Bài tập used to và be used to violet

     

Chắc hẳn vẫn không ít lần chúng ta bắt gặp hai kết cấu Used to cùng Be/ Get used khổng lồ trong các bài xích thi, bài soát sổ cũng tương tự vào tiếp xúc. Nhìn vẻ ngoài bên ngoài thì hơi giống nhau nhưng biện pháp cần sử dụng của chúng lại khác nhau trọn vẹn nhé. Hãy cùng Báo tuy vậy ngữ đi sâu mày mò với tách biệt hai cấu tạo này trong bài viết sau đây nhé.

Bạn đang xem: Bài tập used to và be used to violet


Cấu trúc Used to

Used lớn là gì?

Used khổng lồ vào giờ Việt Có nghĩa là từng làm, đã có lần làm cho gì. Cấu trúc này được áp dụng nhằm diễn tả một kiến thức, hành vi liên tục xẩy ra vào quá khứ nhưng hiện nay không thể nữa. Ngoài ra, nó cũng được thực hiện nhằm nhấn mạnh vấn đề sự khác biệt thân bây giờ với vượt khđọng.

Cấu trúc Used to thường chỉ được áp dụng sinh hoạt thì thừa khđọng solo cùng với công thức:

(+) S + used lớn + V

(-) S + did not + use to lớn + V

(?) Did + S + use lớn + V…?

Ví dụ:

I used to live sầu in Ha Noi.

(Tôi đã từng có lần sinh sống làm việc Hà Nội)

Jachồng didn’t use khổng lồ go out very often until he met Lee

(Jachồng đã có lần ko đi ra ngoài tiếp tục cho tới lúc anh ta chạm chán Lee)


Did you use to lớn read books?

(Ngày trước bạn tất cả thường xuyên xem sách không?)

Crúc ý: Dạng lấp định của cấu trúc Used to lớn rất có thể được viết bên dưới dạng Used not to lớn V.

Ví dụ:

She used not to live as poorly as she does now.

(Cô ấy đã có lần không nghèo như bây giờ)

Cách dùng

1. Để chỉ thói quen trong vượt khđọng

Cấu trúc này dùng làm diễn tả một hay nhiều kinh nghiệm hoặc bài toán làm cho thường xuyên, tái diễn liên tục trong thừa khứ đọng tuy nhiên mang lại bây chừ thói quen, câu hỏi làm cho này không còn được duy trì/ diễn ra nữa.

Thường thì ngữ cảnh vào câu để giúp đỡ các bạn dễ dãi xác minh được trải qua một trong những các tự sau:

When I as a child

When I was younger

When I was …..

Ví dụ:

I used khổng lồ walk lớn work when I was younger.

(Tôi thường xuyên quốc bộ Lúc tôi còn trẻ)

He used to watch a lot of TV.

( Anh ấy từng coi vô tuyến hết sức nhiều)


*

He used to lớn watch a lot of TV.


2. Để chỉ tình trạng/ tinh thần trong vượt khứ

không chỉ thực hiện nhằm nói đến kinh nghiệm trong vượt khđọng nhưng Used lớn còn được dùng để kể tới những trường hợp, các tinh thần trong thừa khứ mà lại hiện giờ không hề nữa, hay được biểu thị bởi phần đa động tự tâm lý như: have sầu, believe, know, lượt thích, love…

Ví dụ:

Did you use khổng lồ lượt thích playing game when you were young?

(Lúc còn tthấp chúng ta có từng ưng ý chơi game không?)

I used khổng lồ love going to lớn the cinema on Saturday mornings.

(Tôi từng mê thích tiếp cận rạp chiếu phim phim vào hằng ngày vật dụng bảy)

Cấu trúc Be used to

Be used to trong giờ đồng hồ Việt có nghĩa vẫn quen thuộc với, được dùng để làm mô tả các bạn vẫn thao tác làm việc nào đấy rất nhiều lần hoặc sẽ tất cả tay nghề với vấn đề kia rồi, vì chưng vậy nó không còn không quen hay trở ngại gì với bạn nữa.

S + be used to + Ving/ Noun

(-) S + be not used to + Ving/ Noun

(?) Be + S + used lớn + Ving/ Noun…?

Chú ý: Không kiểu như với cấu tạo Used to chỉ được sử dụng ngơi nghỉ thì quá khđọng đối kháng, kết cấu Be used khổng lồ rất có thể được thực hiện linch hoạt ở những thì.

Ví dụ:

I am used lớn driving on the left.

(Tôi đang thân quen cùng với câu hỏi lái xe bên trái)

*

He isn’t used khổng lồ living in Thủ đô New York.

( Anh ấy xa lạ sinh sống ở New York)

Are you used khổng lồ fast food?

( quý khách hàng đang quen thuộc cùng với thức ăn uống nkhô hanh chưa?)

You will soon be used to living alone.

(quý khách đã nhanh chóng thân quen với Việc sống một mình)

She didn’t complain about the noise nextdoor. She was used to lớn it.

(Cô ấy ko phàn nàn về việc rầm rĩ của nhà ở bên cạnh nữa. Cô ấy đang thân quen cùng với nó rồi)

Cấu trúc Get used to

Get used khổng lồ trong giờ Việt Có nghĩa là dần quen với. Cũng tương tự cùng với kết cấu Be used to lớn, cấu tạo Get used to lớn diễn đạt vấn đề các bạn trở phải quen với điều gì đó nhưng lại nhấn mạnh vào quy trình các bạn làm quen thuộc hơn.

S + get used to lớn + Ving/ Noun

(Động từ “get” được phân chia theo thì cùng theo mô hình xác minh, che định hoặc nghi vấn)

Ví dụ:

She has started working nights và is still getting used to lớn sleeping during the day.

(Cô ấy bước đầu thao tác vào ban đêm cùng dần quen cùng với vấn đề ngủ ngày)

You might find it strange at first but you willsoon get used to it.

(Quý Khách rất có thể cảm giác không quen lúc đầu tuy thế rồi bạn sẽ thân quen với điều đó)

John had to get used khổng lồ the weather in this country.

Xem thêm: "Sự Trình Bày Tiếng Anh Hoàn Chỉnh Với 3 Bước Để Ghi Điểm, Sự Trình Bày Tiếng Anh Là Gì

(John đã phải làm cho quen thuộc cùng với nhiệt độ của địa điểm đây)

Bài tập áp dụng

I. Chọn đáp án đúng

1. I lượt thích it now, but I ____.

A. didn’t use to B. didn’t used to

2. I find it hard _____ khổng lồ the dark evenings in winter.

A. used B. get used C. to get used

3. It took me a while lớn get used lớn ____ on a continental keyboard.

A. type B. typing

4. I _____ to being spoken to lượt thích that!

A. am not used B. don’t get used C. used

5. I ____ play football on Saturdays when I was at school.

A. was used to B. used to

6. Before I started cycling, I _____ go to work by bus.

A. used lớn B. got used to

7. I haven’t studied for ages and I’m finding it hard khổng lồ get used to lớn _____ every day.

A. study B. studied C. studying

8. I couldn’t _____ used khổng lồ the food.

A. because B. get

9. He never _____ behave lượt thích that.

A. used B. used to

10. It’s taking me a long time to ____ speaking Norwegian.

A. used to B. get used to

II. Hoàn thành câu thực hiện Used to lớn, Be/ Get used to

1. European drivers find it difficult to lớn ____________ (drive) on the left when they visit Britain.

2. See that building there? I ____________ (go) to lớn school there, but now it’s a factory.

3. I’ve sầu only been at this company a couple of months. I ____________ (still not) how they bởi things round here.

4. When I first arrived in this neighbourhood, I ____________ (live) in a house. I had always lived in apartment buildings.

5. Working till 10pm isn’t a problem. I ____________ (finish) late. I did it in my last job too.

6. I can’t believe sầu they are going lớn build an airport just two miles from our new house! I will ____________ (never) all that noise! What a nightmare.

7. His father ____________ (smoke) twenty cigars a day – now he doesn’t smoke at all!

8. Whenever all my friends went lớn discos, I ____________ (never go) with them, but now I enjoy it.

9. I ____________ (drive) as I have had my driving licence almost a year now.

10. When Max went to lớn live in Italy, he ____________ (live) there very quickly. He’s a very open minded person.

Xem thêm: Phân Loại Tài Sản Và Nguồn Vốn, Tài Sản Và Nguồn Vốn Khác Nhau Thế Nào

Đáp án:

I. 1. A 2. C 3. B 4. A 5. B 6. A 7. C 8. B 9. B 10. B

II. 1. get used to driving 6. never get used to

2. used to go 7. used to smoke

3. am still not used khổng lồ 8. never used to lớn go

4. used khổng lồ live 9. am used to lớn driving

5. am used lớn finishing 10. got used to living

Bài viết rất cụ thể với dễ dàng nắm bắt yêu cầu không, còn gì thắc mắc các bạn hãy phản hồi dưới nhé. Nhớ gạnh thăm trang Báo Song Ngữ của chính mình thường xuyên để cập nhật những tin tức thú vui nhé.


Chuyên mục: