Bài tập tương lai gần

     
sucmanhngoibut.com.vn xin reviews mang đến các bạn tư liệu Những bài tập thì tương lai ngay gần vào tiếng Anh được chúng tôi tổng hòa hợp cùng đăng thiết lập ngay sau đây.

Bạn đang xem: Bài tập tương lai gần

bài tập thì sau này sát vào giờ Anh là tài liệu rất là hữu ích, gồm những câu hỏi từ bỏ luận về thì sau này sát với trắc nghiệm rõ ràng. Mời quý thầy gia sư với những em học viên tham khảo nhằm cải thiện unique dạy dỗ với học môn Tiếng Anh vào công tác.

Những bài tập thì tương lai gần vào giờ Anh

I- CẤU TRÚC CỦA THÌ TƯƠNG LAI GẦN

1. Khẳng định:S + is/ am/ are + going lớn + V(ngulặng thể)Trong đó: S (subject): Chủ ngữis/ am/ are: là 3 dạng của “khổng lồ be”V(ngulặng thể): Động từ bỏ sinh sống dạng nguim thểCHÚ Ý:- S = I + am = I’m
- S = He/ She/ It + is = He’s/ She’s/ It’s- S = We/ You/ They + are = We’re/ You’re/ They’reVí dụ:- I am going see a film at the cinema tonight.(Tôi sẽ đi coi phyên ổn trên rạp chiếu phim phlặng về tối ni.)- She is going khổng lồ buy a new oto next week. (Cô ấy đã tải một cái xe pháo bắt đầu vào tuần cho tới.)- We are going lớn Paris next month. (Chúng tôi đã tiếp cận Paris hồi tháng tới.)2. Phủ định:S + is/ am/ are + not + going to + V(ngulặng thể)Câu phủ định ta chỉ việc thêm “not” vào ngay lập tức sau rượu cồn từ bỏ “to lớn be”.CHÚ Ý:- am not: không có dạng viết tắt- is not = isn’t- are not = aren’tVí dụ:- I am not going lớn attover the class tomorrow because I’m very tired.(Tôi sẽ không tham gia lớp học tập tương lai bởi vì tôi cực kỳ mệt mỏi.)- She isn’t going to sell her house because she has had enough money now. (Cô ấy sẽ không còn buôn bán ngôi nhà của cô ấy bởi vì cô ấy vẫn có đủ chi phí rồi.)- They aren’t going to lớn cancel the meeting because the electricity is on again. (Họ sẽ không bỏ bỏ buổi họp bởi sẽ có điện quay lại.)
3. Câu hỏi:Is/ Am/ Are + S + going lớn + V(nguyên thể)?Trả lời: Yes, S + is/am/ are.No, S + is/am/are.Câu hỏi ta chỉ bài toán đảo rượu cồn từ “lớn be” lên trước nhà ngữ.Ví dụ:- Are you going to fly lớn America this weekend? (quý khách hàng vẫn bay cho tới Mỹ vào vào cuối tuần này à?)Yes, I am./ No, I’m not.- Is he going khổng lồ stay at his grandparents’ house tonight? (Cậu ấy vẫn ngơi nghỉ lại công ty các cụ cậu ấy buổi tối ni cần không?)Yes, he is./ No, he isn’t.4. Chụ ý:- Động từ bỏ “GO” khi phân chia thì tương lai gần ta sử dụng cấu trúc:S + is/ am/ are + goingChứ đọng ta ko sử dụng: S + is/ am/ are + going khổng lồ + goVí dụ:- I am going to the buổi tiệc ngọt tonight. (Tôi đang tới bữa tiệc buổi tối từ bây giờ.)

II- CÁCH SỬ DỤNG CỦA THÌ TƯƠNG LAI GẦN

1. Dùng để diễn đạt một dự định, chiến lược sau đây.

Xem thêm: Dàn Sao "Tể Tướng Lưu Gù" Sau 21 Năm: "Hòa Thân" Lấy Fan Kém Tận 20 Tuổi, "Càn Long" Muối Mặt Vì Đứa Con Hư Hỏng

Ví dụ:- He is going lớn get married this year. (Anh ta dự tính đang kết thân vào năm nay.)- We are going to lớn take a trip lớn TP HCM city this weekover. (Chúng tôi dự định đang làm một chuyến tới tỉnh thành HCM vào vào buổi tối cuối tuần này.)2. Dùng nhằm diễn đạt một dự đoán có địa thế căn cứ, gồm dẫn chứng ví dụ.Ví dụ:- Look at those dark clouds! It is going to rain. (Hãy quan sát hồ hết đám mây cơ kìa! Trời chuẩn bị mưa đấy.)- Are you going khổng lồ cook dinner? I have sầu seen a lot of vegetables on the table. (Quý Khách sẵn sàng nấu ăn buổi tối à? Tớ vừa phát hiện ra không ít rau củ hoa quả sinh sống trên bàn.)

III- DẤU HIỆU NHẬN BIẾT THÌ TƯƠNG LAI GẦN

Dấu hiệu nhận biết thì sau này sát bao gồm các trạng từ chỉ thời hạn trong tương lai hệt như dấu hiệu phân biệt thì sau này solo, nhưng mà nó bao gồm thêm phần lớn địa thế căn cứ hay mọi vật chứng rõ ràng.- in + thời gian: vào … nữa (in 2 minutes: vào 2 phút ít nữa)- tomorrow: ngày mai- Next day: ngày hôm tới- Next week/ next month/ next year: Tuần tới/ tháng tới/ năm tớiVí dụ:- Tomorrow I am going to lớn visit my parents in New York. I have just bought the ticket. (Ngày mai tôi đang đi thăm cha mẹ tôi làm việc New York. Tôi vừa mới mua vé rồi.)Ta thấy “Ngày mai” là thời gian về sau. “Tôi vừa mới mua vé” là bằng chứng ví dụ đến bài toán đang “đi thăm cha mẹ sống New York”.

IV- BÀI TẬP THÌ TƯƠNG LAI GẦN

I. Hãy viết những câu sau làm việc thì sau này sát. “be going to+V”1. My father/go on/ diet.2. He/ not/ drink so much beer.3. What/ you/ do/ tonight?4. you/have/haircut?5. Lan/ tidy/ her bed room.6. she/ copy/ the chapter.7. he/ criticise/ you.8. I/ defend/ my point of view.9. they/ discuss/ the problem.10. he/ reach/ his goal.11. the robber/ rob/ another ngân hàng.12. we/ explore/ a new territory.13. they/ rescue/ the girl.II. Chia rượu cồn từ bỏ sinh hoạt thì Tương lai 1-1 hoặc tương lai ngay gần.

Xem thêm: Ảnh Áp Lực Cuộc Sống Hiện Tại

1. “I am not going to play soccer this afternoon.”“What ______ you_____________ (do)?”2. Look at those clouds. It __________________________ (rain)3. I feel terrible. I think I ______________________(be) sick.4. “Tom had an accident last night.” “Oh! I see I_____________ (visit) him”5. I think Li Li ________________ (like) the present we bought for her.

Chuyên mục: