Ngữ pháp tiếng anh lớp 5 violet

     

những bài tập tiếng Anh Unit 14 lớp 5: What happened in the story?

Trong bài viết này, sucmanhngoibut.com.vn xin ra mắt cho quý thầy cô với chúng ta học sinh các bài luyện tập Tiếng Anh lớp 5 công tác new Unit 14: What happened in the story? tất cả lời giải gồm các dạng bài tập tiếng Anh 5 new khác biệt về tự vựng ngữ pháp, góp những em học sinh lớp 5 ôn tập với củng nắm các kiến thức được học vào Bài 14 giờ Anh lớp 5 lịch trình new. Sau trên đây mời các bạn tham khảo.

Bạn đang xem: Ngữ pháp tiếng anh lớp 5 violet

I. Translate inlớn English. Dịch những từ bỏ sau lịch sự tiếng anh

1. hoàng tử:...............................

2. quả hãng apple thần:...........................

3. lâu đài:...................................

4. kết hôn:.................................

5. nhân vật: ..............................


6. ngạc nhiên:.........................

7. một số loại.......................................

8. Hạt giống:.................................

9. Trao đổi:...................................

10. Ra lệnh, yêu cầu:......................

11. Tmê man lam:.................................

12. Thụ vị: .....................................

13. Ngon:.......................................

14. Tốt bụng:................................

II. Choose the words above lớn fill in the blanks. Chọn phần nhiều từ bỏ bên trên nhằm điền vào những nơi trống sau:

1. An Tiem recieved some ________________from the crow. He grew them.

2. Folk tales are usually short và ______________. They give sầu me one surprise after another.

3. The ____________visited the castle & he met the beautiful princess.

4. The brother in the story was so _______________. He wanted khổng lồ have all of the money.

5. The main_________________in this story is Snow White.


6. The King ______________the princess not lớn go outside. The pricess was very upphối.

7. In the past, people often ______________salt for food & drink.

8. My mother was very _____________when we had a big birthday các buổi party for her.

9. Linda is a _________________person. She often help other people when they have trouble.

10. In the over, the Prince and the Princess _________________& lived happily ever after.

III. Change these words into lớn past form: Chuyển đầy đủ cồn trường đoản cú sau lịch sự dạng vượt khứ:

1. Order:......................................

2. Get: .........................................

3. Find:........................................

4. Meet:......................................

5. Think..................................

6. Is/am: ..................................

7. give: ..................................

Xem thêm: Thế Nào Là Tỉ Số Của Hai Số Hữu Tỉ Số Của 2 Số Hữu Tỉ ? Câu Hỏi Của Hoangngoclinh

8. grow..................................

9.Take:...........................................

10. Read:.........................................

11. Hear:........................................

12. Can..........................................

13. Lose:........................................

14. Stand:......................................

15. Exchange................................


16. Hotline........................................

IV. Match the question with the suitable anwers:Nối câu hỏi với câu trả lời phù hợp

1. What book are you reading?

a. I’m reading folk tales.

2. What happened in the story?

b. I think she is gentle và beautiful.

3. What are you doing, Mai?

c. He likes comic books

4. What do you think of Snow White

d. I like The story of Mai An Tiem.

5. What kinds of story does Peter like?

e. Because it gives her one surprise after another

6. Who is the main character in this story?

f. First, the prince visited the castle & he met a beautiful princess.

7. Why does she like that book?

g. I’m reading a book.

8. What is your favorite book?

h. The main character is Tam.

V. Reorder the sentences

1. they/ and/ lived/ In/ hapily/ the end/ got married/ ever after.

..............................................................................................................

2. folk tales/ I/ because/ love/ each of them/ me/ gives/ in life./ a lesson

...................................................................................................................

3. Tam/ gentle./ very/ beautiful/ and/ was

...................................................................................................................

4. does/ Why/ she/ this /story/ like?

...............................................................................................................


5. think of/ What/ Linda/ does/ main/ the/ character/ in/ this story.

.....................................................................................................................

VI. Fill in the blank with the words in the box. Translate the story in Vietnamese

(Điền phần lớn tự trong vỏ hộp vào chỗ trống. Dịch truyện thanh lịch giờ đồng hồ Việt)

got married First cruel ordered fell in love sầu (đề xuất lòng)

Once upon the time, there was a beautiful girl named Tam. She lived with her father ,her step-mother và her sister, Cam in a small village.___1___, Tam’s father died. Her step-mother _____2__ her khổng lồ vị much housework. Tam was very upphối. Cam was as _____3___ as her mother. She often made Tam be punished the mother. Then, one day, Tam met a King with the help of a fairy. The King ______4___ with her và he took her lớn his castle. Next, Cam & her mother found different ways to make Tam died but they failed terribly. In the kết thúc, Tam ___5______ to the King & lived happily ever after.

New words: be punished: bị phạt

die: chết upset: buồn

Step-mother: bà bầu kế

fail terribly: thất bại thảm hại

VII. Read & circle Yes or No. 

First, King Hung ordered Mai An Tiem"s family lớn go khổng lồ an islvà far away. An Tiem found some black seeds, which he grew inkhổng lồ watermelons. Then his family exchanged the watermelons for food và drink. In the end, King Hung heard about the story, & he left Mai An Tiem"s family go home. 

1. Hung King order Mai An Tiem"s family to lớn go khổng lồ a mountain. 

2. An Tiem found a blachồng tree.

3. An Tiem exchanged the watermelons for food and drink. 

4. In the over, King Hung left Mai An Tiem"s family go trang chính. 

5. The story has a happy ending. 

ĐÁPhường. ÁN

I. Translate into English. Dịch các tự sau sang trọng tiếng anh

1 - Prince 2 - magical apple 3 - castle 4 - get married 5 - character 6 - surprise 7 - type
8 - seed 9 - exchange 10 - order 11 - greedy 12 - interesting 13 - delicious 14 - kind

II. Choose the words above khổng lồ fill in the blanks. Chọn hầu như từ bỏ trên nhằm điền vào các nơi trống sau:


1 - seed 2 - interesting 3- prince 4 - greedy 5 - character
6 - ordered 7 - exchanged 8 - surprised 9 - kind 10 - get married

III. Change these words inkhổng lồ past form: Chuyển gần như động trường đoản cú sau lịch sự dạng thừa khứ:

1 - ordered 2 - got 3 - found 4 - met 5 - thought 6- was/ were 7 - gave 8 - grew
9 - took 10 - read 11 - heard 12 - could 13 - lost 14 - stood 15 - exchanged 16 - called

IV. Match the question with the suitable anwers: Nối câu hỏi với câu vấn đáp phù hợp

1 - a; 2 - f; 3 - g; 4 - b; 5 - c; 6 - h; 7 - e; 8 - d;

V. Reoder the sentences

1 - In the over, they got married & lived happily ever after.

2 - I love sầu folk tales because each of them gives a lesson in life.

3 - Tam was very beautiful adn gentle.

4 - Why does she like this story?

5 - What does Lindomain authority think of the main character in this story?

VI. Fill in the blank with the words in the box. Translate the story in Vietnamese. (Điền rất nhiều từ bỏ vào hộp vào khu vực trống. Dịch truyện lịch sự tiếng Việt)

1 - First; 2 - ordered; 3 - cruel; 4 - fell in love; 5 - got married;

VII. Read and circle Yes or No.

1 - No; 2 - No; 3 - Yes; 4 - Yes; 5 - Yes;

Hướng dẫn dịch

Trước hết, vua Hùng không nên mái ấm gia đình Mai An Tiêm ra một hòn đảo xa. An Tiêm tra cứu thấy một số phân tử màu black, anh ta đang tdragon kết quả này dưa hấu. Sau đó mái ấm gia đình anh ta thay đổi dưa đỏ rước thức ăn uống với thức uống. Cuối thuộc, vua Hùng nghe chuyện, bèn quăng quật gia đình Mai An Tiêm về quê.

Trên phía trên, sucmanhngoibut.com.vn vẫn ra mắt tới các bạn Bài tập giờ đồng hồ Anh 5 Unit 14: What happened in the story? Mời các em bài viết liên quan những tư liệu Ôn tập Tiếng Anh lớp 5 hữu ích không giống trên sucmanhngoibut.com.vn như: Để học tập giỏi Tiếng Anh lớp 5, Bài tập Tiếng Anh lớp 5 theo từng Unit, Đề thi học tập kì 1 lớp 5, Đề thi học kì 2 lớp 5,... để giúp những em học tốt môn Tiếng Anh hơn.

Xem thêm: Tiếng Việt Lớp 4 Tập Đọc: Con Chuồn Chuồn Nước Tập Đọc Lớp 4


Bên cạnh team học tập: Tài liệu giờ đồng hồ Anh Tiểu học - vị trí hỗ trợ không hề ít tư liệu ôn tập tiếng Anh miễn tầm giá dành cho học viên tiểu học tập (7 - 11 tuổi), mời độc giả tyêu thích gia team Tài liệu ôn tập lớp 5 nhằm tìm hiểu thêm cụ thể các tư liệu học hành lớp 5 những môn năm 20đôi mươi - 2021.


Chuyên mục: