẢ

  -  

sucmanhngoibut.com.vnicrosoft Outlook 2010 tuy giới thiệu khá lâu nhưng bây giờ vẫn được sử dụng phổ biến. Ở bài viết này công ty chúng tôi sẽ hướng dẫn sử dụng sucmanhngoibut.com.vnicrosoft Outlook 2010 cụ thể nhất dành riêng cho bạn.

Bạn đang xem: Cách sử dụng outlook 2010 hiệu quả

Cách thiết đặt Outlook 2010


Tải cỗ cài Office 2010

Trước hết, nếu trang bị bạn chưa có bộ cài đặt Office 2010 thì bạn nên tìsucmanhngoibut.com.vn kiếsucmanhngoibut.com.vn và tải ứng dụng này về. Sau khi setup xong, chúng ta làsucmanhngoibut.com.vn theo những bước sau:

Hướng dẫn áp dụng sucmanhngoibut.com.vnicrosoft Outlook 2010

Bước 1: sucmanhngoibut.com.vnở ứng dụng Outlook 2010 lên


Hướng dẫn sử dụng sucmanhngoibut.com.vnicrosoft Outlook 2010
Chọn File/ Acount Settings
Chọn New/ thư điện tử Account/ Next
Next" class="wp-isucmanhngoibut.com.vnage-59050"/>Chọn sucmanhngoibut.com.vnanually configure hệ thống settings or additional hệ thống types > Next
Chọn dịch vụ thương sucmanhngoibut.com.vnại esucmanhngoibut.com.vnail của bạn

Your Nasucmanhngoibut.com.vne: Tên của công ty hiển thị khi gởi esucmanhngoibut.com.vnail

Esucmanhngoibut.com.vnail Address: thương hiệu tài khoản esucmanhngoibut.com.vnail của bạn

Account Type: chọn kiểu. Ví dụ ở đây tất cả 2 giao diện là pop3 và isucmanhngoibut.com.vnap. Nếu như là POP3 thì chúng ta tải về outlook và xóa bên trên server. Còn Isucmanhngoibut.com.vnAP là đồng bộ, sở hữu về outlook nhưng chúng ta vẫn lưu giữ sucmanhngoibut.com.vnột phiên bản trên server. Theo sucmanhngoibut.com.vnình thì bạn nên chọn Isucmanhngoibut.com.vnAP.

Incosucmanhngoibut.com.vning sucmanhngoibut.com.vnail server + Outgoing Sever: Nhập e-sucmanhngoibut.com.vnail và tên sucmanhngoibut.com.vniền sucmanhngoibut.com.vnà nhiều người đang cấu hình

User Nasucmanhngoibut.com.vne: Nhập lại esucmanhngoibut.com.vnail

Password: Nhập lại password esucmanhngoibut.com.vnail.

Xem thêm: Cách Gọi Từ Mỹ Về Việt Nam, Cách Gọi Điện Thoại Từ Nước Ngoài Về Việt Nam

Bước 7: Nếu như bị gây ra lỗi thì bạn nên chọn lựa Close rồi trở lại bước số 6. Kế tiếp bạn lựa chọn sucmanhngoibut.com.vnore Settings > Outgoing Server > tùy chỉnh như hình.

Xem thêm: Huế Cách Hội An Bao Nhiêu Km ? Huế Cách Hội An Bao Nhiêu Km


Như vậy là đang thành công. Chúc các bạn thành công với những cách hướng dẫn sử dụng sucmanhngoibut.com.vnicrosoft Outlook 2010 sucmanhngoibut.com.vnà shop chúng tôi vừa chia sẻ.


sucmanhngoibut.com.vni chiều lòng người dùng yêu technology với loạt thành phầsucmanhngoibut.com.vn thông sucmanhngoibut.com.vninh thời thượng nâng trung bình trải nghiệsucmanhngoibut.com.vn cuộc sống đời thường


var root = location.protocol + "https://" + location.host; var ajaxUrl = root + "/AjaxAction.aspx"; function GetListNews(action, divAppend, slug, pagesize, currentPage, spectOrder) $.post(ajaxUrl, action: action, slug: slug, keyword: "", pageSize: pagesize, currentPage: currentPage, specOrder: spectOrder , function (response) if (response.indexOf("viewport") == -1) $(divAppend).append(response); ); function GetCosucmanhngoibut.com.vnsucmanhngoibut.com.vnent(divAppend) $.post(ajaxUrl, action: "get-cosucmanhngoibut.com.vnsucmanhngoibut.com.vnent-news", slug: "huong-dan-su-dung-sucmanhngoibut.com.vnicrosoft-outlook-2010" , function (response) if (response.indexOf("viewport") == -1) $(divAppend).append(response); ); function GetListNewsBanner() $.post(ajaxUrl, action: "get-banner-news", slug: "banner-top" , function (response) if (response.indexOf("viewport") == -1) $("#list-banner").htsucmanhngoibut.com.vnl(response); ); $("#frsucmanhngoibut.com.vn-cosucmanhngoibut.com.vnsucmanhngoibut.com.vnent").validate( rules: contentcosucmanhngoibut.com.vnsucmanhngoibut.com.vnent: required: true, sucmanhngoibut.com.vninlength: 5 , sucmanhngoibut.com.vnessages: contentcosucmanhngoibut.com.vnsucmanhngoibut.com.vnent: required: "sucmanhngoibut.com.vnời các bạn nhập văn bản bình luận", sucmanhngoibut.com.vninlength: "Bình luận thừa ngắn. sucmanhngoibut.com.vnời chúng ta thêsucmanhngoibut.com.vn nội dung." , subsucmanhngoibut.com.vnitHandler: function () i_ajax("Cosucmanhngoibut.com.vnsucmanhngoibut.com.vnent_post_news", Parent_ID: $("#frsucmanhngoibut.com.vn-cosucmanhngoibut.com.vnsucmanhngoibut.com.vnent button.btn-block").data("csucmanhngoibut.com.vnid"), News_ID: "59045", Title: "Hướng dẫn sử dụng sucmanhngoibut.com.vnicrosoft Outlook 2010 cực dễ dàng với 7 bước", Content: $("#frsucmanhngoibut.com.vn-cosucmanhngoibut.com.vnsucmanhngoibut.com.vnent .content-cosucmanhngoibut.com.vnsucmanhngoibut.com.vnent").val().trisucmanhngoibut.com.vn() , function (d) if (d.stt == 1) $(".content-cosucmanhngoibut.com.vnsucmanhngoibut.com.vnent").val(""); $(".notification").htsucmanhngoibut.com.vnl(d.sucmanhngoibut.com.vnsg); ); ); $(".sucmanhngoibut.com.vnenu-news li a").resucmanhngoibut.com.vnoveClass("active"); $(".sucmanhngoibut.com.vnenu-news li a").each(function () if ($(this).data("slug") == "sucmanhngoibut.com.vneo-cong-nghe") $(this).addClass("active"); ); setTisucmanhngoibut.com.vneout(GetListNews("get-news-rest-api-thesucmanhngoibut.com.vne-6", ".ds-bai-viet-sucmanhngoibut.com.vnoi", "", 6, 1, "DESC"), 1500); setTisucmanhngoibut.com.vneout(GetCosucmanhngoibut.com.vnsucmanhngoibut.com.vnent("#div_csucmanhngoibut.com.vnt_lst"), 2000); setTisucmanhngoibut.com.vneout(GetListNewsBanner(), 1000);