Cách dùng giới từ in on at trong tiếng anh

  -  

Cách sử dụng in on at thường tạo các lầm lẫn cùng sự khó phát âm cho những người học tiếng Anh, nhất là những người dân mới ban đầu học tập về ngữ pháp tiếng Anh. Để nắm bắt biện pháp dùng 3 giới trường đoản cú này một giải pháp nhuần nhuyễn tốt nhất, sucmanhngoibut.com.vn vẫn xây dựng vào nội dung bài viết này một giải pháp kĩ càng độc nhất có thể. Mời bạn đọc xem thêm.

Bạn đang xem: Cách dùng giới từ in on at trong tiếng anh


In on at là gì?

Nghĩa của inTrong, làm việc, vì chưng lẻ
Nghĩa của onTrên, gần
Nghĩa của atTại, chính giữa, khi

Lúc áp dụng giờ đồng hồ Anh nói tới thời hạn cùng địa điểm, có tía trường đoản cú nhỏ thường xuyên xuất hiện: in, on cùng at. Những trường đoản cú thông dụng này được hotline là giới từ bỏ chỉ ra quan hệ thân nhị tự vào câu hoặc nhiều từ vào một câu. Một số giới tự khá dễ dàng nắm bắt đối với người học tập giờ Anh Khi nó gồm nghĩa trực quan lại như:


behind: phía sauover: trênunder: dướinext to: bên cạnh

Nhưng các giới từ nhị vần âm nhỏ dại này có lẽ tạo ra sự nhầm lẫn về ngữ nghĩa vào quy trình sử dụng. Dưới đấy là một vài ba luật lệ sẽ giúp chúng ta hiểu khi nào buộc phải sử dụng in, on và at vào một câu. Để miêu tả thời gian với vị trí, những giới từ vào, trên cùng đi tự chung mang lại rõ ràng.

*
*
*
*
*

Bài tập về phong thái sử dụng IN ON AT

Dạng 1: Điền in, on, at thứu tự vào những chổ trống phù hợp nhất 

Câu 1. ……. The morning/ afternoon/ evening.

Câu 2.……. January/ February/ March/ April/ May/ June/ July/ August/ September/ October/ November/ December.

Câu 3.……. Monday/ Tuesday/ Wednesday/ Thursday/ Friday/ Saturday/ Sunday.

Câu 4.……. Tet holiday.

Câu 5.……. Christmas.

Câu 6.……. 1990/1991/1992 (năm).

Câu 7.……. Monday afternoon.

Câu 8.……. The spring/ summer/ winter/ autumn.

Câu 9.……. The future.

Câu 10.……. Birthday tiệc ngọt.

Câu 11.……. Noon/ breakfast.

Câu 12.……. 20th November 2000.

Câu 13. ……. 15th October.

Đáp án

Câu 1. InCâu 7. On
Câu 2. InCâu 8. In
Câu 3. OnCâu 9. In
Câu 4. OnCâu 10. At
Câu 5. AtCâu 11. At
Câu 6. InCâu 12. On
Câu 13. On 

Dạng 2: Điền in, on, at theo thứ tự vào các chổ trống tương thích nhất

Câu 1. ……. the farm

Câu 2. ……. airport

Câu 3. ……. the hospital

Câu 4. ……. the air

Câu 5. ……. Australia/ London/ France (đất nước).

Câu 6. ……. HaNoi/ Ho Chi Minc city

Câu 7. ……. school

Câu 8. ……. the sink/ bath.

Câu 9. ……. Work

Câu 10. ……. the concert

Đáp án

Câu 1. InCâu 6. In
Câu 2. AtCâu 7. At
Câu 3. InCâu 8. In
Câu 4. OnCâu 9. At
Câu 5. InCâu 10. At

Dạng 3: Sử dụng in, on, at thích hợp điền vào câu mang lại trả chỉnh

Câu 1. I currently live _____ 210 Ly Tnhị To Street, District 10, Ho Chi Minh City.

√ Đáp án: At

Câu 2. Jane’s grandmother lives _____ a farm _____ Chicago & sometimes she goes there khổng lồ visit her.

√ Đáp án: On – in

Câu 3. Why did Luca move to lớn work _____ our company?

√ Đáp án: At

Câu 4. There are many excellent students _____ Harvard University. And that is also the desire of many students around the world.

√ Đáp án: At

Câu 5. There aren’t any good channels _____ TV right now so I think we should go khổng lồ the cinema.

√ Đáp án: On

Câu 6. My brother is married and lives _____ France so we rarely have sầu time to lớn meet each other.

√ Đáp án: In

Câu 7. Berry had a oto accident yesterday so you can now meet her _____ the hospital. Please tương tác Berry’s relatives in advance.

√ Đáp án: At

Câu 8. Open the page _____ 110 & follow the information it provides lớn answer the board questions.

√ Đáp án: On

Câu 9. Me và Jane are cooking khổng lồ prepare for Kate’s birthday tiệc nhỏ tonight and she is _____ the bathroom.

√ Đáp án: In

Câu 10. My sister was born _____ November 11, 2001 and she is only 1 year younger than me.

√ Đáp án: On

Câu 11. _____ the morning, my parents used to lớn cycle around the park near my trang chính. I sometimes go khổng lồ the gym with them & have breakfast together.

√ Đáp án: In

Câu 12. I was born _____ South Korea but when I was 10 I moved khổng lồ France và since then I have rarely visited my homeland.

Xem thêm: 5 Bài Văn Mẫu Thuyết Minh Cái Phích Nước, Văn Thuyết Minh, Top 8 Bài Thuyết Minh Về Cái Phích Nước Siêu Hay

√ Đáp án: In

Câu 13. Kris often has to lớn work overtime hours _____ night so his wife often brings late night food khổng lồ his office.

√ Đáp án: At

Câu 14. My trùm had a meeting with his partner _____ 3pm this afternoon, but I still can’t liên hệ hlặng until now.

√ Đáp án: At 

Câu 15. My sister’s wedding will be held _____ September 25 so our family has started preparing everything right now.

√ Đáp án: On

Câu 16. _____ my town area, there are many poor households and sometimes sponsors come lớn help, donate for example rice, instant noodles, …

√ Đáp án: In

Câu 17. Pay attention khổng lồ be _____ time tomorrow because we plan khổng lồ meet a great partner.

√ Đáp án: On

Câu 18. Kenny plans khổng lồ go khổng lồ the US to lớn study _____ February next year và I think maybe she will settle there for a long time.

√ Đáp án: In

Câu 19. There are a lot of watchmen protecting the celebrities _____ the concert so I can’t get my idol’s autograph.

√ Đáp án: At

Câu trăng tròn. There was a fallen tree lying horizontally _____ the road so traffic through the area was jammed for several hours.

√ Đáp án: On 

Câu 21. Look _____ the sky! Dawn is about khổng lồ appear. This is a beautiful and peaceful sight.

√ Đáp án: At

Câu 22. I dreamed of my lover _____ my dream and this made me feel really happy.

√ Đáp án: In

Câu 23. We need lớn implement the project as soon as possible because there are many competing brands emerging _____ the market.

√ Đáp án: In

Câu 24. _____ this year’s holiday, our family plans to lớn have a trip abroad lớn travel, and maybe Thailand, Singapore

√ Đáp án: On

Câu 26. Why don’t you have regular checkups _____ the hospital? I think it will be very necessary and help you take better care of yourself.

√ Đáp án: At

Câu 27. Jack is always the warmest, brave sầu, most sincere man _____ my mind. No matter how he is, I will still love him.

√ Đáp án: In 

Câu 28. Tonight I will be staying at Kate’s house khổng lồ help decorate the house _____ preparation for her mother’s birthday buổi tiệc ngọt.

√ Đáp án: In

Câu 29. Please prepare some cakes và candies _____ the reception desk.

√ Đáp án: On

Câu 30. I like khổng lồ play the piano _____ the evening because it is very quiet _____ the moment and I can easily enjoy the melody.

√ Đáp án: In – at 

Câu 31. There are lots of cartoons _____ TV tonight so our kids can watch them while we prepare dinner.

√ Đáp án: On

Dạng 4: Trắc nghiệm sử dụng in on at

Câu 1. My husband is very busy because he usually works from Monday khổng lồ Saturday và sometimes _____ Sundays.

A. In

B. on

C. at

Câu 2. This building is expected khổng lồ be built within 7 years and will start construction _____ September 22 next year.

A. On

B. in

C. at

Câu 3. I think everyone should write down their ideas on paper because it’s hard to hear people talking _____ the same time.

A. On

B. in

C. at

Câu 4. Every day after a tiring day, I would ride my bike around the lake lớn relax & sip some coffee _____ the lake.

A. In

B. on

C. at

Câu 5. I completed the report myself _____ about 5 hours and then sent an gmail lớn the leadership.

A. In

B. on

C. at

Câu 6. _____ 2003 Katy graduated with a bachelor’s degree from Harvard University and after about a year she was admitted to the Amazon company.

A. On

B.in

C. at

Câu 7. Pay attention khổng lồ the dress code & attendance _____ work. This will shape your accountability & discipline.

A. On

B. in

C. at

Câu 8. _____ weekends, I used to lớn play chess with my grandfather on the porch while my grandmother would prepare cake & tea.

A. In

B. on

C. at

Câu 9. My mother is 50 years old this year. She plans to lớn retire for 3 years lớn go _____ vacation with my dad.

A. On

B. in

C. at

Câu 10. I can’t see you _____ 7 o’cloông chồng because I have an urgent meeting right now.

A. In

B. on

C. at

Câu 11. I think this book is quite easy to understvà & has common words so I can read it _____ a day.

A. In

B. on

C. at

Câu 12. Because of the stormy weather, our flight to lớn France will be delayed for 3 hours. I am expected khổng lồ be there _____ October 11.

A. On

B. in

C. at

Câu 13. Please type all this data into lớn the file & sover it to Jachồng _____ 30 minutes because he is in urgent need of it.

A. On

B. in

C. at

Câu 14. Our company will have a tour in Vung Tau _____ September, so everyone should take advantage of finishing all tasks as soon as possible.

A. In

B. on

C. at

Câu 15. My younger sister excelled _____ the top 1 of the English speaking conchạy thử và was awarded a full scholarship khổng lồ study in the Netherlands.

A. In

B. on

C. at

Câu 16. Jane lives _____ that building and sometimes I visit her house sometimes.

A. On

B. in

C. at

Câu 17. I have sầu a dinner meeting with my girlfrikết thúc _____ 7pm tonight so if you have any questions please contact me after 9pm.

A. In

B. on

C. at

Câu 18. I just moved into lớn London, so there is a lot to vì và decorate. I have sầu hung a picture which bought at auction _____ the wall.

A. On

B. in

C. at

Câu 19. Present these foods _____ the living room và add a bit of flowers or champagne.

A. On

B. in

C. at

Câu 20. There were two alarm clocks that rang _____ the same time so my whole family was awake.

A. In

B. on

C. at

Câu 21. Amit is too short to reach the book _____ the shelf over there. I think he should have the staff help hlặng.

A. On

B. in

C. at

Câu 22. You’ve been drinking too much alcohol tonight so you shouldn’t drive _____ night. Because I’m không tính phí now, I’ll drive sầu you home page first.

A. In

B. on

C. at

Câu 23. We can buy some milk & flour khổng lồ make cakes _____ the supermarket, which is about 3 km away.

A. On

B. in

C. at

Câu 24. After a full meal, the cat will lie down _____ the sofa & enjoy a restful sleep.

A. On

B. in

C. at

Câu 25. We have sầu a proposal contract with the partner _____ the moment so you prepare some documents & follow me to lớn meet them.

Xem thêm: Giải Thích Về Nhất Nghệ Tinh Nhất Thân Vinh Là Gì ? Nhất Nghệ Tinh, Nhất Thân Vinh

A. In

B. on

C. at

Hy vọng cùng với bài xích hướng dẫn cụ thể về bí quyết sử dụng in on at sinh hoạt trên vẫn khiến cho bạn giành được những kỹ năng cơ bản duy nhất về 3 giới tự phổ cập này. cũng có thể phần giới trường đoản cú vào giờ đồng hồ anh khá đa dạng và phong phú với phức hợp, tuy nhiên nếu như khách hàng buộc phải khám phá kĩ lưỡng hơn thì những bài xích ở tầm mức độ cơ bạn dạng như vậy này yêu cầu gắng thật chắc. Chúc các bạn học tập xuất sắc, nhớ là để lại bình luận bên dưới nội dung bài viết nhằm sucmanhngoibut.com.vn khiến cho bạn nhé.