ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TIẾNG ANH LỚP 3 HỌC KÌ 1 NĂM 2020

  -  
Với mong ước góp các em gồm thêm tài liệu nhằm tham khảo với những thầy cô giáo hiện có thêm bốn liệu ra đề thi học tập kì 1 môn giờ đồng hồ Anh lớp 3. sucmanhngoibut.com.vn xin được gửi đến những em học viên cùng quý thầy thầy giáo Bộ đề khám nghiệm học tập kì 1 môn Tiếng Anh lớp 3. Hi vọng cùng với tư liệu này để giúp các em làm thân quen cùng với các dạng đề, kết cấu đề nhằm mục đích tự tín hơn trong kỳ thi tiếp đây. Chúc những em dành được tác dụng xuất sắc trong kỳ thi học kì 1 lớp 3.

Bạn đang xem: đề cương ôn tập tiếng anh lớp 3 học kì 1 năm 2020


Đề thi học tập kì 1 môn giờ Anh lớp 3 (Có ma trận đề thi với file nghe)Mẫu ra đề thi tiếng Anh lớp 3 theo Thông bốn 22

Đề chất vấn học tập kì 1 môn Tiếng Anh lớp 3

ĐỀ SỐ 1I. Khoanh tròn chữ cái a, b hoặc c trước câu trả lời đúng độc nhất. (4 điểm)1. Hello, My .......... is Linda.
a. name b. is c. I amét vuông. What is .........name?a. name b. my c. your3. Nó là cây viết chì.a. It"s a pen. b. It"s a pencil. c. It"s a rubber.4. How vày you ....... your name?a. what b. is c. spell5. ......... this a library? - Yes, it is.a. Is b. who c. What6.What is this?a. It"s a book. b. It"s a computer. c. It"s a ruler.7. Is this a school bag?a. No. b. Yes, it is. c. it is not8. Queen priryma soochl.a. Queen primary school b. Primary Queen c. school QueenII. Thêm vào một chữ cái nhằm tạo thành thành một trường đoản cú trả chỉnh: (1 điểm)a. comp_ter b. Li_raryc. _encil d. fr_endIII. Nối hồ hết tự Tiếng Việt ngơi nghỉ cột A tương xứng với hầu hết từ bỏ Tiếng anh ở cột B (2 điểm).
AB1) cây viết mựca/ apple2) quả táob/ pencil3) cây viết chìc/ pen4) thứ chuốt viết chìd/ School bag5) chiếc cặpe/ rubber6) cây thước kẻf/ book7) cục tẩyg/ Pencil sharpener8) quyển sáchh/ ruler
IV. Sắp xếp các tự thành câu hoàn hảo. (2 điểm)1. fine. /Thank / I / you / am.=> .........................................2. do/ spell / name / how / your / you?=> ...........................................3. Mai / am / I / .=> ...........................................4. are / How / you /?=> ...........................................V. Trả lời câu hỏi: (1điểm)1. What"s your name?............................................2. How are you?............................................
Đáp án:I. Khoanh tròn vần âm a, b hoặc c trước câu trả lời đúng độc nhất vô nhị. (4 điểm) Mỗi câu đúng 0,5đ.

Xem thêm: Xích Luyện Tiên Tử Lý Mạc Sầu, Đọc Truyện: Chấp Kiếm Tả Xuân Thu

1a 2c 3b 4c 5a 6c 7b 8aII. Thêm vào một trong những vần âm để tạo nên thành một từ hoàn chỉnh: (1điểm) Mỗi câu đúng 0,25đ.computer b. Librarypencil d. friendIII. Nối phần lớn trường đoản cú Tiếng việt nghỉ ngơi cột A phù hợp cùng với phần lớn từ bỏ Tiếng anh nghỉ ngơi cột B (2 điểm) IV. Mỗi câu đúng 0,25đ.1- c 2- a 3- b 4- g 5- d 6-h 7- e 8- fV. Sắp xếp thành câu hoàn hảo. (2 điểm) Mỗi câu đúng 0,5đ.1. I am fine. Thank you.2. How vị you spell your name?3. I am Mai.4. How are you? Trả lời câu hỏi: (1điểm) Mỗi câu đúng 0,5đ.

Xem thêm: Cách Tính Số Giờ Trong Excel, Công Thức Tính, Hàm If, Hàm S

1. My name is + name.2. I am fine.
Chia sẻ bởi: Những bài tập tiếng Anh lớp 3 tự Unit 1 mang lại Unit 5 Những bài tập giờ Anh lớp 3 Bộ đề ôn tập Tiếng Anh lớp 3 lần nghỉ dịch Covid-19 31 đề ôn tập môn Tiếng Anh lớp 3
Học tập
*
Lớp 3
*
Đề thi học kì 1 Lớp 3
Sở đề thi học tập kì 1 lớp 1, 2, 3, 4, 5 năm 2020 - 2021
*
9.846 164 đề soát sổ cuối học kì 1 từ bỏ lớp 1 tới trường 5
Sở đề thi học tập kì 1 lớp 3 năm 20trăng tròn - 2021 theo Thông bốn 22 36.281 26 đề thi cuối học kì I môn Toán thù, Tiếng Việt, Tin học, Tiếng Anh, Đạo đức, TNXH lớp 3
Sở đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 3 năm 2020 - 2021 theo Thông tư 22 84.809 6 đề bình chọn học tập kì 1 lớp 3 môn Toán