Bài tập tiếng anh lớp 3 unit 4

     

3. Put the words in order. Then read aloud.

Bạn đang xem: Bài tập tiếng anh lớp 3 unit 4

 (Sắp xếp những từ bỏ sau theo thiết bị trường đoản cú đúng. Sau kia gọi to bọn chúng.)

*

Hướng dẫn giải:

1. Is that Mai?

2. How old are you?

3. I"m nine years old.

4. How old is Mai?

Tạm dịch:

1. Đó là Mai bắt buộc không?

2. quý khách hàng từng nào tuổi?

3. Tớ 9 tuổi.

4. Mai từng nào tuổi?

C. SPEAKING (Nói)

Read and reply (Đọc và đáp lại)

*

Hướng dẫn trả lời:

a. Hi, Linda. My name is + your name.

b. Yes, it is.

c. I"m + ... + years old.

d. He is seven years old.

Tạm dịch:

a. Xin kính chào, tớ là Lindomain authority. Tên của cậu là gì? - Chào Lindomain authority. Tên của tôi là + tên

b. Đó là Mai nên không? - Vâng, đúng vậy.

c. Tớ 7 tuổi. Cậu từng nào tuổi? - Tớ ... tuổi

d. Đây là Tony. Cậu ấy từng nào tuổi? - Cậu ấy 7 tuổi.

D. READING  (Đọc)

1. Look, read và match.  (Đọc với nối)


*

Hướng dẫn giải:

1. b

2. a

3. c

Tạm dịch:

a. Bạn từng nào tuổi?

Tớ 8 tuổi.

b. Cô gái chính là ai?

Đó là Mary.

c. Cậu bé nhỏ sẽ là ai?

Đó là Peter.

2. Read and complete. (Đọc cùng hoàn thành)

old / that / no / are

1. A: Is that Linda?

B: (1) ______ , it isn"t.

A: Who"s (2) _______?

B: It"s Mary.

2. A: How old (3) ______ you,Quan?

B: I"m ten years (4)______ .

Xem thêm: Phim Cây Bút Thần Bút Mã Lương The Magical Brushtập Lồng Tiếng

Hướng dẫn giải:

1. No

2. that

3. are

4. old

Tạm dịch:

1. A: Đó là Linda đề xuất không?

B: Không, đó chưa phải.

A: Đó là ai?

B: Đó là Mary.

2. A: Quý khách hàng bao nhiêu tuổi, Quân?

B: Tớ 10 tuổi.

E. WRITING (Viết)

1. Look & write. (Nhìn cùng viết)


*
Hướng dẫn giải:

 

1. Peter ; seven

2. Phong ; ten

Tạm dịch:

 

1. Xin xin chào, thương hiệu của tớ là Peter.

Tớ 7 tuổi.

2. Xin chào. Tên của mình là Phong.

Tớ 10 tuổi.

2. Look & write the answers. (Nhìn và viết câu trả lời)

*

Hướng dẫn giải:

1. It"s

2. eight (years old)

3. It"s

4. eight (years old)

Tạm dịch:

1. Đó là ai?

Đó là nam giới.

2. Nam từng nào tuổi?

Cậu ấy 8 tuổi.

3. Đó là ai?

Đó là Mai.

4. Mai từng nào tuổi?

Cậu ấy 8 tuổi.

2. Write about you.

Xem thêm: Unit 1 Lớp 10: Speaking - Từ Vựng Unit 1 Lớp 10: A Day In The Life Of

 (Viết về em)

*

Tạm dịch:

Vẽ một bức ảnh của về em trong form.

1. Tên của em là gì?

2. Em bao nhiêu tuổi?

sucmanhngoibut.com.vn


Bài tiếp theo

*


Báo lỗi - Góp ý


Các tác phđộ ẩm khác


Bài viết bắt đầu nhất


× Báo lỗi góp ý
Vấn đề em chạm mặt nên là gì ?

Sai bao gồm tả Giải khó gọi Giải sai Lỗi không giống Hãy viết chi tiết giúp sucmanhngoibut.com.vn


Chuyên mục: