Cách chuyển đổi giữa các hệ đếm

  -  
BINARY (thập phân thanh lịch nhị phân) 2. DECIMAL > HEX (thập phân sang trọng hex) 3. HEX > BINA..." name="twitter:description"/>Chuyển đổi thân các hệ cơ số


Bạn đang xem: Cách chuyển đổi giữa các hệ đếm

*Xem thêm: Giải Bài Tập Sgk Khoa Học 4 Bài 37: Tại Sao Có Gió Khoa Học Lớp 4 : Bài 37

1. DECIMAL > BINARY (thập phân sang trọng nhị phân)2. DECIMAL > HEX (thập phân thanh lịch hex)3. HEX > BINARY (hex sang trọng nhị phân)4. BINARY > HEX (nhị phân quý phái hex)5. BINARY > DECIMAL(nhị phân lịch sự thập phân)6. HEX > DECIMAL (hex lịch sự thập phân)Điều trước tiên ở trong tấm biển này:0000 | 0 | 00001 | 1 | 10010 | 2 | 20011 | 3 | 30100 | 4 | 40101 | 5 | 50110 | 6 | 60111 | 7 | 71000 | 8 | 81001 | 9 | 91010 | A | 101011 | B | 111100 | C | 121101 | D | 131110 | E | 141111 | F | 151. DECIMAL > BINARY (Chuyển từ bỏ thập phân sang nhị phân)
Lấy số 3295 (vào hệ thập phân) có tác dụng ví dụ:3295 chia 2 = 1647.5 > Dư 11647 chia 2 = 823.5 > Dư 1823 phân chia 2 = 411.5 > Dư 1411 phân tách 2 = 205.5 > Dư 1205 phân chia 2 = 102.5 > Dư 1102 phân tách 2 = 51 > Dư 051 chia 2 = 25.5 > Dư 125 phân tách 2 = 12.5 > Dư 112 chia 2 = 6 > Dư 06 phân chia 2 = 3 > Dư 03 chia 2 = 1.5 > Dư 11 phân chia 2 = 0.5 > Dư 1Sắp xếp những số dư tự dưới lên ở trên các pác đang được:3295 (demical) = 110011011111 (binary)=> trước hết phân chia số phải biến đổi mang đến 2 cùng lấy số dư, kế tiếp cứ tiếp tục lấy công dụng của phép chia trên chia tiếp đến 2 (không kèm số dư) cho đến Lúc hiệu quả bởi zero.2. DECIMAL > HEX (Chuyển tự thập phân sang trọng hex)Tiếp tục sử dụng số 3295 làm cho ví dụ, như bên trên ta tất cả 3295 (demical) = 110011011111 (binary). Chia 110011011111 làm cho từng chuỗi tất cả 4 số, kết hợp với bảng làm việc bên trên ta sẽ được:110011011111 > 1100 1101 1111 > C D F3295 (decimal) = 110011011111 (binary) = CDF (hex)3. HEX > BINARY (Chuyển trường đoản cú hex sang nhị phân)Lấy chuỗi DEAD làm cho ví dụ. Sử dụng bảng trên ta đang có:D = 1101E = 1110A = 1010D = 1101DEAD (hex) = 1101 1110 1010 1101 (binary)4. BINARY > HEX (Chuyển từ bỏ nhị phân sang trọng hex)Lấy số 1010110111101111 có tác dụng ví dụ, tạo thành những chuỗi tất cả 4 số:1010110111101111 > 1010 1101 1110 1111Sử dụng bảng trên ta sẽ sở hữu được:1010 = A1101 = D1110 = E1111 = F1010110111101111 (binary) = ADEF (hex)5. BINARY > DECIMAL(Chuyển từ nhị phân quý phái thập phân)Lấy số 1101 có tác dụng ví dụ:1*(2^3) + 1*(2^2) + 0*(2^1) + 1*(2^0) = 13Số 1 sản phẩm nhất1 * (2^3)Số 1 lắp thêm hai1 * (2^2)Số 0 sản phẩm ba0 * (2^1)Số 1 sản phẩm công nghệ tư1*(2^0)1101 (binary) = 13 (decimal)=> Số thứ nhất nhân với số 2 cùng với số mũ cao nhất cộng mang đến số thứ nhì nhân cùng với số 2 với số nón bớt dần dần cứ thế….6. HEX > DECIMAL (hex sang thập phân)Để biến hóa tự hex sang decimal thứ nhất ta chuyển hex sang binary, kế tiếp lại trường đoản cú binary ta chuyển về decimal.Lấy số FEED làm cho ví dụ:Từ hex lịch sự binary:FEED (hex) = 1111 1110 1110 1101 (binary)Từ binary sang trọng decimal:1*(2^15) + 1*(2^14) + 1*(2^13) + 1*(2^12) + 1*(2^11) + 1*(2^10) +1*(2^9) + 0*(2^8) + 1*(2^7) +1*(2^6) +1*(2^5) + 0*(2^4) +1*(2^3) +1*(2^2) + 0*(2^1) + 1*(2^0) = 65261Nhỏng vậy:FEED (hex) = 1111111011101101 (binary) = 65261 (decimal)


Xem thêm: Tải Bản Tường Trình Hóa Học 8 Bài Thực Hành 4 Hóa Học 8, Tải Bản Tường Trình Hóa Học 8 Bài Thực Hành 4

BINARY (thập phân lịch sự nhị phân) 2. DECIMAL > HEX (thập phân sang trọng hex) 3. HEX > BINA..." onclick="window.open(this.href, 'windowName', 'width=600, height=400, left=24, top=24, scrollbars, resizable'); return false;" rel="nofollow" target="_blank">