Cách làm friendship bracelet

  -  

Mình đã cố gắng làm rất cụ thể cách làm thế nào để chữ đan luôn luôn ở vị trí ở vị trí chính giữa của dòng vòng lại không trở nên lệch. đầy đủ người nỗ lực xem kĩ nha! Vì không tồn tại Mic thu nên những lúc nói vẫn đang còn tạp âm! mong muốn mọi người thông cảm đến mình!