Cách Đánh Chu Thương 3Q

  -  

Chu Bất Nghi

Chu Bất Nghi, trường đoản cú Nguyên Trực, kỳ tài thảng hoặc có, lý tưởng sáng suốt, năm 17 tuổi sẽ viết bốn bài văn luận, từng ra kế góp Tào túa công thành thuận lợi

Kỹ Năng :

Tử Thượng

Tư Mã Chiêu, tự vẫn Thượng, con trai thứ của bốn Mã Ý cùng Xuân Hoa. Quyền thần Tào Ngụy, tín đồ đặt nền móng mang lại nhà Tây Tấn. Tham gia chinh phạt từ thời trẻ, nắm rõ binh pháp, lập các chiến công. Con trai Tư Mã Viêm trong tương lai xưng đế, truy vấn phong tứ Mã Chiêu làm Tấn Văn Đế.Bạn đang xem: lối chơi chu yêu đương 3q

Kỹ Năng :
*

Vương Dị

Vương Dị, vợ của vật dụng Sử Ích Châu Triệu Ngang, chị em của Triệu Anh, Triệu Nguyệt. Từng giúp ông xã ngăn địch, lập nhiều công lao, góp nhiều kế sách, một lòng trung thành với chủ không tiếc bản thân.

Bạn đang xem: Cách đánh chu thương 3q

Kỹ Năng :

Quản Lộ

Quản Lộ - trường đoản cú Công Minh là thuật sĩ thần túng bấn của Tào Ngụy. Tiếp liền Chu Dịch, giỏi bói toán xem tướng mạo phong thủy.

Kỹ Năng :

Đổng Uyên

Đổng Uyên, từ Hùng Phó, danh gia võ thuật, Bồng Lai yêu mến Thần Tán Nhân. Đồ đệ là Bắc Địa Thương vương Trương Tú, Tây Xuyên Thương vương vãi Trương Nhiệm, cuối đời dấn Triệu Vân làm đệ tử cuối cùng, truyền thụ võ học cả đời

Kỹ Năng :

Thủy Kính

Thủy Kính, tên thật là tư Mã Huy, danh sĩ thời Đông Hán, thông suốt đạo học, binh pháp. Học tập cao phát âm rộng, tài cán rộng người, được người đời xem trọng.

Kỹ Năng :

Gia cát Quả

Gia cat Quả, con gái của Gia mèo Lượng, tư chất thông minh, thông tỏ đạo pháp. Tu luyện trên Thừa yên Quan, trong tương lai thành tiên, sự tích chỉ được ghi chép vào sách "Thần Tiên Thông Giám".

Xem thêm: Khoảng Cách Từ Sài Gòn Đến Nha Trang Bao Nhiêu Km, Chỉ Đường Từ Sài Gòn Đến Nha Trang Nhanh Nhất

Kỹ Năng :

Mã Vân Lộc

Kỹ Năng :

Tôn Cơ

Tôn Cơ, đàn bà nhi của Tôn Sách, thê tử của Lục Tốn, mẫu mã thân của Lục Kháng. Nữ tính lương thiện, siêu giỏi bầy Không

Kỹ Năng :

Chu Cơ

Chu Cơ, thương hiệu thật Chu Triệt, đàn bà của du lãm và tè Kiều. Sau gả đến Tôn Đăng biến thái tử phi, gọi là Chu Phi. Chu Cơ văn võ song toàn, lương thiện yêu dân.

Kỹ Năng :

Lục Kháng

Lục Kháng, thương hiệu tự là Ấu Tiết, nhỏ Thừa tướng tá Lục Tốn của Đông Ngô. Kế thừa tước vị của cha, biến hóa trụ cột triều đình, được gọi là danh tướng sau cùng của Đông Ngô.

Kỹ Năng :

Chu Hoàn

Chu Hoàn, trường đoản cú Hưu Mục, quan làm mang đến chức tướng quân, được phong làm Gia Hưng Hầu. Xử lý ôn dịch, tỉnh bình định sơn tặc, giúp Lục Tốn vượt mặt Tào Hưu, lập các chiến công.

Xem thêm: Cách Xác Định Electron Độc Thân Trong Nguyên Tố S (Z = 16) Là:

Kỹ Năng :

Đổng Bạch

Đổng Bạch, cháu gái Đổng Trác, vô cùng được sủng ái, không tới tuổi cập kê đã có phong làm Vị Dương Quân, ngồi xe cộ ngựa, quan liêu viên đi theo

Kỹ Năng :

Nam Hoa

Kỹ Năng :

Mộc Lộc Vương

Mộc Lộc vương – bát Nạp Động công ty là minh hữu của mạnh dạn Hoạch. Sở trường điều khiển và tinh chỉnh thú vật, thông thường có hổ báo sài lang rắng độc đi theo

Kỹ Năng :

Lư Thực

Lư Thực, thương hiệu tự là Tử Can, fan Trác Quận, là nhà chính trị, nhà quân sự, công ty giáo dục, nhà phân tích nổi danh cuối đời Đông Hán.