Cách làm kem caramen ngon

     

Ngọt ngào ngậm chút đắng nhẹ, gợi cảm nhỏng vị của tình thân, đó đó là caramen