Be Có Tác Dụng Với Nước Không

  -  
Nguim tố
*
*
*
*
*
Cấu hình electron lớpngoài cùng2s23s24s25s26s2
Nguim tố s

II- Tính chất vật dụng lý

Kyên nhiều loại kiềm thổ tất cả nhiệt độ lạnh tan cùng nhiệt độ sôi kha khá rẻ (trừ beri). Độ cứng có cao hơn kim loại kiềm, tuy thế độ cứng vẫn phải chăng, trọng lượng riêng tương đối nhỏ tuổi.

Bạn đang xem: Be có tác dụng với nước không

III- Tính hóa học hóa học

- Các sắt kẽm kim loại kiềm thổ đều sở hữu tính khử mạnh dạn mà lại yếu ớt rộng so vớisắt kẽm kim loại kiềm.

- Tính khử tăng dần tự Be đến Ba.

M - 2e →M2+

1. Tác dụng với phi kim

a. Tác dụng với oxi

- Ở ánh nắng mặt trời hay tạo thành oxit dạng MO.- Ởánh nắng mặt trời cao sản xuất oxit dạng MO xuất xắc peoxit MO2.

Ví dụ: 2Mg + O2 2MgO

Ba + O2

*
BaO2

b. Tác dụng với halogen: M + X2 → MX2

c. Tác dụng cùng với C, S, H2:

Be và Mg không tính năng với H2 còn Ca tác dụng cùng với H2 . Riêng Mgtmê mẩn gia phản bội ứng:

2Mg + CO2 2 MgO +C

2. Tác dụng với dung dịch axit

Là kim loại chuyển động chất hóa học mạnh dạn nên tất cả bội phản ứng nhỏng sắt kẽm kim loại kiềm.

3. Tác dụng với nước

- Ca, Sr, Ba tính năng với nước sinh hoạt ánh nắng mặt trời thường xuyên chế tạo hỗn hợp bazơ

Ba + 2H2O →Ba(OH)2+ H2↑

- Mg công dụng cùng với nước nghỉ ngơi ánh sáng cao thành MgO

Mg + H2O MgO +H2↑

- Be ko chức năng cùng với nước.

4. Tác dụng cùng với kiềm

Chỉ có Be công dụng cùng với kiềm

*
5. Tác dụng với kim loại khác

- Tạo những hợp kim với kim loại Cu, Al,... dùng vào công nghiệp chế tạo trang bị như công nghiệp hàng ko ngoài trái đất.- Mg sinh sản nhiều hợp kim dịu cùng đặc biệt quan trọng cùng với Al cùng Cu.

IV- Điều chế sắt kẽm kim loại kiềm thổ

Pmùi hương pháp cơ phiên bản đểpha trộn kim loại kiềm thổ là điện phân muối hạt lạnh rã của chúng

MCl2

*
M + Cl2

V- Một số đúng theo chất đặc biệt của kim loại kiềm thổ

1. Oxit của sắt kẽm kim loại kiềm thổ

- Oxit của sắt kẽm kim loại kiềm thổ tính năng dễdàng với axit, oxit axit, nước (trừ BeO, MgO).

Xem thêm: Điểm Chuẩn Đại Học Sài Gòn Tphcm 2016, Điểm Chuẩn Năm 2016 Của Đh Sư Phạm Tp

CaO + H2O → Ca(OH)2

CaO + CO2 →CaCO3

CaO + 2HCl→ CaCl2 + H2O

- Riêng BeO có tính lưỡng tính buộc phải tác dụng với axit cùng bazơ

BeO + 2HCl →BeCl2 + H2O

BeO + 2NaOH →Na2BeO2 + H2O

2. Canxi hiđroxit (Ca(OH)2)

Ca(OH)2là hóa học rắn, white color, ít tan nội địa, dung dịch

Ca(OH)2điện thoại tư vấn là nước vôi vào là 1 trong những bazơ táo bạo, dung dịch

Ca(OH)2gồm đặc điểm bình thường của một kiềm (công dụng với oxit axit, axit, muối).

a. Tác dụng với axit, oxit axit, muối hạt axit

Ca(OH)2 + 2HCl→ CaCl2 + 2H2O

Ca(OH)2+ CO2→ CaCƠ3↓ + H2O

Ca(OH)2+ 2CO2→ Ca(HCO3)2

hoặc CaCO3 + CO2 + H2O

*
Ca(HCO3)2 Ca(OH)2 + Ca(HCO3)2→ 2CaCO3↓ + 2H2O

Nhưng : 2Ca(OH)2 + Mg(HCO3)2→ 2CaCO3 ↓ + Mg(OH)2 ↓+ 2H2O

b. Tác dụng với dung dịch muối

Ba(OH)2 + Na2SO4 →BaSO4 ↓+ 2NaOH

Ca(OH)2 + 2NH4Cl→ CaCl2 + 2NH3 + 2H2OLưu ý:

- Khi mang lại Cl2 chức năng cùng với Ca(OH)2 ta thu được clorua vôi:

2Cl2 + 2Ca(OH)2 ướt →Ca(OCl)2 + CaCl2 + 2H2O

Cl2 + Ca(OH)2 thô →CaOCl2 + H2O

- lúc mang đến Ba(HCO3)2 chức năng với KOH:

Ba(HCO3)2 + 2KOH →K2CƠ3 + BaCO3↓ + 2H2O

3. Canxi cacbonat (CaCO3), bari nitrat (Ba(NO3)2).

Canxi cacbonat là chất rắn màu trắng, ko tan nội địa.

CaCƠ3 + 2HCl→CaCl2 + CO2 + H2O

CaCO3 + CO2 + H2O

*
Ca(HCO3)2

CaCƠ3

*
CaO + CO2↑

2Ba(NO3)2 2BaO + 4NO2 ↑+ O2↑

Lưu ý: Nhiệt phân muối hạt nitrat của sắt kẽm kim loại bạo dạn (trước Mg)

M(NO3)n M(NO2)n + n/2O2

4. Canxi sunfat (CaSO4)

Canxi sunfat là chất rắn, màu trắng, không nhiều tung vào nước; CaSO4.2H2Otrong tự nhiên và thoải mái là thạch cao sinh sống, bền ởánh sáng thường; CaSO4.H2O hoặc CaSO4.0,5H2O là thạch cao nung.

Thạch cao dùng để cung ứng xi-măng, đúc tượng, có tác dụng bột bó trong y học, làm khuôn, làm cho phấn viết bảng.

5. Nước cứng: Nước đựng nhiều ion Ca2+, Mg2+

Người ta phân chia thành 3 loại:

- Nước cứng trong thời điểm tạm thời do những muối Ca(HCO3)2, Mg(HCO3)7.

- Nước cứng mãi sau là do các muối CaCl2, MgCl2, CaSO4, MgSO4.

Xem thêm: Sự Tích Dưa Hấu - Truyen Co Tich: Qua Dua Hau

- Nước cứng toàn phần là nước tất cả đựng tính cứng tạm thời và mãi sau. (Nước tự nhiên và thoải mái có cả tính cứng trong thời điểm tạm thời cùng vĩnh cửu).