Cách dùng continue

     

continue to V/Ving

We continued drinking until after midnight. We continued to lớn drink until after midnight. Are there any differences in meaning between the two sentences?
Bạn đang xem: Cách dùng continue

http://tratu.soha.vn/dict/en_vn/Continue itienganh.org
*

Verb + ing tốt To + verb ? – Các đụng trường đoản cú theo sau là Gerund cùng Infinitive sầu -...

Trong giờ đồng hồ Anh, nếu bạn có nhu cầu thêm một hễ từ bỏ theo sau đó 1 hành vi không giống, chúng ta buộc phải sửa dụng Động danh tự - Gerund (Động tự + đuôi ING) hoặc Động từ bỏ nguyên thể - Infinitive (To + verb). Đây là giải pháp d


https://books.google.com.vn/books?id=m5fqCAAAQBAJ&pg=PA95&lpg=PA95&dq=continue+ving&source=bl&ots=OpsnqjSrZz&sig=ACfU3U0LA7fLkS1qEeMq-kKQ1mi6g4Ysgg&hl=vi&sa=X&ved=2ahUKEwjnyKum4JvqAhWSad4KHatcBy8Q6AEwDHoECCAQAQhttps://thegrammarexchange.infopop.cc/topic/continue-to-continue-inghttps://books.google.com.vn/books?id=iz4HQmlj6v8C&pg=PA115&lpg=PA115&dq=continue+ving&source=bl&ots=hBWRov3-GD&sig=ACfU3U0AvhmJ14s3mgsp9fFroCj8jsGcrQ&hl=vi&sa=X&ved=2ahUKEwjnyKum4JvqAhWSad4KHatcBy8Q6AEwDnoECBcQAQhttps://books.google.com.vn/books?id=t-yVDwAAQBAJ&pg=PA247&lpg=PA247&dq=continue+ving&source=bl&ots=95yFgr0VZ9&sig=ACfU3U0xzgAj9GHbea4CugOvEvmJDWls_g&hl=vi&sa=X&ved=2ahUKEwjnyKum4JvqAhWSad4KHatcBy8Q6AEwD3oECBoQAQhttps://books.google.com.vn/books?id=8ZmVLHLm7yQC&pg=PA337&lpg=PA337&dq=continue+ving&source=bl&ots=3dd4AISu0h&sig=ACfU3U0ulhbnCxUGpMitJ0BM7Gem01KTlQ&hl=vi&sa=X&ved=2ahUKEwjnyKum4JvqAhWSad4KHatcBy8Q6AEwEHoECBkQAQhttps://books.google.com.vn/books?id=Wi8TDgAAQBAJ&pg=PA121&lpg=PA121&dq=continue+ving&source=bl&ots=9zaTNIQrGX&sig=ACfU3U1qTnNPlA0F0nKim-WKuxXM71oibg&hl=vi&sa=X&ved=2ahUKEwjnyKum4JvqAhWSad4KHatcBy8Q6AEwEXoECBgQAQhttps://www.grammaring.com/to-infinitive-or-gerund-begin-start-continue-cease-dread-intend-lovehttps://books.google.com.vn/books?id=-ujnRpdsvFkC&pg=PA223&lpg=PA223&dq=continue+ving&source=bl&ots=FhhsxPbuEe&sig=ACfU3U1peEJNBU8EDseQTAqeGD_3i6YQtQ&hl=vi&sa=X&ved=2ahUKEwjnyKum4JvqAhWSad4KHatcBy8Q6AEwE3oECBsQAQhttps://books.google.com.vn/books?id=noCHVvu0P8oC&pg=PA217&lpg=PA217&dq=continue+ving&source=bl&ots=IEpgWSugtY&sig=ACfU3U0YkP25FceLwuKQrQ4vToBlBWrl_Q&hl=vi&sa=X&ved=2ahUKEwjnyKum4JvqAhWSad4KHatcBy8Q6AEwFHoECB4QAQhttps://books.google.com.vn/books?id=yHWfkv0od0sC&pg=PT124&lpg=PT124&dq=continue+ving&source=bl&ots=TerHa6dXG1&sig=ACfU3U2s23r_QEkO1du74WgXyASLTnlY8Q&hl=vi&sa=X&ved=2ahUKEwjnyKum4JvqAhWSad4KHatcBy8Q6AEwFXoECB8QAQ
*
tienganhmoitức thì.com

V-ing: Danh đụng trường đoản cú (Gerund)

Chúng ta buộc phải sử dụng Danh Động Từ (V-ing) trong số những ngôi trường phù hợp nào? Hãy thuộc tò mò vào bài học kinh nghiệm này nhé!
Xem thêm: Sau Cái Chết Của Dế Choắt Dế Mèn Đã Có Những Ngày Tháng Phiêu Lưu Đầy Mạo Hiểm

*
sites.google.com
*

INFINITIVE or GERUND - English class

English class offers English lessons khổng lồ help you practice your English grammar, vocabulary, reading, writing and verbal skills.


https://edu2Đánh Giá.com/reviews/quy-tac-phan-biet-cach-dung-danh-dong-tu-gerund-v-ing-va-dong-tu-nguyen-mau-8541.htmlhttps://vndoc.com/101-cau-truc-dong-tu-to-v-va-ving-thuong-gap/downloadhttps://hinative sầu.com/en-US/questions/15419576
*
hoidap247.com


Xem thêm: Kinh Nghiệm Học Tốt Vật Lý 10 Hiệu Quả Cao, Vật Lí Lớp 10

uimae (ad ultimatel (AIERES1Go on Vingtiếp tụccontinue + to V"https://sucmanhngoibut.com.vn/cach-dung-continue/imager_4_370481_700.jpgLet"https://sucmanhngoibut.com.vn/cach-dung-continue/imager_4_370481_700.jpgs go...

uimae (ad ultimatel (AIERES1Go on Vingtiếp tụccontinue + to lớn V"https://sucmanhngoibut.com.vn/cach-dung-continue/imager_4_370481_700.jpgLet"https://sucmanhngoibut.com.vn/cach-dung-continue/imager_4_370481_700.jpgs go to2 be excited about+ Ving ould lượt thích + to lớn V/ be eager+khổng lồ V look forward to + V


‘Continue doing’ vs. ‘continue khổng lồ do’ in English

Apparently, there"https://sucmanhngoibut.com.vn/cach-dung-continue/imager_4_370481_700.jpgs a popular belief aao ước English teachers in Đài Loan Trung Quốc that "https://sucmanhngoibut.com.vn/cach-dung-continue/imager_4_370481_700.jpgcontinue khổng lồ do"https://sucmanhngoibut.com.vn/cach-dung-continue/imager_4_370481_700.jpg và "https://sucmanhngoibut.com.vn/cach-dung-continue/imager_4_370481_700.jpgcontinue doing"https://sucmanhngoibut.com.vn/cach-dung-continue/imager_4_370481_700.jpg mean two different things. According to lớn them, "https://sucmanhngoibut.com.vn/cach-dung-continue/imager_4_370481_700.jpgcontinue to do"https://sucmanhngoibut.com.vn/cach-dung-continue/imager_4_370481_700.jpg means "https://sucmanhngoibut.com.vn/cach-dung-continue/imager_4_370481_700.jpgstart doing


Chuyên mục: Cách làm