Bài tập về phóng xạ

     

- Kân hận lượng còn lại của X sau thời gian t : (m = dfracm_02^dfractT = m_0.2^ - kern 1pt dfractT = m_0.e^ - lambda .t).

- Số phân tử nhân X còn sót lại sau thời gian t : (N = dfracN_02^dfractT = N_0.2^ - kern 1pt dfractT = N_0.e^ - lambda .t)

- Độ pngóng xạ: (H_tb = - dfracDelta NDelta t); (H = dfracH_02^dfractT = H_0.2^ - dfractT) tốt (H = dfracH_0e^lambdomain authority t = H_0.e^ - lambdomain authority t) Với : (lambda = dfracln 2T)

- Công thức tra cứu số mol : (n = dfracNN_A = dfracmA)


2. DẠNG 2: XÁC ĐỊNH LƯỢNG CHẤT ĐÃ BỊ PHÂN RÃ

Phương thơm pháp:

- Cho cân nặng phân tử nhân ban đầu m0 ( hoặc số hạt nhân ban đầu N0 ) với T . Tìm cân nặng hạt nhân hoặc số phân tử nhân đã biết thành phân rã vào thời hạn t ?

- Khối lượng hạt nhân bị phân rã: (Delta m m = m_0 - m = m_0(1 - 2^ - dfractT) = m_0(1 - e^ - lambdomain authority .t))

- Số phân tử nhân bị phân tung là : (Delta N m = N_0 - N = N_0(1 - 2^ - dfractT) = N_0(1 - e^ - lambda .t))


3. DẠNG 3: XÁC ĐỊNH KHỐI LƯỢNG CỦA HẠT NHÂN CON

Phương pháp:

- Cho phân chảy : (_Z^AX lớn _Z"^BY)+ tia pngóng xạ . Biết m0 , T của hạt nhân bà mẹ.

Bạn đang xem: Bài tập về phóng xạ

Ta có : 1 hạt nhân mẹ phân tan thì sẽ có một phân tử nhân con tao thành.

Do đó : (Delta N_X) (phóng xạ) = NY (sinh sản thành)

- Số mol hóa học bị phân chảy bằng số mol chất tạo ra thành (n_X = fracDelta m_XA = n_Y)

- Kân hận lượng hóa học chế tác thành là (m_Y = dfracDelta m_X.BA).

Tổng quát mắng : (m_con = dfracDelta m_meA_me.A_con)

- Hay Kăn năn lượng chất mới được tạo nên thành sau thời gian t

(m_1 = dfracDelta NN_AA_1 = dfracA_1N_0N_A(1 - e^ - lambdomain authority t) = dfracA_1Am_0(1 - e^ - lambda t))

Trong đó: A, A1 là số khối của hóa học pngóng xạ lúc đầu và của hóa học mới được chế tạo thành

NA = 6,022.1023 mol-một là số Avôgađrô.

Xem thêm: Bài Giảng Thuốc Lỗ Tấn - Bài Giảng Điện Tử Thuốc Lỗ Tấn


4. DẠNG 4: XÁC ĐỊNH CHU KÌ BÁN RÃ T

Phương pháp

- Dựa vào liên hệ giữa chu kì bán rã và hằng số pđợi xạ: (lambdomain authority = dfracln 2T)

- Dựa vào công thức định luật pngóng xạ (giải hàm số mũ, loga)


5. DẠNG 5: XÁC ĐỊNH THỜI GIAN PHÓNG XẠ T, TUỔI CỔ VẬT

Phương pháp:

Tuổi của trang bị cổ: (t = dfracTln 2ln dfracN_0N = dfracTln 2ln dfracm_0m) tốt (t = dfrac1lambdomain authority ln fracN_0N = dfrac1lambda ln dfracm_0m).

Lưu ý : những đại lượng m & m0 , N & N0 , H &H0 nên cùng đơn vị


6. DẠNG 6: NĂNG LƯỢNG PHÓNG XẠ

A đứng yên phân tung ( o ) B +C

Sử dụng định biện pháp bảo toàn hễ lượng với định lao lý bảo toàn năng lượng

(left{ eginarrayloverrightarrow P_t = overrightarrow P_s \m_Ac^2 = left( m_B + m_C ight)c^2 + mW_d_B + mW_d_Cendarray ight. leftrightarrow left{ eginarrayl0 = m_Boverrightarrow v_B + m_Coverrightarrow v_C \Delta E m = mW_d_B + mW_d_Cendarray ight. lớn left{ eginarrayl mW_d_B = dfracm_Cm_B + m_CDelta E\ mW_d_C = dfracm_Bm_B + m_CDelta Eendarray ight.)


Luyện bài xích tập vận dụng tại đây!


...

Xem thêm: Top 11 Bộ Sách Học Ielts Tốt Nhất Nên Có, 5 Cuốn Sách Luyện Thi Ielts Hay Nhất


Tải về
Báo lỗi
*

*

Cơ quan liêu chủ quản: chúng tôi Cổ phần công nghệ dạy dỗ Thành Phát


Tel: 0247.300.0559

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa nhà Intracom - Trần Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phnghiền cung ứng các dịch vụ mạng xã hội trực đường số 240/GP.. – BTTTT bởi Bộ Thông tin cùng Truyền thông.


Chuyên mục: