CÁC CÔNG THỨC THẤU KÍNH

  -  

Dạng Bài Tập Thấu Kính 11 Có Đáp Án Thường Gặp

Dạng 1: Những bài tập thấu kính 11 bao gồm lời giải tương quan cho tới tiêu cự và độ tụ
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*