CÁCH DÙNG AT IN ON

  -  

Giới trường đoản cú IN ON AT được áp dụng cực kỳ phổ cập trong anh văn giao tiếp cùng vnạp năng lượng phạm tiếng anh với tạo không ít lầm lẫn cho người thực hiện. 


Trong bài viết này họ thuộc tìm kiếm hiểu cụ thể biện pháp cần sử dụng "IN, ON, AT" để chúng ta không hề hoảng loạn Lúc sử dụng các giới từ này.

Bạn đang xem: Cách dùng at in on

*
bí quyết dùng giới từ bỏ IN ON AT vào giờ anh

1. Cách dùng giới từ bỏ IN, ON, AT nhằm chỉ thời gian

Sử dụng "In": vào … (khoảng thời gian dài)

- Ta đặt "in" trước những trường đoản cú chỉ thời hạn nhiều năm như: năm, tháng, tuần, mùa, …

in 1993 (vào thời điểm năm 1983)in 1980s (vào trong năm của thập niên 80)in February (trong thời điểm tháng hai)in this week (vào tuần này)in Summer (vào mùa hè)

Sử dụng "On": vào … (ngày trong tuần)

- Ta đặt "on" trước đầy đủ từ bỏ chỉ đều ngày vào tuần, hoặc một lúc làm sao đó.

on Sunday (vào ngày Chủ nhật)on Monday (vào trong ngày máy bảy)on this occasion (nhân thời cơ này)on this opportunity (nhân thời cơ này)

Sử dụng "At" : vào thời gian … (tiếng, khohình họa khắc)

- Ta đặt "at" trước trường đoản cú chỉ mốc thời gian hết sức nđính rõ ràng nhỏng giờ giấc trong thời gian ngày.

at 2 o’cloông chồng (vào thời gian 2 giờ)at that moment (vào thời gian đó)at that time (vào tầm đó)at dawn (bình minh)at present (hiện tại)

2. Cách cần sử dụng giới trường đoản cú IN, ON, AT nhằm chỉ địa điểm chốn

Sử dụng "in": sống … (vào một chỗ nào đó)

- Ta đặt "in" trước trường đoản cú chỉ Quanh Vùng địa lý to lớn, hoặc tự chỉ vị trí sơ sinh, sống trong tâm một cái gì đó.

in the bed (ở trên giường)in a box (ngơi nghỉ vào một cái hộp)in this house (nghỉ ngơi vào ngôi nhà này)in the street (sinh hoạt trên tuyến đường phố)in Thủ đô New York (làm việc New York)in Vietnam (nghỉ ngơi Việt Nam)in Asia (nghỉ ngơi châu Á)

Sử dụng "on": sinh hoạt … (trên mặt một chiếc gì đó)

- Ta đặt "on" trước trường đoản cú chỉ dụng cụ nhằm chỉ địa chỉ tiếp xúc cùng bề mặt phẳng của đồ vật đó.

on this table (làm việc trên cái bàn này)on this surface (làm việc cùng bề mặt phẳng này)on this box (ở trên dòng vỏ hộp này)

Sử dụng "at": làm việc … (chỗ nào đó không vậy thể)

- Ta đặt "at" trước từ bỏ chỉ xứ sở để chỉ địa chỉ một giải pháp phổ biến bình thường.

at school (ngơi nghỉ trường)at the office (ở vnạp năng lượng phòng)at trang chính (ở nhà)at work (sinh sống khu vực có tác dụng việc)

3. bài tập áp dụng IN ON AT

Bài tập 1: Hoàn thành các câu sau với in, on, at.

Xem thêm: Top 20 Truyện Cổ Tích Nước Ngoài, Truyện Cổ Tích Thế Giới Hay Nhất

1. Mary wants to live sầu and work.........Thủ đô New York.2. My mother is working.........the farm.3. I am standing.........the crossroad. I don’t know whether khổng lồ turn left, turn right or go straight on.4. .........university, he was an excellent student.5. My grandparents live sầu.........456 Mountain Street.........Australia.6. There is a funny cartoon.........TV now.7. At present, I am.........home while my friends are.........school.8. Everyone, open your book.........page 123 & we start the lesson.

các bài luyện tập 2: Hoàn thành các câu sau với in, on, at.

This is Jenny’s room. It is very nice và clean. She often spends a lot of time (1).........her bedroom but now she is not (2).........trang chính. (3).........this room, she puts her bed (4).........the left, the sofa (5).........the right and the yellow carpet (6).........the center. She studies (7).........her table, between the bed & the sofa. (8).........this table, there is a máy tính xách tay and a phone. She stores her study materials (9).........the máy vi tính but she also uses it khổng lồ watch films and listen to music. (10).........the wall, she hangs a cloông xã, a picture & a shelf. It looks so great!

các bài luyện tập 3: Hoàn thành các câu sau với giới tự in, on, at.

1. I was born June 16th. I was born.........1949. I am a . I work.........a big hospital. I go to work.........5:00 a.m. 

2. Hi, I am an . I go khổng lồ work.........the morning. I start work 11:00 a.m. I was born.........April 10th. 

3. Howdy! I was born.........July 2nd, 1978. I am a . I work.........the farm everyday. I milk the cows.........the morning. I milk the cows.........6:00 a.m.

4. Hey, I am a . I was born.........August 1st. I was born.........1991. I go khổng lồ practice.........7:00 a.m.

Xem thêm: Top List Những Truyện Ngôn Tình Nên Đọc !, List Ngôn Tình Chọn Lọc Hay Nhất

5. I was born.........1992. I go to work.........night. I go khổng lồ work 10:00 p.m. I work at night because I like to take pictures of the stars. I am a 

Đáp án:

bài tập 1:

1. in 2. on 3. at 4. At. 5. at - in 6. on 7. at - in 8. on

bài tập 2:

1. in 2. at 3. In 4. on 5. on 6. in 7. at 8. on 9. in 10. on

Bài tập 3:

1. in - in - at 2. in - on 3. on - on - in - at 4. on - in - at 5. in - at

Hy vọng cùng với phần khuyên bảo cụ thể biện pháp cần sử dụng In On At sinh hoạt bên trên các bạn đã nắm rõ cách dùng 3 giới tự thịnh hành này, chúc chúng ta học tập giỏi giờ anh.