Bài tập thì quá khứ đơn lớp 8

     

Chúng ta hay tập trung không ít vào định hướng nhưng mà gạt bỏ vấn đề thực hành thực tế trong những bài tập. Chính vì vậy, trong bài học lúc này không chỉ là đề cập lại những kiến thức liên quan mang đến thì quá khứ solo mà các dạng bài bác tập trung tâm tương quan đến thì này được đào sâu rộng. Hi vọng các bạn chấm dứt những bài tập về thì vượt khứ đơn cùng khám nghiệm lại câu trả lời tức thì phía dưới nhé!

*

bài tập về thì vượt đối chọi cùng lời giải

A.THÌ QUÁ KHỨ ĐƠN (PAST SIMPLE TENSE)

– Thì quá khứ 1-1 áp dụng nhằm mục tiêu diễn đạt một hành vi, vụ việc xẩy ra trong vượt khứ đọng cùng vẫn dứt tức thì trên thời đặc điểm này vào vượt khứ đọng, không hề liên quan gì đến ngày nay.

Bạn đang xem: Bài tập thì quá khứ đơn lớp 8

– Thì vượt khứ dùng để biểu đạt thực sự đúng về vượt khứ.

– Thì quá khứ dùng để chỉ hành vi chen ngang, cách trở.

– Thì quá khứ đọng thường xuyên dùng làm nhắc cthị trấn hoặc viết truyện.

B. Dấu hiệu nhận biết thì vượt khứ đọng đối kháng.

 Thì vượt khđọng đối kháng dễ dàng và đơn giản với có nhiều tín hiệu nhận ra Khi trong câu tất cả các trường đoản cú sau:

-Yesterday (ngày hôm qua), ago (trước đây)

– Last + Nchỉ thời hạn

– in + time (trong thừa khứ)

– When, S + was/were

– From … to lớn …

C. Cấu trúc của thì quá khứ đọng solo.

Câu khẳng định:

S + Ved/cột 2…

Câu đậy định:

S + didn’t + Vinf…

Câu nghi vấn:

Did + S + Vinf…

Answer: Yes, S + did.

No, S + didn’t

D. BÀI TẬPhường VỀ THÌ QUÁ KHỨ ĐƠN.

Exercise 1: Chuyển những cồn trường đoản cú sau lịch sự dạng bất phép tắc ở thì thừa khứ đọng.

Go ➔ _________

Tobe ➔ _________

Become ➔ _________

Begin ➔ _________

Catch ➔ _________

Forget ➔ _________

Lay ➔ _________

Say ➔ _________

Run ➔ _________

Write ➔ _________

Exercise 2: bài tập phân chia động tự nghỉ ngơi thì quá khứ đọng 1-1.

1.I (watch) _______ “Harry Potter” 3 years ago.

2. Kim (pass) _____ the exam because she (learn) ______ very hard.

3. Hoang (go) _____ to lớn Korea lớn see his grandparents yesterday.

4. They (not/drink) ______ anything because they (not/be) ______ thirty.

5. My mother (buy) ______ a chicken & some vegetables yesterday.

6. She (feel) ______ so tired that she (go) _____ straight to lớn bed.

7. _____ he (hear) _____ the news this morning on TV?

8. Minch (arrive) ________ late & (miss) _______ the bus.

9. Tom (clean) _______ his room before school yesterday.

10. His father (turn) _______ off the TV after the news.

Xem thêm: Hai Hợp Chất Hữu Cơ X Và Y Có Cùng Ctpt Là C3H7No2

11. Last month, she __________ (visit) Hoan Kiem lake in Hanoi with her parents.

12. Minch và Tony _________ (see) dolphins & turtles at ABC aquarium in Nha Trang.

13. They _________ (think) the drink was wonderful in this restaurant.

14. A: What ________ you _________ (do) last Monday?

B: I _________ (prepare) lunch with my mother.

15. She ________ (lend) my notebook, but she still gives bachồng.

16. Phong sometimes ___________ (wear) glasses for reading books.

17. _________ she _________ (buy) a new xanh máy vi tính 6 years ago?

18. Her frikết thúc ___________ (spend) all his money last month.

19. His uncle _________ (build) the bridge with his friend last year.

trăng tròn. They _________ (sleep) badly last night.

Exercise 3: các bài tập luyện điền từ cùng chia động trường đoản cú vào các câu.

Complain Buy Spkết thúc Take Decide Cost Rush

1.Her neighbours ________ to lớn us about the noise that her family made yesterday.

2. Tuan _______ lớn give up smoking 4 months ago.

3. Last week, Nam ______ a new oto. Now it belongs to someone else.

4. They _____ a lot of money last week. They _____ $50 for a new dress.

5. Phong _____ because he wasn’t in a hurry.

Exercise 4: Những bài tập tra cứu với sửa lỗi sai.

1.Mary was cleaning the vase when she dropt it.

2. My family leaved France và moved khổng lồ a small village.

Xem thêm: Đại Việt Nam Sử Ký Toàn Thư, Đọc Sách Truyện Đại Việt Sử Ký Toàn Thư

3. 3. Before Jyên rings at his door, she had been looking for a parking space for about five sầu minutes.


Chuyên mục: