Cách dùng be used to

  -  

Trong ngữ pháp giờ Anh, “be used to”, “used to” và “get used to” mặc dù hầu hết là kết cấu nhằm diễn tả thói quen, tuy vậy trên bên trên thực tiễn bọn chúng được áp dụng trong những ngôi trường phù hợp khác nhau cùng với ý nghĩa khác biệt. Để giúp đỡ bạn vậy kiên cố kiến thức và kỹ năng về các cấu trúc này và tránh lầm lẫn Khi làm bài bác tập, Topica Native sầu xin share với các bạn cụ thể độc nhất vô nhị, chính xác duy nhất về cách cần sử dụng và phương pháp sáng tỏ 3 cấu trúc bên trên. Mời bạn quan sát và theo dõi ngay dưới đây!

Download Now: Trọn cỗ Ebook ngữ pháp dành cho tất cả những người mới bắt đầu

Các ngữ pháp giờ đồng hồ anh tổng đúng theo yêu cầu nhớ

Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh: aither… or với Neither…nor


Mục Lục

1. Kiến thức ngữ pháp: be used to lớn, used khổng lồ và get used to1.1 Cấu trúc Be used to (Đã quen với)1.2. Cấu trúc Used to (Đã từng, từng)1.3 Cấu trúc Get used to (Dần thân quen với)2. bài tập ngữ pháp: be used khổng lồ, used khổng lồ cùng get used to

1. Kiến thức ngữ pháp: be used to, used lớn và get used to

1.1 Cấu trúc Be used khổng lồ (Đã quen với)

1.1.1. Cách dùng: 

Diễn tả việc nào đó chúng ta đang quen làm cho, sẽ có tác dụng tương đối nhiều lần do vậy nó không hề lạ lẫm tuyệt trở ngại gì với bạn nữa.

Bạn đang xem: Cách dùng be used to

1.1.2. Cấu trúc:

S + be(not) used to + Ving/ N

1.1.3. Ví dụ

He’s used to swimming every morning (Anh ấy vẫn quen với Việc đi bơi lội từng sáng)

I am not used to lớn using the new computer (Tôi chưa quen với việc sử dụng laptop mới) 

1.2. Cấu trúc Used lớn (Đã từng, từng)

1.2.1 Cách dùng: 

Diễn tả một kiến thức hoặc một chứng trạng trong thừa khđọng tuy vậy đến giờ đồng hồ không thể nữa. Cấu trúc này chỉ được sử dụng ngơi nghỉ thì QUÁ KHỨ ĐƠN

*

1.2.2 Cấu trúc:

Khẳng định: S + used to + V

Phủ định: S + didn’t use lớn …

Nghi vấn: Did + S + use to…?

1.2.3 Ví dụ

When I was young, I used to play golf twice a week. (lúc tôi còn tphải chăng, tôi hay tennis hai lần một tuần)

I used to drink a lot. (Trước đây, tôi thường xuyên uống rượu khôn xiết nhiều)

I used to lớn like TF- Boys but now I don’t. (Tôi đã từng có lần đam mê nhóm TF- Boys dẫu vậy bây chừ thì không)

Did you use to work in the office very late at night?

(Quý Khách gồm thường tốt làm việc trong văn chống rất trễ vào buổi tối không?)

1.3 Cấu trúc Get used lớn (Dần quen với)

1.3.1 Cách dùng:

Diễn tả một vụ việc mà nhiều người đang dần dần quen thuộc cùng với nó.

1.3.2 Cấu trúc:

S + get used to + V-ing/N

1.3.3 Ví dụ

She got used to lớn getting up early in the morning (Cô ấy đã dần quen ngủ dậy sớm vào buổi sáng)

I got used khổng lồ Korean food (Tôi đã dần dần quen thuộc với đồ ăn Hàn Quốc)

They have always lived in the countryside but now they’re beginning khổng lồ get used lớn living in the đô thị (Họ luôn luôn sinh sống ở miền quê tuy nhiên bây giờ bọn họ sẽ bước đầu thân quen với Việc sống sống thành phố)

*

2. Bài tập ngữ pháp: be used lớn, used to với get used to

Exercise 1: Use “used to”, “used to” or “get used to” khổng lồ finish the sentences

Korean drivers find it difficult lớn _______________________ (drive) on the left when they visit Britain. I _______________________ (go) khổng lồ school over there, but now it’s a factory. I’ve only been at this thành phố a few weeks. I _______________________ (still not) how they bởi things around here. When I first moved here, I _______________________ (live) in a house. I had always lived in a fat. Working till 9pm isn’t a problem. I _______________________ (finish) late. I did it in my last job too. I can’t believe sầu they’re going khổng lồ build a factory just two miles from our house! I will _______________________ (never) all that noise! What a nightmare. My father _______________________ (smoke) twelve cigars a day – now he doesn’t smoke at all! Whenever my friends went lớn discos, I _______________________ (never go) with them, but now I enjoy it. I _______________________ (drive) as I have sầu had my driving licence almost a month now. When Max went khổng lồ live in nhật bản, he _______________________ (live) there very quickly. He’s a open minded person.

Answers:

Question 1: get used to driving.

Question 2: used to lớn go.

Question 3: am still not used to lớn.

Question 4: used to lớn live sầu.

Question 5: am used lớn finishing.

Question 6: never get used khổng lồ.

Question 7: used khổng lồ smoke.

Question 8: never used to go.

Question 9: am used to driving.

Xem thêm: Top 6 Cửa Hàng Họa Phẩm Tphcm, Top 11 Shop Bán Họa Cụ Tốt Nhất Tại Tp

Question 10: got used to lớn living.

Exercise 2: Choose the best answer

1. I am………….milk every day.

used lớn drinkused to lớn drinkinguse to lớn drink

2. She has………….in a small village.

got used toget used togot used

3. When I was young, I didn’t……………ice cream but now I eat a lot.

use to lớn eatinguse to lớn eatused to lớn eat

4. You must…………….English for long hours.

used lớn learningused learnuse khổng lồ learn

5. I have……………….English every day.

use to lớn learnused khổng lồ learningused learning

6. I am……………..for myself.

used to lớn cookused lớn cookinguse to lớn cook

7. Her son is…………television for five sầu hours a day.

used lớn watchused to lớn watchingused watch

8. I……………….a big strawberry cake a day but I stopped two years ago.

used to eatused lớn eatingused eat

9. I am…………..a cup of coffee in the morning.

used drinkuse drinkingused khổng lồ drinking

10. Peter……………a bike, now he has a car.

Xem thêm: Xóm Gà Gia Định Xưa Lừng Lẫy Chùa Chiền Và, Xóm Gà Tan Giấc

used lớn havingused to haveused having

Download Trọn bộ Ebook ngữ pháp dành riêng cho những người mới bắt đầu

Answers:

used lớn drinkinggot used to lớn livinguse to lớn eatget used to learninggot used to learningused to lớn cookingused khổng lồ watchingused khổng lồ eatused lớn drinkingused khổng lồ have

Exercise 3: Choose the best answer

Astronauts_____ in their spaceship, but now they often work outside. were used to lớn stay B. used lớn stay were staying D. had used to stay In the past, people _____ that the earth is round. were not used lớn believe sầu B. used lớn believing would not use lớn believe D. did not use to lớn believe Tuberculosis_____ incurable before. use to be thought B. used lớn be thought used khổng lồ think D. use to think Formerly babies_____ of whooping cough. have died B. used to die C. would die D. both B và C These girls are used_____ in the field. to work B. used khổng lồ lie C. would like D. lớn working Newton_____ scientific books when a boy. used khổng lồ read B. has read C. had read D. had been reading Sorry! I am not _____ fast. used to lớn drive B. used to driving C. use lớn drive D. use khổng lồ driving Ron used to work in a small restaurant. He_____ doesn’t any more B. still does is now D. had never done anything else I _____ in Đài Loan Trung Quốc. I’ve lived here all my life. am used to lớn living B. used to lớn living use lớn live D. am used khổng lồ live sầu Jane_____ for the telephone company, but now she has a job at the post office. used lớn working B. used khổng lồ work is used to working D. am used khổng lồ work This work doesn’t bother me. I _____ hard. I’ve worked hard all my life. used to lớn working B. used khổng lồ work am used lớn working D. am used to work Jane_____ a moustabít, but he doesn’t any more. He shaved it off because his girlfriover didn’t lượt thích it. used khổng lồ having B. is used to lớn having was used to having D. used khổng lồ have When I was a child, I _____ anyone 50 was old. used to think B. was used khổng lồ thinking used lớn thinking D. was used khổng lồ think

Answers: 

1. B

9. A

2. D

10. B

3. B

11. C

4. D

12. D

5. C

13. A

6. A

7. B

8. A

Nếu thấy bài viết này xuất xắc, hãy lượt thích cùng cốt truyện mang lại đồng đội để cỗ vũ lực lượng cải cách và phát triển của TOPICA Native sầu nhé.

Hầu không còn những chủ thể ở tại mức trung bình tương đối trnghỉ ngơi lên đầy đủ đòi hỏi kĩ năng giao tiếp tiếng Anh lúc đi xin Việc. Vậy đề nghị, hãy cố gắng học tập tiếng Anh tiếp xúc ngay lập tức tự bây giờ. Luyện tiếng Anh giao tiếp cùng Thầy Tây giới hạn max thời gian tức thì trên đây