Bài tập thì tương lai tiếp diễn violet

     

những bài tập thì tương lai tiếp nối bao gồm câu trả lời

*
*

Thì sau này tiếp tục đã có được Shop chúng tôi gửi tới chúng ta giữa những ngôn từ học tập ngữ pháp giờ đồng hồ Anh, sẽ giúp đỡ các bạn học tập tiếng Anh nkhô nóng hơn cùng kết quả hơn, Shop chúng tôi góp các bạn số đông tài liệu giờ đồng hồ Anh mới về thì tương lai tiếp tục – bài xích tập thì sau này tiếp nối tất cả đáp án.

Bạn đang xem: Bài tập thì tương lai tiếp diễn violet

Những bài tập thì sau này tiếp tục này đã củng chũm kỹ năng giờ Anh về thì sau này tiếp nối cho mình.

bài tập thì sau này tiếp tục gồm đáp án

Đối với bài tập giờ đồng hồ Anh về thì tương lai tiếp tục này các bạn hãy chú ý tới các ngữ pháp và phương pháp thực hiện của thì cũng giống như đều dấu hiệu phân biệt nhé.

Bài 1: Cho dạng đúng của hễ từ bỏ vào ngoặc.

They are staying at the khách sạn in London. At this time tomorrow, they (travel) in Vietphái mạnh.When they (come) tomorrow, we (swim) in the sea.My parents (visit) Europe at this time next weekDaisy (sit) on the plane at 9 am tomorrow.At 8 o’clock this evening my friends & I (watch) a famous film at the cinema.She (play) with her son at 7 o’clochồng tonight.He (work) at this moment tomorrow.They (make) their presentation at this time tomorrow morning.

Bài 2: Put the verb inkhổng lồ the correct size, will be (do)ing or will have (done)

1.Don’t phone between 7 and 8. We’ll be having (we/have) dinner then.

2.Phone me after 8 o’clochồng. ……………… (we/finish) dinner by then.

3.Tomorrow afternoon we’re going to lớn play tennis from 3 o’clock until 4.30. So at 4 o’cloông chồng, ………………. (we/play) tennis.

4.A:Can we meet tomorrow?

B:Yes, but not in the afternoon. …………….. (I/work).

5.B has to go khổng lồ a meeting which begins at 10 o’clock. It will last about an hour.

A:Will you be không lấy phí at 11.30?

B:Yes, ………….. (the meeting/end) by then.

6.Ben is on holiday and he is spending his money very quickly. If he continues lượt thích this, ……….. (he/spend) all his money before the kết thúc of his holiday.

7.Do you think ……. (you/still/do) the same job in ten years’ time?

8.Lisa is from Nem Zealvà. She is travelling around Europe at the moment. So far she has travelled about 1,000 miles. By the over of the trip, ……(she/travel) more than 3,000 miles.

9.If you need khổng lồ contact me, …. (I/stay) at the Lion Hotel until Friday.

A:………….. (you/see) Luara tomorrow?

B:Yes, probably. Why?

A:I borrowed this CD from her. Can you give sầu it back khổng lồ her?

Bài 3: Answer the questions below.

1.What a mess! We _____ up here for hours.

A.will clear

B.will be cleaning

2.Next Saturday at this time, we _____ on the beach in Mexico.

A.will relax

B.will be relaxing

3.You ____ your homework before you go out tonight.

A.will finish

B.will be finishing

4.If you need help finding a new job, I ____ you.

A.will be helping

B.will help

5.If you need lớn reach us, we ____ at the Fairmont Hotel that time.

A.will stay

B.will be staying

6.We ____ you as soon as we arrive sầu in Paris.

Xem thêm: Dạng 6: Tâm Đối Xứng Của Đồ Thị Hàm Số Bậc 3 }, Tìm Tâm Đối Xứng Của Đồ Thị Hàm Số (C):Y=3X+1/X−1

A.will call

B.will be calling

7.You _____ yourselves in the Caribbean, while we’re stuông xã here in Thủ đô New York with this cold weather!

A.will be enjoying

B.will enjoying

8.Susan _____ credit card payments until her debt is all paid off.

A.will be making

B.will make

9.Please leave the dishes. I ____ them tomorrow.

A.will be doing

B.will do

10.While you’re in the kitchen preparing snacks, Jim and Jeff _____ the SuperBowl.

A.will watch

B.will be watching

Bài 4: Complete these sentences using the future continuous tense.

This time next year I (live)______ in London.At 8PM tonight I (eat)_________ dinner with my family.They (run)________ for about four hours. Marathons are incredibly difficult!Unfortunately, I (work)______ on my essay so I won’t be able khổng lồ watch the match.She (study)_________ at the library tonight.(you/wait)______ at the station when she arrives?I (drink)_________ at the pub while you are taking your exam!(she/visit)________ her Grandmother again this week?At 3PM I (watch)__________ that movie on channel four.(they/attend)____________ your concert next Friday? It would be lovely to see them.

Bài 5: Using the words in parentheses, complete the text below with simple future or future continuous tense.

I.

Sandra: Where is Tyên ổn going to lớn meet us?

Marcus: He (wait)____1___ for us when our train arrives. I am sure he (stand)___2___ on the platsize when we pull into the station.

Sandra: And then what?

Marcus: We (pick)___3_______ Michele up at work.

II.

Samantha: Just think, next week at this time, I (lie)_____4_____ on a tropical beach in Maui drinking Mai Tais và eating pineapple.

Darren: While you are luxuriating on the beach, I (stress)_____5____ out over this marketing project. How are you going to lớn enjoy yourself knowing that I am working so hard?

Samantha: I ‘ll manage somehow.

Darren: You’re terrible. Can’t you take me with you?

Samantha: No. But I (send)____6_____ you a postcard of a beautiful, Trắng svà beach.

Darren: Great, that (make)_____7_____ me feel much better.

Đáp án bài bác tập thì sau này tiếp diễn

Bài 1:

They are staying at the khách sạn in London. At this time tomorrow, they (travel) in Vietnam giới.

– will be travelling (Họ vẫn sinh sống khách sạn ngơi nghỉ Luân Đôn. Vào thời đặc điểm đó tương lai chúng ta sẽ đang đi du lịch sống toàn quốc.)

When they (come) tomorrow, we (swim) in the sea.

– come – will be swimming (khi chúng ta mang đến ngày mai, chúng tôi đã sẽ bơi lội trên biển.)

My parents (visit) Europe at this time next week

– will be visiting (Bố bà bầu tôi vẫn sẽ viếng thăm Châu Âu vào thời điểm này tuần tới.)

Daisy (sit) on the plane at 9 am tomorrow.

– will be sitting (Daisy sẽ sẽ ngồi trên thiết bị cất cánh vào khoảng 9h sáng sủa ngày mai.)

At 8 o’cloông chồng this evening my friends and I (watch) a famous film at the cinema.

– will be watching (Vào lúc 8h về tối bây giờ chúng ta tôi cùng tôi vẫn coi một bộ phim truyện khét tiếng tại rạp chiếu phim phyên.)

She (play) with her son at 7 o’cloông chồng tonight.

– will be playing (Cô ấy sẽ đã chơi cùng với con trai của cô ấy vào tầm 7h buổi tối nay.)

He (work) at this moment tomorrow.

Xem thêm: Tổng Hợp Các Bài Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Lớp 6 Hay Nhất, Đề Kscl Đầu Năm Lớp 6

– will be working (Anh ấy vẫn đã thao tác làm việc vào thời điểm đó tương lai.)

They (make) their presentation at this time tomorrow morning.

– will be making (Họ sẽ vẫn biểu hiện vào thời đặc điểm đó sáng sủa mai sau.)

Bài 2:

2.We’ll have sầu finished

3.we’ll be playing

4.I’ll be working

5.the meeting will have sầu ended

6.he’ll have spent

7.you’ll still be doing

8.she’ll have sầu travelled

9.I’ll be staying

10.Will you seeing

Bài 3:

1.B. will be cleaning

2.B. will be relaxing

3.A. will finish

4.B. will help

5.B. will be staying

6.A. will call

7.A. will be enjoying

8.B. will make

9.B. will do

10.B. will be watching

Bài 4: 

1.will be living

2.will be eating

3.will be running

4.will be working

5.will be studying

6.will you be waiting

7.will be drinking

8.will she be visiting

9.will be watching

10.will they be attending

Bài 5:

1.will be waiting

2.will be standing

3.will pick

4.will be lying

5.will be stressing

6.will send

7.will make

Những bài tập giờ Anh thì tương lai tiếp nối tất cả lời giải trên đây chúng ta hãy khắc ghi cùng học hành thật giỏi nhé. Chúc chúng ta học giờ Anh thành công!


Chuyên mục: