Bài Tập Về Phương Trình Đường Thẳng Lớp 10

  -  Bạn đang xem: Bài tập về phương trình đường thẳng lớp 10

*
4 trang
*
trường đạt
*
*
28673
*
208Download


Xem thêm: Tình Hình Chăn Nuôi Gà Ở Việt Nam Hiện Nay, Phát Triển Chăn Nuôi 2020

quý khách hàng đã xem tư liệu "Đề cương ôn tập về Phương thơm trình đường thẳng", nhằm cài tài liệu nơi bắt đầu về máy bạn cliông chồng vào nút ít DOWNLOAD ở trên


Xem thêm: Đặc Trưng Văn Hóa Việt Nam

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP. VỀ PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNGA. TÓM TẮT LÝ THUYẾTDạngYếu tố đề nghị tìmCông thứcPhương thơm trình tsi sốPhương trình tổng quátPhương trình đoạn chắnd cắt Ox trên a,cắt Oy trên b (a, b không giống 0)GócTìm 2 VTPT hoặc 2 VTCP.. của 2 đ.thẳngKhoảng cáchTọa độ cùng Vị trí tương đối 2 đtrực tiếp giảm Các công thức đề xuất lưu giữ khácDạngYếu tố đã choCông thứcTọa độ véctơ với Độ dài đoạn thẳng và Tích vô hướngcùng Chuyển VTCPhường về VTPThoặc Chuyển VTPT về VTCThoặc CÁC DẠNG CƠ BẢNDạng 1. Phương thơm trình tmê man số - Phương thơm trình tổng quátDạngHìnhPhương thơm trình tsi sốPhương thơm trình tổng quátQua 2 điểm M, NNMTrung đường AMMCBĐường trung trực ICBACó thông số góc kSong tuy nhiên cùng với đtdMd’Vuông góc với đtBÀI TẬPhường. ÁPhường. DỤNGCâu 1. Lập phương trình tyêu thích số của mặt đường thẳng d biết d:a) Đi qua cùng có VTCPhường b) Đi qua và bao gồm VTCP c) Đi qua nơi bắt đầu tọa độ O cùng gồm VTCP d) Đi qua với có VTCP e) Đi qua cùng tất cả VTPT f) Đi qua với tất cả VTPT g) Cho cùng điểm thỏa . Viết ptts đt trải qua và có VTCP.. .Câu 2. Viết phương trình tổng quát của mặt đường thẳng trong số trường vừa lòng sau:a) Đi qua cùng bao gồm VTPT b) Đi qua và tất cả VTPT c) Đi qua nơi bắt đầu tọa độ O với tất cả VTPT d) Đi qua với gồm VTPT e) Đi qua cùng gồm VTCP f) Đi qua cùng bao gồm VTCPhường. g) Cho cùng điểm thỏa . Viết pttq đt đi qua và bao gồm VTCPhường .Câu 3. Viết pmùi hương trình tsi số của mặt đường thẳng trong các trường thích hợp sau:a) Đi qua với .b) Đi qua với .c) Đi qua với cội tọa độ O.d) Đi qua cùng cắt trục hoành tại 3.e) Đi qua và giảm trục tung tại -2.f) Cắt trục Ox trên cùng giảm Oy trên -5.Câu 4. Viết phương trình tổng thể của mặt đường trực tiếp trong các ngôi trường đúng theo sau:a) Đi qua với gồm hệ số góc .b) Đi qua cùng bao gồm thông số góc .c) Đi qua cùng .d) Đi qua với .e) Đi qua và giảm trục tung tại -2.f) Cắt trục Ox trên với cắt Oy trên 3.Câu 5. Cho tam giác có , , .a) Viết phương thơm trình tyêu thích số cạnh ABb) Viết phương trình tổng quát cạnh BC.c) Viết phương trình ttê mê số trung con đường AM.d) Viết phương thơm trình bao quát đường cao BK.e) Viết pttq đường trung trực của cạnh BC.f) Viết ptts mặt đường trung trực cạnh AC.Câu 6. Cho tam giác gồm , , .a) Viết phương thơm trình tđắm đuối số cạnh NPb) Viết phương thơm trình bao quát cạnh MN.c) Viết pmùi hương trình tổng thể trung tuyến MH.d) Viết phương thơm trình tổng thể mặt đường cao PK.e) Viết pttq con đường trung trực của cạnh MPhường.f) Viết ptts đường trung trực cạnh MN.Câu 7. Viết phương trình tsay mê số, phương trình bao quát của con đường trực tiếp d trong những trường thích hợp sau:a) Đi qua và tuy nhiên tuy nhiên với b) Đi qua và vuông góc với c) Đi qua và vuông góc cùng với d) Đi qua cùng tuy vậy song cùng với .Dạng 2. Vị trí tương đối của hai đường thẳngCho hai đường trực tiếp và hệ (*)Vị trí tương đốid1Hình ảnhTỉ sốSố nghiệm của hệ (*)Cắt nhaud2Có nghiệm duy nhấtSong songd1d2Vô nghiệmCắt nhaud2Vô số nghiệmBÀI TẬPhường ÁP DỤNGCâu 8. Xét vị trí kha khá của các cặp đường trực tiếp với trong các trường thích hợp sau:a) với b) cùng c) cùng d) và e) cùng f) cùng g) với h) và Dạng 3. Tính góc thân hai đường thẳngHình ảnhCông thứcGóc giữa hai tuyến phố thẳngvới d1d2BÀI TẬPhường ÁP. DỤNGCâu 9. Tính góc thân những cặp mặt đường thẳng sau:a) cùng b) với c) và d) với e) với f) cùng trục hoànhCâu 10. Cho cùng . Tìm m để:a) song tuy nhiên cùng với b) vuông góc cùng với Dạng 4. Khoảng bí quyết Yếu tố đang cóCông thứcKhoảng cách giữa 2 điểm và Khoảng phương pháp xuất phát từ một điểm đến chọn lựa đường thẳngĐiểm và BÀI TẬPhường ÁP. DỤNGCâu 11. Tính khoảng cách xuất phát điểm từ 1 điểm đến chọn lựa con đường thẳng trong các trường phù hợp dưới đây:a) và b) cùng c) và d) với Câu 12. Tìm tọa độ M thỏa: a) M thuộc d: với biện pháp điểm một khoảng bằng 5.b) M nằm tại d: và phương pháp điểm một khoảng tầm bằng .c) M nằm trong trục tung và bí quyết mặt đường trực tiếp một khoảng chừng bởi 1.d) M nằm ở trục Ox cùng phương pháp đường trực tiếp một khoảng tầm bởi 1.ĐỀ KIỂM TRA HÌNH HỌC 10 CHƯƠNG III ĐỀ ICho tam giác ABC tất cả góc A = 1200 , cạnh AC = 8, cạnh AB = 5.Tính cạnh BC.Tính góc C.Tính bán kính mặt đường tròn nước ngoài tiếp tam giác ABC.Tính diện tích S tam giác ABC.Câu 1: (3.0 điểm)Trong phương diện phẳng Oxy, Cho nhì điểm A(1; -3); B(-5;1) và mặt đường thẳng d: .1.Viết pmùi hương trình tmê mệt số, phương thơm trình tổng thể của con đường thẳng trải qua hai điểm A, B.2.call K là trung điểm của đoạn thẳng AB. Tính khoảng cách tự K mang đến đường trực tiếp d.Câu 2: (3.0 điểm)Trong mặt phẳng Oxy, mang đến tam giác ABC bao gồm A(2;4); B(1;1); C(3;1).1.Viết phương trình tổng thể của mặt đường trung tuyến AM của tam giác.2. Viết phương thơm trình của con đường cao BH của tam giác.Câu 3: (2.0 điểm)Trong mặt phẳng Oxy, đến con đường thẳng: . Tìm một điểm với một vectơ chỉ pmùi hương của đường trực tiếp .Viết pmùi hương trình tổng quát của mặt đường trực tiếp .Câu 4 (2.0 điểm)Viết phương thơm trình của đường thẳng d đi qua A(1; -2) cùng song song cùng với con đường thẳng : ................................................................................................ĐỀ KIỂM TRA HÌNH HỌC 10 CHƯƠNG IIĐỀ IICâu 1: (3.0 điểm)Trong khía cạnh phẳng Oxy, Cho hai điểm A(1; -2); B(3;2) cùng con đường trực tiếp d: .Viết phương trình tđam mê số, phương trình tổng thể của đường thẳng m trải qua hai điểm A, B.Call K là trung điểm của đoạn trực tiếp AB. Tính khoảng cách trường đoản cú K mang lại đường thẳng d.Câu 2: (3.0 điểm)Trong mặt phẳng Oxy, mang đến tam giác ABC gồm A(2;1) ,B(1;-3),C(3;0)Viết phương thơm trình tổng quát của mặt đường trung tuyến AM của tam giác.Viết pmùi hương trình của con đường cao BH của tam giác.Câu 3: (2.0 điểm)Trong mặt phẳng Oxy, cho mặt đường thẳng: . 1.Tìm một điểm cùng một vectơ chỉ phương của con đường trực tiếp .2.Viết pmùi hương trình tổng quát của mặt đường thẳng .Câu 4 (2.0 điểm)Viết phương thơm trình của con đường trực tiếp d trải qua P(2; 1) với vuông góc cùng với con đường trực tiếp :