Bài tập về câu trực tiếp gián tiếp

     

Công thức áp dụng chi tiết và bài tập câu trực tiếp – gián tiếp dưới trên đây sẽ giúp bạn học tập giỏi rộng cùng dễ ợt ghi ghi nhớ nhất.

Bạn đang xem: Bài tập về câu trực tiếp gián tiếp

Câu trực tiếp và câu loại gián tiếp là một phần ngữ pháp căn uống phiên bản rất đặc biệt quan trọng trong Tiếng Anh với xuất hiện thêm các trong đề thi. Vậy Câu thẳng – loại gián tiếp tuyệt là gì? Cách làm bài tập dạng câu thẳng – con gián tiếp như thế nào? Hãy cùngsucmanhngoibut.com.vncâu trả lời câu hỏicâu trực tiếp-gián tiếp vào Tiếng Anh là gì cách áp dụng vào bài bác tập nạm thểlàm sao để cho linc hoạt nhé!


*
*
Cách gửi câu trực tiếp lịch sự loại gián tiếp

Để chuyểncâu trực tiếpsang con gián tiếpthì chúng ta chỉ cần ghép nội dung trần thuật vào vùng phía đằng sau câu nói, lùi thì của cồn từ bỏ xuống 1 cấp quá khứ, đại từ bỏ vẫn biến đổi linch hoạt.

Tgiỏi đổi thời hạn và địa điểm

Thời gian và vị trí hay yêu cầu đổi khác Lúc chuyển tự câu trực tiếp sang trọng loại gián tiếp.

Cụm từ vào tiếng nói thẳng (Phrase in direct speech)Tương đương vào câu gián tiếp (Equivalent in reported speech)
todaythat day
“I saw himtoday“, she said.She said that she had seen himthat day.
yesterdaythe day before
“I saw himyesterday“, she said.She said that she had seen himthe day before.
The day before yesterdaytwo days before
“I met herthe day before yesterday“, he said.He said that he had met hertwo days before.
Tomorrowthe next/following day
“I’ll see youtomorrow“, he saidHe said that he would see methe next day.
The day after tomorrowin two days time/ two days later
“We’ll comethe day after tomorrow“, they said.They said that they would comein two days’ time/ two days later.
Next week/month/yearthe following week/month/year
“I have sầu an appointmentnext week“, she said.She said that she had an appointmentthe following week.
Last week/month/yearthe previous/week/month/year
“I was on holidaylast week“, he told us.He told us that he had been on holidaythe previous week.
agobefore
“I saw hera week ago,” he said.He said he had seen hera week before.
this (for time)that
“I’m getting a new carthis week“, she said.She said she was getting a new carthat week.
this/that (adjectives)the
“Do you likethis shirt?” he askedHe asked if I likedthe shirt.
herethere
He said, “I livehere“.He told me he livedthere.
Các câu đổi khác thời gian cùng địa điểm

Lưu ý: đại trường đoản cú nhân xưng biến đổi thành số ít hoặc số nhiều của ngôi sản phẩm công nghệ cha, ngoại trừ Khi bạn nói trần thuật bởi ngôn ngữ của họ:

He said: “I lượt thích your new car.” = He told her that he liked her new oto.I said: “I’m going to lớn my friend’s house.” = I said that I was going to my friend’s house.

Thay đổi thì(tense) Lúc sử dụng câu loại gián tiếp:

Nếu đụng từ trần thuật (reporting verb) của câu nghỉ ngơi thì thừa khđọng thì buộc phải lùi động tự bao gồm về quá khđọng một bậc Khi chuyển từ khẩu ca thẳng (direct speech) quý phái lời nói gián tiếp (indirect / reported speech) theo phép tắc sau:

Câu trực tiếpCâu con gián tiếp
Simple presentSimple past
“I alwaysdrinkcoffee”, she saidShe said that she alwaysdrankcoffee.
Present continuousPast continuous
“Iam readinga book”, he explained.He explained that hewas readinga book
Simple pastPast perfect
“Billarrivedon Saturday”, he said.

Xem thêm: Đặc Điểm, Cấu Trúc Và Các Chu Trình Của Hệ Sinh Thái Nước Ngọt ?

He said that Billhad arrivedon Saturday.
Present perfectPast perfect
“Ihave beento lớn Spain”, he told me.He told me that hehad beenkhổng lồ Spain.
Past perfectPast perfect
“Ihad just turned outthe light,” he explained.He explained that hehad just turned outthe light.
Present perfect continuousPast perfect continuous
They complained, “Wehave sầu been waitingfor hours”.They complained that theyhad been waitingfor hours.
Past continuousPast perfect continuous
“Wewere livingin Paris”, they told me.They told me that theyhad been livingin Paris.
FuturePresent conditional
“Iwill bein Geneva on Monday”, he said.He said that hewould bein Geneva on Monday.
Future continuousConditional continuous
She said, “I’ll be usingthe oto next Friday”.She said that shewould be usingthe oto next Friday.
Ttốt thay đổi thì(tense) lúc thực hiện câu con gián tiếp

*Lưu ý: quý khách không yêu cầu biến hóa thì nếu như rượu cồn từ bỏ trần thuật sinh sống hiện thời hoặc trường hợp tulặng bố lúc đầu là về một điều gì đấy vẫn đúng, ví dụ:

He sayshe has missedthe train buthe’ll catchthe next one.

We explained thatit isvery difficult to lớn find our house.

Những rượu cồn từ kthi thoảng khuyết này sẽ không biến đổi vào khẩu ca loại gián tiếp:might, could, would, should, ought to:

We explained, “Itcouldbe difficult to find our house.” = We explained that itcouldbe difficult to lớn find our house.

She said, “Imightbring a friover lớn the buổi tiệc nhỏ.” = She said that shemightbring a friend khổng lồ the tiệc ngọt.

Biến đổi đại từ bỏ với các từ bỏ hạn định theo bảng sau:
Câu trực tiếp Câu gián tiếp
Chủ ngữIhe/ she
YouI/ We/ They
WeWe/ They
Tân ngữmehim/ her
youme/ us/ them
usus/ them
Đại từ bỏ ssinh hoạt hữumyhis/ her
yourmy/ our/ their
ourour/ their
Đại tự sở hữuminehis/ hers
yoursmine/ ours/ theirs
oursours/ theirs
Đại trường đoản cú chỉ địnhthisthe/ that
thesethe/ those
Biến thay đổi đại từ cùng các từ hạn định

Dạng thắc mắc câu gián tiếp

Trật từ bỏ từ

Đôi khi sản phẩm tự từ bỏ được áp dụng trong số câu hỏi được trần thuật, chính là nhà từ bỏ đứng trước động từ bỏ với ko quan trọng đề nghị thực hiện ‘do’ hoặc ‘did’:

Examples

Direct speechIndirect speech
“Where does Peter live?”She asked him where Peter lived.
“Where are you going?”She asked where I was going.
“Why is she crying?”He asked why she was crying.
Yes / no questions:

Loại câu hỏi này được đưa sang trọng dạng được tường thuật bằng cách sử dụng ‘ask’ + ‘if / whether’ + mệnh đề:

Examples

Direct speechIndirect speech
“Do you speak English?”He asked me if I spoke English.
“Are you British or American?”He asked me whether I was British or American.
“Is it raining?”She asked if it was raining.
“Have you got a computer?”He wanted lớn know whether I had a computer.
“Can you type?”She asked if I could type.
“Did you come by train?”He enquired whether I had come by train.

Xem thêm: Đáp Án Đề Thi Vào Lớp 10 Môn Tiếng Anh 2016 Có Đáp Án, Đáp Án Môn Tiếng Anh Tuyển Sinh Lớp 10 Tp

“Have you been lớn Bristol before?”She asked if I had been to Bristol before.


Chuyên mục: