Bài tập toán lớp 4 cơ bản

     

Trọn cỗ Toán cơ bản lớp 4 bao hàm đầy đủ các dạng Tân oán cùng bài bác tập Toán vào toàn cục lịch trình học tập lớp 4 góp các em học sinh dễ dàng thâu tóm lại kỹ năng, luyện đề hiệu quả rộng. Đồng thời đây cũng là tài liệu cho các em học viên ôn tập vào thời hạn nghỉ ngơi dịch hè.

Bạn đang xem: Bài tập toán lớp 4 cơ bản

Lưu ý: Nếu không kiếm thấy nút Tải về nội dung bài viết này, bạn vui miệng kéo xuống cuối bài viết nhằm download về.


GIẢI BÀI TẬP. TOÁN LỚP 4

Giải bài tập SGK Toán lớp 4 bao hàm các câu chữ giải thuật hay bài bác tập sách giáo khoa. Với Lời giải Toán thù lớp 4 của sucmanhngoibut.com.vn cho SGK khá đầy đủ cụ thể những bài xích tập toán thù lớp 4 sẽ được giải quyết nhanh lẹ, dễ dàng nắm bắt.

GIẢI VỞ BÀI TẬPhường. LỚP 4

Giải vở bài xích tập toán lớp 4 không thiếu các bài xích tập trong cả năm học 35 tuần. Các bài giải tương xứng với từng ngày tiết học tập cho những em học sinh xem thêm, chuẩn bị cho các bài học kinh nghiệm bên trên lớp.

DẠNG 1: BÀI TẬPhường VỀ ĐỌC, VIẾT, CẤU TẠO SỐ TỰ NHIÊN

Lý thuyết:

- Lớp đơn vị tất cả 3 hàng: sản phẩm đơn vị chức năng, hàng trăm, hàng trăm

- Lớp nghìn tất cả 3 hàng: hàng ngàn, hàng trăm nghìn, hàng trăm ngàn nghìn

- Lớp triệu gồm: Hàng triệu, hàng trăm triệu, sản phẩm tăm triệu

Bài 1: Đọc các số sau:

100000:……………………………………………………………………………………..

1 000 000:

30 000 000: ………………………………………………………………………………...

45 234 345: ………………………………………………………………………………...


234 445 098:………………………………………………………………………………...

123 000 209:………………………………………………………………………………...

Bài 2. Viết những số sau:

a/ Hai trăm linh ba nghìn:……………………………………………………………………

b/ Một triệu chín trăm bốn mươi hai nghìn tía trăm:………………………………………

c/ Ba trăm linc tám triệu ko ngàn chín trăm sáu mươi hai:……………………………..

Bài 3. Viết số gồm:

a/ 4 triệu, 6 trăm ngàn cùng 9 1-1 vị:…………………………………………………………

b/ 3 chục triệu, 4 triệu, 7 trăm với 8 solo vị:…………………………………………………..

d/ 2 trăm triệu cùng 3 1-1 vị:…………………………………………………………………..

Bài 4. Nêu cực hiếm của chữ số 3 trong những số sau:

………………………………………………………………………………………………

Bài 5. Điền số tương thích vào khu vực chấm:

a/ 123; 124; 125;………;…………..;……….

b/ 346; 348; 350………;…………..;……….

c/ 450; 455’460;………;…………..;……….

d/ 781; 783; 785;………;…………..;……….

e/ 1; 2; 4; 8; 16;………;…………..;……….

Bài 6.

a/ Viết số nhỏ dại độc nhất bao gồm nhì chữ số, tía chữ số, tứ chữ số:

……………………………………………………………………………………………….

b/ Viết số lớn nhất gồm nhì chữ số, ba chữ số, tứ chữ sô:

……………………………………………………………………………………………….

c/ Viết số chẵn bé dại độc nhất vô nhị có nhì chữ số, cha chữ số, tư chữ số:

……………………………………………………………………………………………….

d/ Viết số chẵn lớn số 1 bao gồm nhị chữ số, bố chữ số, tứ chữ số:


……………………………………………………………………………………………….

e/ Viết số lẻ lớn nhất có hai chữ số, tía chữ số, bốn chữ số:

……………………………………………………………………………………………….

g/ Viết số lẻ bé dại duy nhất có nhì chữ số, bố chữ số, tứ chữ số:

……………………………………………………………………………………………….

g/ Viết số tròn chục nhỏ tuổi nhất:………………………………………………………………..

h/ Viết số chẵn bé dại nhất:…………………………………………………………………..

i/ Viết số lẻ nhỏ bé nhất: ………………………………………………………………………..

DẠNG 2: BÀI TẬPhường. VỀ TÍNH, TÌM THÀNH PHẦN CHƯA BIẾT CỦA PHÉPhường TÍNH

Bài 1. Tìm x:

a/ x + 456788 = 9867655

b/ x – 23345 = 9886

c/ 283476 + x = 986352

d/ y × 123 = 44772

e/ X : 637 = 2345

g/ 212 552 : x = 326

h/ 40000 – x =3876

i/ (x + 1233) – 1978 = 9876

k/ x : 2 : 3 = 138

Bài 2. Đặt tính rồi tính:

224454 + 98808

200000 – 9876

5454 x 43

654 x 508

39212 : 43

10988 : 123

Bài 3. Tính bằng phương pháp tiện lợi nhất:

a/ 12347 + 23455 + 76545

b/ 123 x 4 x 25

c/ 2 x 4 x 25 x 50

d/ (450 x 27) : 50

Bài 4. Tính bằng 2 cách:

a/ 234 x 25 + 234 x 75

b/ 765 x 123 – 765 x 23

c/ 476 x (45 + 55)

d/ 2415 : 5 : 3

e/ (76 x 28) : 7

g/ (175 + 29070) : 5

h/ (3224 – 1236): 4

Bài 5. Đặt tính rồi tính:

a/ 1234 x 345

b/ 398 x 367

c/ 398 x 405

d/ 324 x 34

e/ 4762 x 567

g/ 12323 : 343

h/ 34579 : 456

i/ 23971 : 24

k/ 30987 : 397

m/ 12908 : 546

Bài 6. Nhà chưng An thu hoạch được 12 487 kilogam coffe, bên chưng Thành thu hoạch được ít hơn đơn vị bác An 563kilogam cafe. Hỏi cả nhị bác bỏ thu hoạch được từng nào kg cà phê?

Bài 7. Kho thóc trước tiên đựng 1243 tấn thóc, kho máy nhị cất số thóc gấp rất nhiều lần kho đầu tiên. Hỏi những nhì kho thóc có toàn bộ bao nhiêu tấn thóc?

Bài 8. Kho thóc trước tiên đựng 3245T thóc, kho thiết bị nhị chứa số thóc bởi một nửa kho thứ nhất. Hỏi những hai kho thóc có toàn bộ bao nhiêu tấn thóc?


DẠNG 3: BÀI TẬPhường VỀ ĐỔI ĐƠN VỊ ĐO ĐẠI LƯỢNG

BẢNG ĐƠN VỊ ĐO ĐẠI LƯỢNG

KHỐI LƯỢNG: Tấn, tạ, yến, kg, hg, dag, g

ĐỘ DÀI: Km, hm, dam, m, dm, cm, mm

DIỆN TÍCH: mét vuông, dmét vuông, cm2

Bài 1. Viết số tương thích vào chỗ chấm:

a/ 1 tấn = ……tạ;

b/ 2 tấn 3 tạ = ………tạ;

c/ 4 tấn 6 kilogam = ……kg;

d/ 5 tạ 17 kilogam =…..kg

e/ 4 hg = ……g;

g/ 7 dag = …….g;

i/ 23 tạ = …….yến;

k/ 12T 5 kilogam = ……..kg

m/ tấn = …….kg;

n/ tạ = …….kg;

p/ kg = …….g;

q/ tạ = …….g;

Bài 2. Viết số phù hợp vào địa điểm chấm:

a/ 20000 kilogam = ……tạ;

b/ 12000 tạ = ……tấn;

c/ 45000 g = .…kg;

d/ 23000kg = ….tấn

e/ 3456 kg = ……tấn…….kg;

g/ 1929 g = …….kilogam ….. g;

h/ 349 kilogam =…….tạ……kg

Bài 3. Viết số tương thích vào chỗ chấm:

a/ 3 km = ………m;

b/ 3km 54m =……..m;

c/ 12 m = …….dm;

d/ 7m 4centimet = ……cm

g/ 50% km = …….m;

h/ 01/05 m = …….cm;

i/ 2600dm = …….m;

k/ 4200cm = ……m;

Bài 4. Viết số tương thích vào nơi chấm

a/ 5mét vuông = …….dm2;

b/ 12 dmét vuông = ……..cm2;

c/ 3mét vuông = ……..cm2;

d/23mét vuông = ………..cm2

e/ 4500dm2= …….m2;

g/ 30000cm2= ……….dm2;

h/ 1200000m2=……………m2

Bài 5. Viết số thích hợp vào địa điểm chấm

a/ 2 giờ 5 phút ít = …….phút;

b/ 4 phút 23 giây = ……giây;

c/ 7 phút 12 giây =……giây

d/ 1/2 tiếng = …….phút;

g/ 1/3 phút ít = ……giây;

h/ 01/05 phút ít =……giây

i/ 123 giây = …….phút……..giây;

k/ 189 phút = …….giờ………phút

m/ 3 nỗ lực kỉ = ………năm;

n/ 1/5 núm kỉ = …….năm;

p/ 3 ngày = ……….giờ

Bài 6: So sánh những đại lượng sau

a) 3kilogam 50g … 3050g

b) 4h 36 phút ít ... 5425 giây

c) 8km 7dam … 2484 m

d) 3 năm … 48 tháng

e) 875m … 46hm

f) 12km 750dam … 12750m

g) 3 năm 18 tháng … 60 tháng

h) 7T 6 tạ 54 yến … 28470 kg

Bài 7: Tính những đại lượng sau:

a) 72hm 5m + 72m = ?m

b) 157 phút ít + 4 giờ = ? phút

c) 15 năm - 126 tháng = ? tháng

d) 5T 7kg x 20 kg = ? kg

Bài 8: Một tuần bao gồm 7 ngày, hỏi:

a) 10 tuần thì có từng nào ngày?

b) 623 ngày thì có bao nhiêu tuần?

Bài 9: Một cái xe pháo ô tô chlàm việc những lần chlàm việc được 516kilogam cam. Hỏi 30 lần thì chsinh hoạt được từng nào kg cam?

Bài 10: Tính thời hạn Minh tiến hành các vận động buổi sáng?

Minch tỉnh dậy lúc 6 giờ 15 phút bè phái dục cùng lau chùi mang lại 6 giờ đồng hồ 35 phút. Sau đó đi bộ mang đến trường là dịp 7 giờ

a) Hỏi thời gian Minch tập thể dục với dọn dẹp là bao lâu?


b) Thời gian Minh đi bộ tới trường mất bao nhiêu phút?

DẠNG 4: BÀI TẬP. VỀ TÌM SỐ TRUNG BÌNH CỘNG

Số vừa phải cộng = tổng các số hạng : số các số hạng

Tổng các số hạng = số vừa đủ cùng x số các số hạng

Bài 1. Tìm số vừa phải cùng của những số sau:

a/ 35 cùng 45;

b/ 37, 42 với 56;

c/ đôi mươi, 32, 24 cùng 36;

d/ 25, 37, 30, 75 cùng 63

Bài 2. Một tổ cung cấp muối bột thu hoạch trong năm đợt như sau: 45 tạ, 60 tạ, 75 tạ, 72 tạ với 98 tạ. Hỏi vừa phải từng dịp tổ đó thu hoạch được từng nào tạ muối?

Bài 3. Sự tăng dân số của một xã trong ba năm thứu tự là: 90 fan, 86 tín đồ, 70 người. Hỏi vừa đủ hàng năm số lượng dân sinh của buôn bản kia tăng lên bao nhiêu người?

Bài 4. Một cửa hàng đưa sản phẩm công nghệ bởi xe hơi. Lần đầu tất cả 3 ô tô, từng ô tô chuyển được 16 thứ. Lần sau tất cả 5 ô tô không giống, mỗi xe hơi chuyển được 24 máy. Hỏi vừa phải từng xe hơi đưa được từng nào máy?

Bài 5. Một công ti chuyển thực phđộ ẩm vào thị trấn. Có 5 ô tô, mỗi xe hơi đưa được 36 tạ cùng 4 ô tô, mỗi xe hơi đưa được 45 tạ. Hỏi vừa đủ mỗi xe hơi chuyển được bao nhiêu tấn thực phẩm?

Bài 6. Một xe hơi giờ đồng hồ thứ nhất chạy được 39 km, giờ đồng hồ thứ nhì chạy được 60 km, giờ đồng hồ thiết bị bố chạy được bằng quãng mặt đường của nhị giờ đầu. Hỏi vừa phải mỗi giờ đồng hồ ô tô chạy được bao nhiêu ki-lô-mét?

Bài 7.

a/ Số vừa phải cộng của nhì số bởi 8. Biết một trong nhì số bằng 9, tra cứu số kia?

b/ Số mức độ vừa phải cộng của nhị số bằng đôi mươi. Biết 1 trong hai số bởi 30, tra cứu số kia?

Bài 8. Với quý hiếm làm sao của a thì:

a/ a x 5

Bài 8. Hai team làm đường thuộc đắp một phần đường nhiều năm 800m. Đội đầu tiên đắp được thấp hơn nhóm sản phẩm nhì 136m con đường. Hỏi mỗi nhóm đắp được từng nào mét đường?

Bài 9. Hai thửa ruộng thu hoạch được 3 tấn 2 tạ thóc. Thửa thứ nhất thu hoạch được không ít hơn thửa lắp thêm nhị 6 tạ. Hỏi từng thửa thu hoạch được từng nào ki-lô-gam thóc?

Bài 10. Lớp Một cùng lớp Hai cùng thu nhặt được 127 kg giấy. Lớp Hai thu nhặt được không ít hơn lớp Một 9 kilogam giấy. Hỏi từng lớp thu nhặt được từng nào ki-lô-gam giấy?

Bài 11. Hai tnóng vài lâu năm tất cả 114m. Tnóng vải vóc đầu tiên dài ra hơn nữa tấm vải sản phẩm hai 6m. Hỏi mỗi tnóng vải dẻo từng nào mét?

DẠNG 6: BÀI TẬPhường VỀ TÍNH CHU VI VÀ DIỆN TÍCH

+) Chu vi hình chữ nhật: P

Chiều dài: a

Chiều rộng: b

Phường = (a + b) x 2

Diện tích hình chữ nhật: S

S = a x b

a = S : b

b = S : a

+) Chu vi hình vuông: P

Cạnh hình vuông: a

P. = a x 4 a = P. : 4

Diện tích hình vuông: S

S = a x a

Chu vi hình bình hành: P

Chiều dài: a

Chiều rộng: b

P. = (a + b) x 2

+) Diện tích hình bình hành: S

Độ nhiều năm đáy: a

Chiều cao: h

a = S : h

S = a x h

h = S : a

+) Chu vi hình thoi: P

Cạnh hình thoi: a

P = a x 4 a = Phường : 4

Diện tích hình thoi: S

Độ dài hai tuyến phố chéo: m, n

S = (m x n) : 2

Bài 1. Tính chu vi và diện tích hình chữ nhật có chiều lâu năm 24 m và chiều rộng 18m.

Bài 2. Tính chu vi và ăn diện tích hình chữ nhật tất cả chiều lâu năm 4dm và chiều rộng lớn 36centimet.

Bài 3. Tính chu vi và diện tích hình chữ nhật có chiều nhiều năm 18cm và chiều rộng kém nhẹm chiều dài 2cm.

Bài 4. Tính chu vi và mặc tích hình chữ nhật bao gồm chiều rộng lớn 26m và chiều dài hơn chiều rộng lớn 4m.

Bài 5. Tính chu vi và ăn diện tich hình chữ nhật gồm chiều rộng lớn 12m và chiều lâu năm gấp hai chiều rộng lớn.

Bài 6. Tính chu vi và ăn mặc tích hình chữ nhật tất cả chiều lâu năm 18m cùng chiều rộng bởi 1/3D dài.

Bài 7. Tính chu vi hình chữ nhật gồm diện tích 36cmét vuông và chiều rộng lớn 6centimet.

Bài 8. Tính chu vi hình chữ nhật tất cả diện tích S 64cmét vuông cùng chiều lâu năm 16cm.

Bài 9. Tính chu vi và ăn mặc tích hình vuông bao gồm cạnh nhiều năm 145centimet.

Bài 10. Tính chu vi và ăn diện tích hình vuông có cạnh dài 24m.

Bài 11. Tính diện tích S hình vuông vắn biết chu vi hình vuông sẽ là 64centimet.

Bài 12. Tính diện tích S hình vuông vắn biết chu vi hình vuông đó là 56m.

Bài 13. Tính diện tích hình bình hành bao gồm độ dài đáy 18centimet và chiều cao 12cm.

Bài 14. Tính diện tích S hình bình hành có độ dài đáy 18centimet với độ cao bằng 1/3 độ lâu năm lòng.

Bài 15. Tính diện tich hình bình hành gồm chiều cao 12m và độ dài lòng cấp 3 lần độ cao.

Bài 16. Tính diện tích S hình thoi biết độ lâu năm hai tuyến đường chéo cánh theo thứ tự là 12centimet và 24 cm.

Bài 17. Tính diện tích S hình thoi biết độ lâu năm hai tuyến phố chéo cánh lần lượt là 12dm với 40 centimet.

Bài 18: Một hình chữ nhật có chiều dài ra hơn nữa chiều rộng lớn 8centimet và bởi

*
chiều rộng lớn.

a, Tính chu vi hình chữ nhật.

b, Tính diện tích S hình chữ nhật.

Xem thêm: Cách Thắt Dây Thun Nhảy Dây Thun, Tết Vòng Tay Đầy Sắc Màu Bằng Dây Chun

Bài 19: Một thửa ruộng hình chữ nhật gồm chu vi 200m. Chiều lâu năm hình chữ nhật hơn hai lần chiều rộng lớn là 10m. Tính diện tích hình chữ nhật kia.

Bài 20: Một mhình ảnh sân vườn hình chữ nhật tất cả chiều lâu năm cấp 4 lần chiều rộng lớn. Nếu tăng chiều lâu năm 5m và giảm chiều rộng lớn 5m thì được một mhình họa vườn mới có diện tích nhỏ rộng diện tích mảnh vườn thuở đầu là 250 mét vuông. Tính diện tích S mhình họa vườn cửa thuở đầu.

Bài 21: Sân ngôi trường em hình vuông. Để tăng thêm diện tích bên ngôi trường không ngừng mở rộng về mỗi phía 3m thì diện tích S tăng lên 192mét vuông. Hỏi trước đó Sảnh trường em có diện tích là bao nhiêu m2?

DẠNG 7: BÀI TẬPhường. VỀ CÁC PHÉPhường TÍNH

Bài 1. Đặt tính rồi tính:234 x 345

265 x 309

287 x 345

2358 x 87

654 x 235

124 x 35

175600 : 200

98976 : 46

12300 : 130

35467 : 678

23467 : 673

21356 : 762

Bài 2. Tính bằng hai cách

a/ 143 x (76 + 24)

b/ 345 x (121 – 21)

c/ 1234 x (45 + 55)

d/ 456 x (135 – 35)

Bài 3. Một thị xã nhận thấy 215 hộp cây viết chì màu sắc, từng hộp có 24 cây viết chì. Huyện kia phân chia mọi số bút chì màu sắc đó cho 86 lớp. Hỏi từng lớp nhận ra bao nhiêu cây viết chì color.

Bài 4. Một xe cộ ô tô chngơi nghỉ 27 bao gạo, mỗi bao nặng nề 50kilogam với chsinh hoạt 25 bao mì, mỗi bao nặng nề 30 kilogam. Hỏi xe cộ đó chở toàn bộ từng nào ki –lô-gam gạo cùng mì.

Bài 5. Một lớp học tập có 12 lớp học tập, mỗi lớp học bao gồm 45 học sinh và 6 lớp học tập không giống, từng lớp gồm 42 học viên. Hỏi ngôi trường đó gồm bao nhiêu học sinh.

Bài 6. Một tín đồ đi xe đạp điện tính ra trong 5 phút đi được 975m. Cđọng đạp đều những điều đó thì sau 45 phút ít đã đi được bao nhiêu mét.

Bài 7. Phòng họp A bao gồm 12 hàng ghế, từng dãy ghế có 11 tín đồ ngồi. Phòng họp B bao gồm 14 các ghế, từng các ghế tất cả 9 người ngồi. Hỏi số người nghỉ ngơi phòng nào nhiều hơn thế nữa cùng nhiều hơn bao nhiêu fan.

Bài 8. Một siêu thị thực phẩm tất cả 340 kilogam cá. Người ta vừa mang lại cửa hàng này 11 sọt cá, mỗi sọt 25 kg cá. Hỏi siêu thị kia tất cả tất cả từng nào ki-lô-gam cá.

Bài 9. Một người đi xe đạp điện vào 125 phút ít đầu, từng phút đi được 198m với trong 112 phút ít sau, mỗi phút ít đi được 168m. Hỏi người này đã đi quãng con đường nhiều năm bao nhiêu mét?

Bài 10. Trung bình mỗi bé kê mái đẻ cần được tất cả 104g thóc ăn uống vào một ngày. Trong kho của trại chăn nuôi có đôi mươi kilogam thức ăn. Với số thức ăn đó bao gồm đủ nhằm 375 bé kê mái đẻ ăn uống trong một ngày không?

Bài 11. Có 2436 học viên tmê say gia đồng diễn thể thao. Trong đó 1/2 số học viên khoác xống áo đỏ, 1/3 số học viên kia khoác áo xống đá quý, số học sinh còn sót lại mang xống áo xanh. Hỏi bao gồm từng nào học viên mặc quần áo xanh?

Bài 12. Một bạn đi bộ đi được 8524m vào 2 giờ. Hỏi nếu như tín đồ kia quốc bộ vào 2 tiếng đồng hồ 30 phút thì được đoạn đường từng nào mét?

Bài 13. Một đoàn thuyền ship hàng ra bến cảng. 5 chuyến đầu gửi được 25T ; 10 chuyến sau gửi được 38 tấn; 5 chuyến cuối gửi được 17T. Hỏi mức độ vừa phải mỗi chuyến xe pháo đưa được bao nhiêu tấn hàng?

Bài 14. Hai cửa hàng cùng dìm 7420m vải vóc. Cơ sở đầu tiên vừa phải mỗi ngày bán được 265m vải vóc, siêu thị lắp thêm nhị vừa đủ từng ngày bán được 371m vải. Hỏi siêu thị nào bán hết số vải sớm rộng cùng mau chóng hơn từng nào ngày?

DẠNG 8: BÀI TẬP VỀ DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 2, 3, 5, 9

Bài 1. Trong những số 1476; 23490; 3258; 43005; 2477; 39374.

a/ Các số phân tách hết mang lại 2:

b/ Các số chia hết mang đến 5:

c/ Các số phân tách hết cho 2 với 5:

d/ Các số chia không còn cho 3:

e/ Các số phân tách hết 9:

g/ Các số phân tách hết đến 3 cơ mà không phân chia không còn mang lại 9:

h/ Các số phân tách không còn cho tất cả 2, 3, 5 cùng 9:

Bài 2. Tìm chữ số thích hợp điền vào ô trống nhằm được:

a/ 13... phân chia hết đến 3;

b/ 4...0 phân tách hết 9;

c/ 24... chia không còn cho tất cả 3 và 5;

d/ 47... phân tách hết cho cả 2 cùng 3;

Bài 3

a/ Viết bố số tất cả 4 chữ số phân tách không còn mang lại 2:

b/ Viết ba số tất cả 3 chữ số phân tách không còn cho 3:

c/ Viết bố số bao gồm 4 chữ số phân chia không còn đến 5:

d/ Viết ba số bao gồm 4 chữ số chia không còn mang đến 9:

e/ Viết bố số bao gồm 4 chữ số phân chia không còn mang lại 2 cùng 5:

h/ Viết tía số có 3 chữ số phân chia không còn mang đến 2 với 3:

i/ Viết tía số có 3 chữ số phân tách không còn cho 2; 3; 5 với 9:

DẠNG 9: BÀI TẬP. VỀ PHÂN SỐ

Bài 1. Viết phân số chỉ phần vẫn khổng lồ màu cho từng hình sau:

Bài 2. Viết dưới dạng phân số những thương thơm sau:

2 : 5= …….; 15 : 8 =……..; 7 : 1 =…….; 3 : 7 = ……; 4 : 9 = …….; 12 : 3 =…..

2 : 3= …….; 11 : 8 =……..; 6 : 7 =…….; 7: 8 = ……; 4 : 3 = …….; 16 : 4 =…..

Bài 3. Viết mỗi phân số dưới đây bên dưới dạng thương và tính tmùi hương theo mẫu:

Bài 4. Viết từng số sau bên dưới dạng phân số:

3 = ………..; 34 = ………; 13 = ………….; 25 = ……..; 387=………..

100 = ………..; 0 = ………; 456 = ………….; 57 = ……..; 32=………..

Bài 5. So sánh phân số cùng với 1:

Phân số có tử số to hơn mẫu số thì phân số to hơn 1

Phân số bao gồm tử số nhỏ nhiều hơn mẫu mã số thì phân số bé hơn 1

Phân số có tử số bởi mẫu số thì phân số bởi 1Bài 6. Rút ít gọn các phân số sau:

Vận dụng tín hiệu phân chia không còn đến 2, 3, 5, 9 để rút gọn những phân số

Bài 8. Rút ít gọn các phân số:

Bài 9. Rút gọn gàng các phân số:

DẠNG 10: TÌM PHÂN SỐ CỦA MỘT SỐ

Bài 1. Một lớp học tập tất cả 35 học viên, trong những số đó số 3/5 học tập xếp các loại tương đối. Tính số học sinh xếp nhiều loại hơi của lớp đó.

Bài 2. Một sảnh trường hình chữ nhật tất cả chiều nhiều năm 120m, chiều rộng bởi 5/6 chiều dài. Tính chu vi và diện tích của sảnh trường đó.

Bài 3. Lớp 4A có 16 học viên phái nam cùng số học sinh nữ giới bởi 9/8 số học viên phái nam. Hỏi lớp đó có bao nhiêu học tập sinh?

Bài 4. Một Sảnh trường hình chữ nhật có chiều nhiều năm 60m, chiều rộng lớn bằng 3/5 chiều dài. Tính chu vi và ăn diện tích của sảnh ngôi trường đó.

Bài 5. Một cửa hàng gồm 50 kilogam mặt đường. Buổi sáng chào bán 10 kg đường, buổi chiều chào bán 3/8 số đường còn sót lại. Hỏi cả hai buổi siêu thị bán bao nhiêu ki-lô-gam đường?

Bài 6. Quãng đường từ bên anh Hải đến thị xóm nhiều năm 15km. Anh Hải đi tự công ty ra thị làng mạc, khi đi được 2/5 quãng con đường thì tạm dừng nghỉ ngơi một thời điểm. Hỏi anh Hải còn nên đi tiếp bao nhiêu ki-lô-mét nữa thì đến thị xã?

Bài 7. Có một kho đựng xăng. Lần đầu người ta lấy ra 32 850 lkhông nhiều xăng, lần sau lôi ra bởi 1/3 đầu tiên. Hỏi ban sơ vào kho tất cả bao nhiêu lít xăng?

DẠNG 11: BÀI TOÁN VỀ TỈ SỐ

Tỉ số của a cùng b là a : b tuyệt (b không giống 0)

Bài 1. Viết tỉ số của a cùng b, biết:

a/ a = 2, b = 3;

b/ a = 7, b = 4;

c/ a = 6, c = 2;

d/ a = 4, b = 10;

e/ a = 5, b = 7

Bài 2. Trong hộp có 2 cây bút đỏ và 8 cây viết xanh.

a/ Viết tỉ sô của số cây viết đỏ và sô cây viết xanh

b/ Viết tỉ số của sô cây bút xanh cùng số cây viết đỏ

c/ Viết tỉ số của số cây viết đỏ và số cây viết vào hộp

d/ Viết tỉ số của số cây viết xanh cùng số cây viết vào hộp

Bài 3. Trong một đội có 5 bạn trai với 6 nữ giới.

a/ Viết tỉ số chúng ta trai và số các bạn cả tổ

b/ Viết tỉ số bạn gái và số các bạn cả tổ

Bài 4. Trên kho bãi cỏ gồm đôi mươi con trườn cùng số trâu bằng 1/4 số bò. Hỏi bên trên bãi cỏ bao gồm mấy con trâu ?

DẠNG 12: BÀI TOÁN VỀ TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ TỈ SỐ CỦA HAI SỐ ĐÓ

Các bước giải bài bác toán:

- Bước 1: Vẽ sơ đồ

- Cách 2: Tìm tổng sô phần bằng nhau

- Cách 3: Tìm số to, số bé

Bài 1. Tổng của nhì số là 96. Tỉ số của nhị số là 3/5 . Tìm nhị số kia.

Bài 2. An cùng Bình tất cả 25 quyển vsinh sống. Số vsinh sống của An bởi 2/3 số vsống của Bình. Hỏi mỗi chúng ta có bao nhiêu quyển vở?

Bài 3. Tổng của nhị số là 333. Tỉ số của nhị số là 2/7 . Tìm hai số đó.

Bài 4. Hai kho cất 125T thóc, trong số đó số thóc sinh sống kho thứ nhất bằng 3/2 số thóc sinh sống kho sản phẩm nhị. Hỏi từng kho tất cả bao nhiêu tấn thóc ?

Bài 5. Tổng của nhì số là số lớn số 1 tất cả nhị chữ số. Tỉ số của nhì số là 4/5. Tìm nhị số đó.

Bài 6. Tổng của nhị số là 198. Tỉ số của nhị số là 3/8 . Tìm hai số kia.

Bài 7. Một người đã bán được 280 quả cam cùng quýt, trong số ấy số cam bởi 2/5 số quýt. Tìm số cam, số quýt vẫn phân phối.

Bài 8. Lớp 4A với lớp 4B tdragon được 330 cây. Lớp 4A tất cả 34 học viên, lớp 4B gồm 32 học viên. Hỏi mỗi lớp tdragon được từng nào cây, biết rằng mỗi học viên hầu như trồng được số lượng kilomet đồng nhất.

Bài 9. Một hình chữ nhật có chu vi là 350 m, chiều rộng bởi 3/4 chiều nhiều năm. Tìm chiều lâu năm, chiều rộng lớn của hình chữ nhật đó.

Bài 10. Một hại dây khá dài 28m được bổ thành hai đoạn, đoạn đầu tiên dài cấp 3 lần đoạn máy nhị. Hỏi mỗi đoạn lâu năm bao nhiêu mét?

Bài 11. Một nhóm học sinh gồm 12 các bạn, trong các số ấy số chúng ta trai bởi một phần số bạn nữ. Hỏi team kia gồm mấy chúng ta trai, mấy bạn gái?

Bài 12. Tổng của nhì số là 72. Tìm hai số đó, hiểu được nếu số bự sút 5 lần thì được số bé bỏng.

Bài 13. Hai số có tổng bởi 1080. Tìm nhì số kia, hiểu được gấp 7 lần số thứ nhất thì được số đồ vật nhì.

Bài 14. Một hình chữ nhật gồm chu vi là 250m, chiều rộng lớn bằng 2/3D lâu năm. Tìm diện tích S của hình đó.

DẠNG 13: TÌM HAI SỐ KHI BIẾT HIỆU VÀ TỈ SỐ CỦA HAI SỐ ĐÓ

Các bước giải bài bác toán:

- Cách 1: vẽ sơ đồ

- Cách 2: Tìm hiệu sô phần bằng nhau

- Bước 3: Tìm số mập, số bé

Bài 1. Hiệu của nhì số là 24. Tỉ số của nhị số là 3/5 . Tìm hai số đó

Bài 2. Một hình chữ nhật tất cả chiều dài ra hơn chiều rộng 12m. Tìm chiều nhiều năm, chiều rộng của hình chữ nhật kia, hiểu được chiều dài bằng 4/7 chiều rộng lớn.

Bài 3. Số đầu tiên kỉm số trang bị nhị là 123. Tỉ số của nhì số là 2/5 . Tìm hai số kia.

Bài 4. Mẹ rộng nhỏ 25 tuổi. Tuổi con bằng 2/7 tuổi bà mẹ. Tính tuổi của mọi người.

Bài 5. Hiệu của hai số thông qua số nhỏ nhắn tốt nhất tất cả cha chữ số. Tỉ số của hai số là 9/5. Tìm hai số đó

Bài 6. Hiệu của nhị số là 85. Tỉ số của nhị số đó là 3/8. Tìm hai số kia.

Bài 7. Người ta cần sử dụng số đèn điện màu sắc nhiều hơn thế nữa số bóng đèn White là 250 đèn điện. Tìm số đèn điện từng nhiều loại, hiểu được số bóng đèn màu sắc bằng 5/3 số bóng đèn trắng.

Bài 8. Lớp 4A tất cả 35 học viên cùng lớp 4B bao gồm 33 học viên thuộc tsi mê gia tdragon cây. Lớp 4A tLong nhiều hơn lớp 4B là 10 cây. Hỏi từng lớp tdragon được bao nhiêu cây, hiểu được từng học sinh mọi trồng số km đồng nhất.

Bài 9. Hiệu của nhì số là 30. Số thứ nhất cấp 3 lần số trang bị nhì. Tìm nhị số kia.

Bài 10. Số trước tiên rộng số máy nhì là 60. Nếu số thứ nhất gấp lên 5 lần thì được số máy nhì. Tìm nhị số đó.

Bài 11. Một shop bao gồm số gạo nếp thấp hơn số gạo tẻ là 540 kg. Tính số gạo từng các loại, hiểu được số gạo nếp bởi 1/4 số gạo tẻ.

Bài 12.

Xem thêm: Tóc Sư Tử So Le Từng Tầng Ôm Lấy Mặt, Em 20 Tuổi, Da Trắng, Mặt Trái Xoan

Hiệu của nhì số 738. Tìm nhị số đó, biết rằng số đầu tiên giảm 10 lần thì được số thứ nhì.


Chuyên mục: