Cách Sử Dụng Have Got Và Has Got

  -  

HAVE GOT là rượu cồn từ ám chỉ đến việc cài đặt một đồ vật gì đó, hoặc gồm một vật gì đó. Trong giờ Anh, chưa phải dịp làm sao chúng ta cũng sử dụng I HAVE, hoặc I DONT HAVE mà bạn cũng có thể sửa chữa thay thế bởi HAVE GOT. Hãy nhìn cấu trúc với cách thực hiện mặt dưới

Cùng khám phá series ngữ pháp tiếng anh cơ bản của Tâm Nghiêm tại đây

*

Khẳng định

I

You

We

They

have sầu got

(I’ve got)

(You’ve sầu got)

(We’ve got

(They’ve got)

Phủ định

I

You

We

They

have not

(haven’t)

got

Khẳng định

She

He

It

has got

(She’s got)

(He’s got)

(It’s got)

Phủ định

She

He

It

has not

(hasn’t)

got

Câu hỏi

Have

I

you

we

they

got … ?

Câu trả lời

Yes,

No,

I

you

we

they

have

haven’t

Câu hỏi

Has

she

he

it

got … ?

Câu trả lời

Yes,

No,

she

he

it

has

hasn’t

Sử dụng:

Vật ssinh sống hữu:

She’s got three cars.

Bạn đang xem: Cách sử dụng have got và has got

Have you got a car?

We’ve sầu got three children.

He hasn’t got many friends.

Chứng bệnh:
I’ve got a bad cold.

Xem thêm: Bằng Tiếng Anh Trình Độ B - Bằng B Tiếng Anh Còn Giá Trị Không

Has he got a headache?

Mô tả:
He’s got brown hair, xanh eyes & a long nose
Crúc ý :

Chúng ta cũng áp dụng have mang lại vật ssinh sống hữu:

They have a big house.

Do you have a job?

I don’t have enough money.

Xem thêm: Danh Sách Nhân Vật Trong Thủy Thủ Mặt Trăng (Phim), Thủy Thủ Mặt Trăng (Phim)

Nhưng trong giờ anh Anh have got được sử dụng phổ viết hơn have mang đến vật dụng thiết lập.

Hãy thường xuyên đón gọi mọi bài học ngữ pháp tiếp theo sau của giờ đồng hồ anh Tâm Nghiêm nhé