Chào Mừng Bạn Đến Với Teamobi

  -  
*

Đại Giavừa cài Thành công tài khoản Nin-Ja Mã Sô: 10.035 với cái giá 80.000vnđ, Đại Giavừa cài Thành công tài khoản Ninja Mã Sô: 10.719 với giá 200.000vnđ, Đại Giavừa cài đặt Thành công thông tin tài khoản Nin-Ja Mã Sô: 5.331 với cái giá 300.000vnđ, Đại Giavừa cài đặt Thành công thông tin tài khoản Nin-Ja Mã Sô: 10.147 với mức giá 140.000vnđ, Đại Giavừa cài đặt Thành công thông tin tài khoản Ninja Mã Sô: 4.831 với mức giá 300.000vnđ, Đại Giavừa download Thành công tài khoản Ninja Mã Sô: 5.096 với mức giá 150.000vnđ, Đại Giavừa thiết lập Thành công tài khoản Nin-Ja Mã Sô: 10.490 với cái giá 2.000.000vnđ, Đại Giavừa cài đặt Thành công thông tin tài khoản Ninja Mã Sô: 10.487 với cái giá 700.000vnđ, Đại Giavừa mua Thành công tài khoản Nin-Ja Mã Sô: 10.483 với cái giá 1.000.000vnđ, Đại Giavừa thiết lập Thành công tài khoản Ninja Mã Sô: 10.683 với cái giá 150.000vnđ, Đại Giavừa thiết lập Thành công thông tin tài khoản Nin-Ja Mã Sô: 10.735 với cái giá 1.500.000vnđ, Tuấn Trầnvừa thiết lập Thành công tài khoản Nin-Ja Mã Sô: 4.382 với cái giá 400.000vnđ, Đại Giavừa cài Thành công tài khoản Nin-Ja Mã Sô: 10.465 với mức giá 300.000vnđ, Tuấn Trầnvừa cài đặt Thành công thông tin tài khoản Nin-Ja Mã Sô: 10.580 với giá 150.000vnđ, Tuấn Trầnvừa thiết lập Thành công thông tin tài khoản Ninja Mã Sô: 5.578 với giá 200.000vnđ,

• Chuyển Sim Đăng KýLấy mã số đưa syên.+Dùng syên ĐK soạn: GO SIMCU TK MK gửi 6020

Chuyển syên ĐK.+Sau lúc gửi sms lấy mã số đưa syên ổn khối hệ thống vẫn gửi về sms hướng dẫn chuyển syên ổn,ta sẽ tuân theo hướng dẫn.+Dùng sim Đăng ký kết bắt đầu soạn:GO SIMMOI TK XXXX gửi 6020+Trong số đó XXXX là mã PIN gồn 4 số nhưng hệ thống gửi về.+Mã XXXX tất cả thời hạn sử dụng trong hai ngày, sau 2 ngày mã không có tính năng.+Phải sử dụng đúng slặng ĐK mới đem đk mã số đưa sim.+SIMCU SIMMOI là chữ k buộc phải sđt những p nhầm...^_^ • Lấy Lại Mật Khẩu, Mã Rương+Để đem lại MBV (Mã Rương) Ninja ta cần sử dụng syên ổn đăng ký soạn:GO MR TK gửi 6020+Hệ thống đã trả về cho mình MBV của 4 Sever.+Để rước lại MKR (Mã Rương) Avatar ta cần sử dụng syên ĐK soạn:GO MKR TK gửi 6020+Hệ thống vẫn trả về cho chính mình MKR của 2 Sứ đọng Xsinh sống.+Để mang lại MRN (Mã Rương Nhà) ta cần sử dụng syên ổn đăng ký soạn:GO MKN TK gửi 6020+Hệ thống đang trả về cho chính mình MKN của 2 Sứ Xsinh sống.+Để rước lại MK Niông chồng TeaMobi ta cần sử dụng syên ổn ĐK soạn:GO LAYMK TK gửi 6020+Hệ thống vẫn trả về cho bạn MK mới.