BÀI TẬP WORD FORM LỚP 9 CÓ ĐÁP ÁN

  -  

Bài tập giờ Anh lớp 9 unit 1 bao gồm lời giải tiếp sau đây sẽ giúp đỡ các em hệ thống lại kiến thức với nắm rõ kiến thức rộng.

những bài tập giờ đồng hồ Anh lớp 9 theo từng đơn vị chức năng bài học dưới đây để giúp đỡ những em hệ thống lại kỹ năng cùng luyện tập tốt rộng. Unit 1 với chủ đề A visit from a pen pal và những bài xích tập liên quan cho chủ đề này, các em quan sát và theo dõi đề dưới đây là có tác dụng thuộc nhé.

Bạn đang xem: Bài tập word form lớp 9 có đáp án

Đang xem: những bài tập word khung lớp 9 unit 1

*

Làm bài bác tập giúp bạn củng ráng lại kiến thức và kỹ năng của mình

ĐÁP.. ÁN

I.

1.c 2e 3g. 4f 5a 6h 7d 8b

II.

1. comprises

2. corresponded

3. divided

4. prayed

5. impress

6. separated

7. enjoying

8. depends

III

1. impression

2. friendly

3. correspondence

4. religion

5. independent

6. offical

7. industrial

8. interesting

9. division

10. compulsory

IV

2. did you see

3. took

4. visited

5. did you go

6. came

7. went

8. did you go

9. did not like

10. did Lan enjoy

V

1. am not watching

2. opened – jumped

3. hurt – was cooking

4. lived – was

5. is playing – plays

6. phones – did not phone

7. went – did nog enjoy

8. saw – stopped

9. saw – was trying

10. is trying

11. was living – met – was working

12. were you doing – were you stydying

13. live sầu – bought

14. was doing – were playing

15. did you bởi vì – finished – went

VI

2. Jane used khổng lồ have a lot of friends but she does not know many people now.

3. She did not use to read newpapers but she reads newpapers every day now.

4. She used to lớn travel a lot but she does not go away much now.

5. She used khổng lồ play volleyball now she plays badminton.

6. She did not use khổng lồ love cooking but now she likes lớn cook Chinese dishes.

7. She used khổng lồ wear make-up but now she wears no make-up at all.

8. She did not use to drink tea but she likes it now.

VII

2. I wish I could fly a plane

3. I wish I could stop smoking

4. I wish Ann was/were here.

5. I wish I was/were taller.

6. I wish I did not have sầu lớn work tomorrow.

7. I wish I was/were lying on a beach in Hawaii.

Xem thêm: Thế Nào Là Tôn Trọng Người Khác ? Em Hiểu Thế Nào Là Tôn Trọng

8. I wish I could go khổng lồ the party

9. I wish I had a computer.

10. I wish the weather was/were better today.

VIII.

1. knew

2. did not work

3. could fly

4. had

5. lived

6. were

7. was not/ were not

8. could speak

9. was/were shining

10. was/were wearing

IX

1. with

2. for

3. past – on – to

4. on – in

5. from

6. in

7. into

8. of

9. from – by

10. on – on

X

1. F 2. T 3.T 4. F

XI

1. My sister started to lớn play/playing the piano five years ago.

2. The postman was bitten by our dog.

3. I wish I knew what to do about the problem

4. It is hours since wrote her composition.

5. We used to lớn live in Bristol.

6. My frikết thúc was the winner of the race.

7. Do you mind helping me move this table?

8. She wishes she could play the piano.

9. I am not used to having coffee for breakfast.

10. I was having/eating (my) breakfast when Susan rang.

Xem thêm: Đề Kiểm Tra Chương 1 Hình Học 10 Chương 1 (Vectơ) Trường Thpt Hai Bà Trưng

Để làm bài bác tập tiếng Anh lớp 9, các em hoàn toàn có thể theo dõi những bài viết tiếp sau trên trang sucmanhngoibut.com.vn nhé.