Bài tập viết lại câu điều kiện violet

     

Câu ĐK các loại một là câu bao gồm thực sinh hoạt bây giờ, có thể xẩy ra làm việc thì hiện tại đối kháng với sau này. Dưới đấy là cấu tạo, cách sử dụng kèm bài tập câu điều kiện loại 1 có lời giải không thiếu thốn cùng chính xác tốt nhất.quý khách hàng đang xem: Những bài tập viết lại câu ĐK có giải đáp violet

Công thức và giải pháp sử dụng câu điều kiện loại 1 trong những giờ anh

Cấu trúc:

If + S + V (hiện tại tại), S + will + V (nguyên ổn mẫu)

IF + Chủ ngữ 1 + Động từ bỏ chia sinh sống thì bây chừ đối chọi + Bổ ngữ, Chủ ngữ 2 + WILL + Động tự nguyên ổn mẫu mã + Bổ ngữ (nếu như có).

Bạn đang xem: Bài tập viết lại câu điều kiện violet

Nói bí quyết không giống, sinh sống câu ĐK nhiều loại 1, mệnh đề IF sử dụng thì bây chừ đối kháng, mệnh đề bao gồm dùng thì tương lai đối kháng.

Chủ ngữ 1 cùng nhà ngữ 2 có thể trùng nhau. Bổ ngữ rất có thể không có, tùy ý nghĩa sâu sắc của câu. Mệnh đề IF và mệnh đề bao gồm hoàn toàn có thể đứng trước tuyệt sau phần lớn được.

Trong câu ĐK các loại I, cồn trường đoản cú của mệnh đề ĐK chia nghỉ ngơi thì hiện tại đối chọi, còn hễ tự trong mệnh đề chủ yếu phân tách làm việc thì tương lai đối chọi. Ví dụ:

If you come into lớn my garden, my dog will bite you. (Nếu anh vào vườn cửa của mình, bé chó của tớ sẽ gặm anh đó.)

If it is sunny, I will go fishing. (Nếu ttránh nắng và nóng giỏi, tôi vẫn đi câu cá.)

Cách dùng câu ĐK các loại 1:


*

Bài tập câu điều kiện nhiều loại 1 kèm lời giải

Câu 1. Điền vào khu vực trống.

Xem thêm: Soạn Văn Bài Sông Núi Nước Nam (Nam Quốc Sơn Hà), Soạn Bài Sông Núi Nước Nam

If I (study) _____________ , I (pass) _____________ the exams.If the sun (shine) ____________, we (walk) _____________ to the town.If he (have) __________ a temperature, he (see) ___________ the doctor.If my friends (come) ___________, I (be) ______________ very happy.If she (earn) ___________ a lot of money, she (fly) _____________ lớn New York.If we (travel) ___________ to lớn London, we (visit) _____________ the museums.If you (wear) __________ sandals in the mountains, you (slip) __________ on the rocks.If you (wear) __________ sandals in the mountains, you (slip) __________ on the rocks.If Rita (forget) ___________ her homework, the teacher (give) _________ her a low mark.If they (go) ________________ lớn the disco, they (listen) ___________ to loud music.If you (wait) ____________ a minute, I (ask) ______________ my parents.

Câu 2. Điền vào khu vực trống.

Xem thêm: Hướng Dẫn Soạn Văn Bài Bánh Chưng Bánh Giầy (Chi Tiết), Soạn Bài Bánh Chưng, Bánh Giầy

Đáp án bài bác tập

1.study, will pass

shines, will walkhas, will seecome, will beearns, will flytravel, will visitwear, will slipwear, will slipforgets, will givego, will listenwait, will ask

Câu 2. Điền vào nơi trống.

rains, will not godoes not read, will not pass doesn"t read, won"t passbởi not argue, will lover don"t argue, will lendtake, will not arrive take, won"t arrivedoes not buy, will be doesn"t buy, will bedoes not tidy up, will not help doesn"t tidy up, won"t helpbởi not play, will not come don"t play, won"t comeeat, will not đại bại eat, won"t losedo not make, will not love don"t make, won"t lovedo not hurry, will not catch don"t hurry, won"t catchwill haveskết thúc, will comewill not underst&, whisper won"t understand, whisperwill not survive, vì chưng not take won"t survive, don"t takepress, will save

Tu khoa:

bài xích tập câu ĐK loại 1 lớp 9bài tập câu ĐK loại 1 với 2bài xích tập câu ĐK nhiều loại 1 2 3bài tập về câu ĐK nhiều loại 1 bao gồm đáp ánbài xích tập viết lại câu điều kiện một số loại 1bài tập câu điều kiện các loại 2 bao gồm đáp ánbài tập viết lại câu ĐK tất cả đáp án Chuyên mục: Tin Tổng Hợp

Chuyên mục: